Page 6 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۷ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌۶‬شماره‌‪‌1۹1۳‬‬
                                                                                ‫جمعه ‪ ۶‬تا ‪ 1۲‬بهمنماه ‪140۲‬خورشیدی‬

                ‫واشنگتن پست‪:‬‬

‫دولت بایدن ش ّدت حملات خود را علیه حوثیها در یمن افزایش میدهد‬

‫گشت نیروهای آمریکایی مستقر در دریای سرخ و خلیج عدن‬                               ‫=مقامات ارشد آمریکا در کاخ سفید جلسه تشکیل دادند‬
                                                        ‫تا گزینههای مختلف برای ادامه عملیات علیه حوثیها را‬
‫اندازه کافی کاهش پیدا خواهد کرد‪ .‬به عنوان بخشی از این‬ ‫بخشی از این گزارش مینویسد واکنش سریع ایالات متحده‬
‫تلاش‪ ،‬نیروهای دریایی ایالات متحده در حال فعالیت برای‬  ‫احتمال گستردهتر شدن جنگ و کشاندن بایدن به یک کارزار‬                   ‫بررسی نمایند‪.‬‬
‫رهگیری محمولههای تسلیحاتی هستند که از ایران به یمن‬   ‫دیگر در منطقه را که ارتش آمریکا درگیر آن شود تقویت‬   ‫=روزنامه «واشنگتن پست» مینویسد‪ ،‬واکنش سریع‬
                            ‫میکند‪ .‬این وضعیت بطور بالقوه تلاش دولت برای تمرکز‬    ‫ایالات متحده احتمال گستردهتر شدن جنگ و کشاندن‬
                ‫ارسال میشود‪.‬‬      ‫مجدد سیاست خارجی ایالات متحده بر روسیه و چین را‬     ‫بایدن به یک کارزار دیگر در منطقه را که ارتش‬
‫هرچند تحلیلگران روزنامه «واشنگتن پست» معتقدند تمرکز‬                              ‫آمریکا درگیر آن شود تقویت میکند‪ .‬این وضعیت‬
‫بیشتر آمریکا روی خاورمیانه و حوثیها تمرکز دولت بایدن‬                ‫تضعیف خواهد کرد‪.‬‬      ‫بطور بالقوه تلاش دولت برای تمرکز مجدد سیاست‬
‫را از تهدیدات روسیه و چین کم میکند اما بسیاری از‬    ‫مقامات دولتی آمریکا به شرط فاش نشدن نام خود به‬     ‫خارجی ایالات متحده بر روسیه و چین را تضعیف‬
‫تحلیلگران همزمان به دولتهای غربی هشدار میدهند‬     ‫«واشنگتن پست» گفتهاند‪« ،‬استراتژی در یمن تلاشی‬
‫آنچه در خاورمیانه علیه غرب به شکل کارزار نظامی علیه‬  ‫برای از بین بردن توان نظامی سطح بالای حوثیهاست‬                      ‫خواهد کرد‪.‬‬
‫اقتصاد بینالمللی به راه افتاده با هدایت روسیه و چین‬  ‫تا جایی که به اندازه کافی توانایی آنها را برای هدف‬   ‫=مقامات آمریکایی میگویند که انتظار ندارند عملیات‬
‫است و مقابله با آن برای منافع غرب و متحدانش ضروری‬   ‫قرار دادن کشتیها در دریای سرخ و خلیج عدن کاهش‬      ‫در یمن مثل عراق و افغانستان سالها طول بکشد‪ ،‬اما‬
                            ‫بدهد و بطوری بازدارندگی کافی ایجاد کند که شرکتهای‬    ‫اذعان دارند که مشخص نیست چه زمانی توانایی نظامی‬
                    ‫است‪.‬‬      ‫کشتیرانی بدون ریسک به ترازیت کالا از دریای سرخ‬
‫آنطور که از شواهد پیداست حوثیها با حمایتهای‬                                         ‫این گروه به اندازه کافی از بین میرود‪.‬‬
‫جمهوری اسلامی همچنان خیال توقف موشکپرانی‬                        ‫ادامه بدهند‪».‬‬      ‫=یک مقام ارشد آمریکایی در مورد حوثیها که‬
‫به کشتیها را ندارند‪ .‬محمد علی الحوثی از فرماندهان‬   ‫یک مقام ارشد آمریکایی در مورد حوثیها که دولت‬      ‫دولت بایدن اخیرا دوباره آنها را به عنوان یک سازمان‬
‫شبهنظامیان یمنی گفته «آمریکا و انگلیس مسئول کامل‬    ‫بایدن مجبور شد اخیرا دوباره آنها را به عنوان یک سازمان‬ ‫تروریستی معرفی کرده‪ ،‬گفت‪« :‬ما به روشنی درباره اینکه‬
‫عواقب نظامی شدن دریای سرخ و وارد آمدن خسارت به‬     ‫تروریستی معرفی کند‪ ،‬گفت‪« :‬ما به روشنی درباره اینکه‬   ‫حوثیها چه کسانی هستند و جهانبینی آنها چیست آگاه‬
‫کانال سوئز و شرکتهای کشتیرانی هستند‪ .‬این دو کشور‬    ‫حوثیها چه کسانی هستند و جهانبینی آنها چیست آگاه‬     ‫هستیم… بنابراین مطمئن نیستیم که آنها فوراً متوقف‬
‫همچنین مسئولیت کامل شعلهور کردن آتش جنگها در‬      ‫هستیم… بنابراین مطمئن نیستیم که آنها فوراً متوقف‬    ‫شوند‪ ،‬اما مصمم هستیم تلاش کنیم تا تواناییهای آنها را‬
‫منطقه را با حمایت از جنایات صهیونیستها در نسلکشی‬    ‫شوند‪ .‬اما مصمم هستیم تلاش کنیم تا تواناییهای آنها را‬
                                                                  ‫کاهش دهیم و از بین ببریم»‪.‬‬
            ‫مردم غزه بر عهده دارند‪».‬‬               ‫کاهش داده و از بین ببریم‪».‬‬
‫بر اساس آخرین گزارشها دولت بریتانیا نیز اعلام کرده‬   ‫جو بایدن این هفته اذعان کرد که حملات نیروهای ائتلاف‬   ‫پس از آنکه گام نخست عملیات «نیروهای ائتلاف» (گروه‬
‫نیروی دریایی سلطنتی این کشور قصد دارد موشکهایی‬     ‫تا کنون نتوانسته حملات حوثیها به کشتیها را متوقف‬    ‫ضربت ‪ )۱۵۳‬نتوانست حملات موشکی و پهپادی حوثیها‬
‫را توسعه دهد که قبلا برای سرنگونی پهپادهای حوثیها‬   ‫کند‪ .‬با این حال رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که‬     ‫به کشتیهای تجاری و نفتکشها در «دریای سرخ» و‬
‫در دریای سرخ و نزدیکی سواحل یمن از آنها استفاده شد‪.‬‬                              ‫بابالمندب را متوقف کند‪ ،‬واحدهای دریایی و هوایی‬
‫وزارت دفاع بریتانیا در بیانیهای تصریح کرد‪« :‬سامانه‬       ‫عملیات علیه حوثیها ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬    ‫ارتش آمریکا مستقر در منطقه از شنبه شب ‪ ۲۰‬ژانویه‬
‫پدافند هوایی «افعی دریا» را به موشکهای کارآمدتر با‬   ‫مقامات ایالات متحده میگویند که انتظار ندارند این‬    ‫(‪ ۳۰‬دیماه) بر شدت حملات خود علیه حوثیها در خاک‬
‫کلاهک جدید و بهروزرسانی برنامههای رایانهای که بتواند‬  ‫عملیات مانند جنگهای قبلی ایالات متحده در عراق‪،‬‬
‫بر تهدیدات موشکهای بالستیک حوثی غلبه کند‪ ،‬مجهز‬     ‫افغانستان یا سوریه طولانی شود‪ .‬در عین حال‪ ،‬آنها اذعان‬                  ‫یمن افزودهاند‪.‬‬
                            ‫میکنند که نمیتوانند تاریخ پایان این عملیات را مشخص‬   ‫برخی منابع میگویند دولت بایدن مجبور به تغییر‬
                 ‫خواهد کرد‪».‬‬      ‫کنند یا تخمین بزنند که چه زمانی توان نظامی یمنیها به‬  ‫استراتژی در مورد سطح مأموریت نیروهای ائتلاف شده‬
                                                        ‫است‪ .‬در همین ارتباط در حملات اخیر آمریکا به مواضع‬
                                                        ‫حوثیها دستکم ‪ ۱۰۰‬نیروی حوثی‪ ،‬حزبالله و تعدادی‬
                                                        ‫از نیروهای وابسته به «سپاه قدس» در یمن کشته و زخمی‬

