Page 10 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۷ (دوره جديد
P. 10

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌1‌‌0‬شماره‌‪‌1۹1۳‬‬
                                                          ‫جمعه ‪ ۶‬تا ‪ 1۲‬بهمنماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫چینیهاتوجیهاقتصادیاستخراجلیتیومدردریاچهارومیهرابررسیمیکنند‬

‫رییس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفته است‬                      ‫مهمی مانند ارومیه‪».‬‬      ‫=مهندس خسرو بندری کارشناس منابع آب‪« :‬در مورد‬
‫یک شرکت چینی درخواست دریافت مجوز برای برداشت‬       ‫به گفته این کارشناس منابع آب‪ ،‬مالچپاشی بر دریاچه‬
                             ‫ارومیه حتی با وجود استفاده از مالچ تجزیه شونده‪ ،‬در سطح‬  ‫مالچپاشی یا هر ماده دیگری که به دریاچه ارومیه اضافه‬
      ‫شورابههای پارک ملی این دریاچه را داشت‪.‬‬    ‫آزمایشی درست ولی انجام آن در سطح گسترده به شدت‬      ‫شود محیط یا درواقع ترکیب دریاچه را تغییر میدهد‪.‬‬
‫پیشتر علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمینشناسی و‬        ‫غلط و مخرب است‪ .‬وی میگوید‪« :‬فارغ از انگیزه کسانی که‬    ‫مثلا اگر آهک اضافه شود اولین خطر این تغییر این است‬
‫اکتشافات معدنی ایران با بیان اینکه دریاچه ارومیه حاوی‬  ‫مانع از انجام این کار شدند‪ ،‬من کارشان را درست میدانم‬   ‫که آرتمیاهای کوچک موجود در دریاچه‪ ،‬غذای پرندگان‬
‫لیتیوم است به خبرگزاری ایلنا گفته بود‪« :‬هیچ کس در ایران‬ ‫و استدلال جناب کاوه مدنی که در مصاحبهای مالچپاشی را‬    ‫مهاجر را از بین می برد‪ .‬اساسا اثر هر ماده معدنی نه تنها‬
                             ‫کاری مثبت دانسته بود به نظر من غلط است‪ .‬افزودن هر‬     ‫در دریاچه ارومیه بلکه در هر محیطی باید بررسی شود‬
       ‫نمیتواند این میزان اندک را فرآوری کند‪».‬‬   ‫مادهای برای جلوگیری از وزش بادهای نمکی بجز آبپاشی‬     ‫بهخصوص در مورد منطقهای بسیار وسیع و دریاچه بسیار‬
‫وحید جلال زاده نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای‬     ‫گام دیگری در نابودی دریاچه است‪ .‬آزمایش مالچپاشی‬
‫اسلامی نیز ‪ ۲۲‬دیماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود‪« :‬هر از‬  ‫باید سالها توسط یک گروه تحقیقاتی بسیار بسیار قوی‬                   ‫مهمی مانند ارومیه‪».‬‬
‫چندگاهی شایعاتی درباره بستر دریاچه ارومیه در فضای‬    ‫انجام شود و نتایج مورد بررسی دقیق قرار بگیرند‪».‬‬      ‫=«تا جایی که اطلاع دارم فعلا از دریاچه ارومیه نمک‬
‫مجازی بزرگنمایی میشود‪ ،‬طبق پیگیریها تا جایی که بنده‬   ‫از سوی دیگر لیتیوم در سفرههای زیرزمینی زیر بیابانهای‬   ‫برداشت میکنند این در حالیست که تپههای نمکی در‬
‫اطلاع دارم چینیها در بستر دریاچه ارومیه مشغول فعالیت‬   ‫نمکین یافت میشود و از نمک و سنگ سخت به دست‬        ‫نزدیکی تبریز وجود دارند و نمک موجود در این تپهها‬
‫نیستند و اصلا دریاچه ارومیه فاقد لیتیوم است که چینیها‬  ‫میآید و رسوبات منابع آبی شور عیار بالاتری از آن را تأمین‬
                             ‫میکنند‪ ،‬بطوری که اقیانوسها «حدود پنج هزار برابر» بیش‬    ‫مرغوبتر (نمک دارای ید) از پودر نمک دریاچه است‪».‬‬
   ‫و یا هر شرکت دیگری بخواهد آن را استحصال کند‪».‬‬                                 ‫=«چینیها هنوز قرارداد نبستهاند؛ هماکنون در حال‬
‫به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‬            ‫از خشکی این عنصر گرانبها را در خود دارند‪.‬‬    ‫مطالعه برای بررسی توجیه اقتصادی استخراج لیتیوم‬
‫زیست نیز چینیها «فعالیتی در بستر دریاچه ارومیه ندارند‪،‬‬  ‫در همین ارتباط ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی‬     ‫هستند چرا که درصد لیتیوم موجود در نمک دریاچه برای‬
                             ‫اواسط شهریور‪ ۱۴۰۱‬در گزارشی تأکید کرده بود که‬       ‫آنها اهمیت دارد و البته مسئله مالچپاشی هم ارتباطی به‬
 ‫خشک شدن دریاچه برای استحصال منابع‪ ،‬کذب است »‬      ‫خشکیدن منابع آبی مهم ایران «در پس خود منابع مالی‬
‫آیا دلیل خشکاندن دریاچههای نمکی ایران و بهخصوص‬                                                ‫موضوع لیتیوم ندارد‪».‬‬
‫دریاچه ارومیه میتواند به دلیل استخراج لیتیوم باشد؟ بر‬     ‫زیادی» به واسطه «استخراج لیتیوم» به همراه دارد‪.‬‬   ‫فیروزه نوردستروم‪ -‬این روزها دریاچه ارومیه به کویر‬
