Page 9 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد
P. 9

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌۹‬شماره‌‪1۹0۶‬‬                                              ‫فشارها داخلی آمریکا برای نشان دادن واکنش قاطع‬
‫جمعه ‪ 1‬تا پنجشنبه ‪ ۷‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬                                                   ‫از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد‪.‬‬

‫خبرگزاری فرانسه‪ :‬قدرتهای غربی از سختگیری‬                                      ‫در همین ارتباط سناتور تام کاتن به کنایه گفته دولت‬
   ‫به جمهوری اسلامی هراس دارند‬                                         ‫بایدن برای تلافی گستاخی شبهنظامیان وابسته به رژیم‬
                                                          ‫ایران دستور داده انبارهای خالی در سوریه و عراق را هدف‬

                                                                           ‫قرار دهند!‬

‫بازدید علی خامنهای از ماشینهای سانتریفیوژ ‪ /‬خرداد ‪۱۴۰۲‬‬                               ‫ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو – بروکسل ‪ /‬نوامبر ‪۲۰۲۳‬‬

  ‫تشدید فعالیتهای هستهای به تلافی پرداخته است‪.‬‬      ‫=خبرگزاری فرانسه در گزارشی مینویسد با اینکه شورای‬   ‫پیشنهاد سناتور کاتن برای پاسخ به حملات شبهنظامیان‬
‫طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی‪ ،‬ایران اکنون برای‬   ‫حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید اقدامات اخیر‬  ‫در منطقه «رویارویی تمام عیار» با رژیم ایران است‪ .‬وی از‬
‫ساخت سه بمب اتم اورانیوم غنیشده ‪ ۶۰‬درصدی در اختیار‬     ‫جمهوری اسلامی «مرزهای بیسابقهای را جابجا کرده» اما‬   ‫دولت بایدن به دلیل واکنش محدود به تهدیدات جمهوری‬
                                                          ‫اسلامی انتقاد و تأکید کرده «راه متوقف کردن این حملات‪،‬‬
                    ‫دارد‪.‬‬          ‫از صدور قطعنامه الزامآور نیز خودداری کرده است‪.‬‬   ‫ترس و اقدام محتاطانه نیست‪ ،‬بلکه تلافی گسترده است تا‬
‫یک منبع دیپلماتیک میگوید‪« :‬این مقدار بسیار زیاد‬       ‫=یک دیپلمات ارشد درباره بنبست فعلی که غربیها‬      ‫روشن شود که ما این حملات علیه آمریکاییها را تحمل‬
                              ‫در آن گرفتار شدهاند میگوید‪« :‬تصویر بسیار تیره و تار‬
 ‫است‪ ،‬بهخصوص اینکه مصرف تجاری و صلحآمیز ندارد‪».‬‬       ‫است‪ ،‬اما واقعیت کنونی این است که هیچ تمایلی برای‬                    ‫نخواهیم کرد‪».‬‬
‫در این میان‪ ،‬جمهوری اسلامی مجوز شماری از متخصصان‬      ‫برانگیختن واکنشهای جمهوری اسلامی در شرایط جنگی‬     ‫حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ‪ ۳۰‬آبانماه در‬
‫و بازرسان حرفهای آژانس را لغو کرده است‪ .‬رافائل گروسی‬                                ‫یک سخنرانی ادعا کرده بود «صهیونیستها منتظر آتشبس‬
‫مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید متخصصانی‬                  ‫خاورمیانه وجود ندارد‪».‬‬    ‫هستند چون در بحرانند‪ ،‬اما آمریکاییها اجازه نمیدهند و‬
‫که جمهوری اسلامی از لیست حذف کرده به راستآزمایی‬                                  ‫التهاب و اضطراب در میان صهیونیستها کشندهتر از آن‬
‫فعالیتهای اتمی مشکوک جمهوری اسلامی لطمه ج ّدی‬        ‫پس از حمله تروریستی و مرگبار «هفت اکتبر» حماس‬
                              ‫علیه اسرائیل و حملات دفاعی از جمله حمله زمینی اسرائیل‬       ‫چیزی است که در غزه مشاهده میکنید‪».‬‬
                   ‫میزند‪.‬‬        ‫با هدف نابودی حماس در غزه‪ ،‬نگرانیها در مورد گسترش‬   ‫به گزارش رویترز‪ ،‬برخی از گروههای شبهنظامی در عراق‬