                                                                           ‫شدند‪.‬‬
                                                        ‫برخی منابع میگویند دولت بایدن پس از ‪ ۱۰‬روز حملات‬
                                                        ‫نیروهای ائتلاف علیه حوثیها در «دریای سرخ» وقتی‬
                                                        ‫موشکپرانی این گروه به تجارت دریایی متوقف نشد‪،‬‬
                                                        ‫در حال طراحی برنامههایی جهت راه انداختن یک کارزار‬
                                                        ‫نظامی مستمر برای هدف قرار دادن حوثیها در یمن‬

                                                                           ‫است‪.‬‬
                                                        ‫روزنامه «واشنگتن پست» روز یکشنبه ‪ ۲۱‬ژانویه (اول‬
                                                        ‫بهمن) در همین ارتباط نوشت برخی مقامات ایالات‬
                                                        ‫متحده نگراناند اجرای چنین طرحی علاوه بر گسترش‬
                                                        ‫دامنه جنگ در منطقه‪ ،‬آمریکا را وارد یک درگیری غیرقابل‬

                                                                 ‫پیشبینی دیگر در خاورمیانه کند‪.‬‬
                                                        ‫کاخ سفید روز چهارشنبه با حضور مقامات بلندپایه در‬
                                                        ‫مورد گزینههایی برای ادامه مسیر پیش رو در واکنش به‬

                                                           ‫تهدیدات رو به رشد حوثیها تشکیل جلسه داد‪.‬‬
                                                        ‫حوثیها از حمله به کشتیهای تجاری به عنوان ابزاری‬
                                                        ‫برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل و تقویت جایگاه خود‬
                                                        ‫در منطقه استفاده میکنند‪ .‬روزنامه «واشنگتن پست» در‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11