‫یکی از بازرسانی که مجوز وی لغو شده گفته میشود‬        ‫یک جنگ منطقهای بیش از پیش افزایش پیدا کرده است‪.‬‬    ‫از جمله «کتائب سید الشهداء» و «کتائب حزبالله» اعلام‬
‫یک متخصص روس بود که در ژانویه ‪ ۲۰۲۳‬تغییراتی را در‬      ‫دیپلماتها میگویند که قدرتهای غربی با نگرانی از‬     ‫کردهاند که به آتشبس موقت غزه پایبند خواهند بود اما‬
‫خروجی آبشار یا خوشه سانتریفیوژهای غنیسازی اورانیوم‬     ‫تشدید تنشها در غرب آسیا‪ ،‬در حالی که جمهوری اسلامی‬   ‫همزمان تأکید کردند که پس از پایان آتشبس‪ ،‬حملات را از‬
‫کشف کرد که جمهوری اسلامی آن را به آژانس بینالمللی‬      ‫به توسعه برنامههای اتمی خود ادامه میدهد و همکاری‬
‫انرژی اتمی گزارش نداده بود‪ .‬این تغییرات غنیسازی‬       ‫با بازرسان آژانس را مختل کرده‪ ،‬تمایلی به سختگیری علیه‬                ‫سر خواهند گرفت‪.‬‬
‫اورانیوم را تا درجهی ‪ ۷/۸۳‬درصد که رکورد به شمار میرود‬                               ‫در شرایطی که میانجیها به دنبال تمدید توقف موقت‬
                                               ‫تهران ندارند‪.‬‬    ‫چهار روزه اسرائیل و حماس هستند‪ ،‬مشاور امور بینالملل‬
                  ‫میرساند‪.‬‬        ‫خبرگزاری فرانسه در گزارشی که ‪ ۲۴‬نوامبر (سوم آذرماه)‬  ‫نخست وزیر عراق گفته «اگر آتشبس کنونی در غزه به‬
‫آمریکا‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬فرانسه و آلمان ‪ ۲۳‬نوامبر (دوم آذرماه) در‬ ‫منتشر شد مینویسد با اینکه شورای حکام آژانس بینالمللی‬  ‫آتش بسدائمی تبدیل نشود‪ ،‬از نظر عراق احتمال خطر یک‬
‫بیانیهای مشترک در مورد اختلال در فعالیت بازرسان آژانس‬    ‫انرژی اتمی میگوید اقدامات اخیر جمهوری اسلامی‬
‫به جمهوری اسلامی هشدار دادند‪ .‬در این بیانیه تأکید شده‬   ‫«مرزهای بیسابقهای را جابجا کرده» اما از صدور قطعنامه‬            ‫درگیری منطقهای وجود دارد‪».‬‬
‫که رژیم ایران در حال وقتکشی و مختل کردن عامدانه‬                                  ‫فرهاد علاءالدین مشاور امور بینالملل نخست وزیر عراق‬
‫توان راستآزمایی آژانس است و هنوز توضیحات فنی‬                  ‫الزامآور نیز خودداری کرده است‪.‬‬   ‫در اینباره گفت‪« :‬کل منطقه در آستانه یک درگیری ویرانگر‬
‫معتبری برای ذرات کشف شده اورانیوم با منشأ انسانی در‬     ‫یک دیپلمات ارشد درباره بنبست فعلی که غربیها در‬     ‫است که ممکن است همه را شامل شود‪ ،‬و میزان گسترش آن‬
                              ‫آن گرفتار شدهاند میگوید‪« :‬تصویر بسیار تیره و تار است‪،‬‬
    ‫مکانهایی مثل ورامین و تورقوزآباد نداده است‪.‬‬     ‫اما واقعیت کنونی این است که هیچ تمایلی برای برانگیختن‬       ‫یا نحوه کنترل و توقف آن مشخص نیست»‪.‬‬
‫اینهمه در حالیست که هنوز هیچ علائمی هم از افزایش‬      ‫واکنشهای جمهوری اسلامی در شرایط جنگی خاورمیانه‬     ‫وی در گقتگو با رویترز توضیح داد که «ما هرگونه آتشبس‬
‫فشارها به جمهوری اسلامی مشاهده نمیشود و آنچه‬                                    ‫را در این مرحله برای مردم فلسطین و غزه و برای همه‬
‫دولتهای غربی به صورت رسمی اعلام کردهاند تکرار همان‬                      ‫وجود ندارد‪».‬‬
‫هشدارها و تعهد به ضرورتهایی است که شورای حکام در‬      ‫مذاکرات اتمی برای «احیای برجام» که با روی کار آمدن‬    ‫کشورهای منطقه از جمله عراق مفید و مهم میبینیم‪».‬‬
‫سه سال گذشته مدام اعلام کرده است اما مقامات جمهوری‬     ‫جو بایدن در آمریکا از سر گرفته شد پس از سه سال‬     ‫توماس سیلر سفیر اتحادیه اروپا در عراق ابراز امیدواری‬
                              ‫بینتیجه ماند و به بنبست رسید‪ .‬جمهوری اسلامی اکنون با‬  ‫کرده گروههای شبهنظامی عراقی به توقف حملات علیه‬
    ‫اسلامی تا کنون گوش شنوایی برای آن نداشتهاند‪.‬‬
                                                                    ‫نیروهای آمریکایی ادامه دهند‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14