‫اساس آنچه در برخی رسانهها مطرح شده آیا میتوان گفت‬    ‫در این گزارش‪ ،‬بدون ذکر جزئیات بیشتر‪ ،‬با استناد به‬     ‫نمکی تبدیل شده که هزاران سال دریاچهای پرآب بود بود‬
‫که دریاچه ارومیه کاملا خشک شده و احیا نمیشود؟ آنهم‬    ‫«گزارشهای رسانهای» اشاره شده بود که «شاید» وجود‬      ‫ولی مدتهاست که حال و روز خوشی ندارد‪ .‬از چندی‬
‫در حالی که در سال ‪ ۱۳۹۴‬در اولین دولت حسن روحانی‬     ‫لیتیوم در کف این دریاچهها را بتوان به عنوان یک احتمال‬   ‫پیش‪ ،‬خبر مالچپاشی بر بستر این دریاچه‪ ،‬برای جلوگیری‬
‫مدام دربارهی احیای این دریاچه تا ‪ ،۱۴۰۲‬یعنی سالی که به‬  ‫در تعلل مقامات حکومتی ایران در احیای دریاچهها از‬     ‫از انتشار ریزگردهای نمکی برخاسته از سطح خشک آن با‬
                                                          ‫اظهارات متناقض مسئولان روبرو شده است‪ .‬فعالان محیط‬
     ‫پایان آن نزدیک میشویم‪ ،‬وعده داده میشد!‬                 ‫جمله ارومیه مطرح کرد‪.‬‬      ‫زیست طی هفتههای گذشته از مالچپاشی بر سطح دریاچه‬
‫مهندس بندری در این زمینه معتقد است‪« :‬اینکه گفته‬     ‫همچنین در این گزارش به خشک شدن دریاچههای نمک‬       ‫ارومیه خبر داده بودند‪ .‬این خبر با انتشار گزارشی از سوی‬
‫می شود دریاچه ارومیه خشک شده باید گفت خیر‪ ،‬دریاچه‬    ‫قم‪ ،‬حوض سلطان‪ ،‬بختگان‪ ،‬هامون‪ ،‬کافتر‪ ،‬مهارلو‪ ،‬پریشان‪،‬‬   ‫«شبکه سهند»‪ ،‬شبکه استانی آذربایجان شرقی وابسته به‬
‫ارومیه هنوز خشک نشده؛ هنوز یک مقدار آب دارد و از‬     ‫طشک‪ ،‬جازموریان‪ ،‬و ارومیه و تالاب گاوخونی اشاره شده‬    ‫صداوسیمای جمهوری اسلامی‪ ،‬تأیید شد‪ .‬با انتشار این خبر‬
‫این حجم آب‪ ،‬به صورت فصلی اضافه یا کاسته میشود و در‬    ‫بود‪ .‬در این میان بر اساس «اکتشافات پهنههای معدنی در‬    ‫موجی از واکنشها از سوی فعالان محیط زیست به راه‬
                             ‫سال ‪ ،»۱۳۹۳‬از دریاچه نمک قم‪ ،‬تالاب حوض سلطان و دریاچه‬   ‫افتاد و در مقابل‪ ،‬مقامات دولتی نیز اظهاراتی متناقض‬
     ‫نتیجه هنوز حیات در این دریاچه وجود دارد‪».‬‬    ‫ارومیه از جمله «مهمترین منابع غنی لیتیوم» نام برده شد‪.‬‬
‫وی در ادامه توضیح می دهد‪« :‬تا جایی که اطلاع دارم فعلا‬  ‫در عین حال که رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات‬                    ‫درباره آن ارائه دادند‪.‬‬
‫از دریاچه ارومیه نمک برداشت میکنند این در حالیست که‬   ‫معدنی ایران وجود لیتیوم در دریاچه ارومیه را تایید کرده‪،‬‬  ‫میثم سعیدی مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت‬
‫تپههای نمکی در نزدیکی تبریز وجود دارند که نمک موجود در‬                               ‫محیط زیست در واکنش به انتشار خبر مالچپاشی دریاچه‬
‫اینتپههامرغوبتر(نمکدارایید)ازپودر نمکدریاچهاست‪».‬‬                                  ‫ارومیه مدعی شد که خاکپوش یا مالچ غیرنفتی تنها در‬
                                                          ‫مساحت ‪ ۶۰‬مترمربع از دریاچه ارومیه و به منظور تحقیقات‬
   ‫این پژوهشگر مدیریت منابع آب معتقد است‪:‬‬
                                                                         ‫انجام شده است‪.‬‬
                                                          ‫سازمان حفاظت محیط زیست نیز ‪ ۱۹‬دیماه توضیحاتی‬
                                                          ‫درباره طرح تحقیقاتی مالچپاشی در بخشی از دریاچه‬
                                                          ‫ارومیه ارائه کرد‪ .‬در بخشی از این توضیحات آمده است‪:‬‬
                                                          ‫«طرح مالچپاشی با هدف تثبیت شنهای روان بهصورت‬
                                                          ‫آزمایشی و تنها در ‪ ۶۰‬متر مربع از بستر دریاچه که فاقد‬
                                                          ‫پوشش گیاهی است‪ ،‬انجام میشود و در گزارش صداوسیما‬
                                                          ‫نیز اشاره شده است که مالچ یا خاکپوشهای استفادهشده‬
                                                          ‫غیرنفتی است و قابلیت تجزیه دارد و هیچ آسیبی به‬

                                                                   ‫اکوسیستم دریاچه وارد نمیکند‪».‬‬
                                                          ‫در همین ارتباط مهندس خسرو بندری کارشناس مدیریت‬
                                                          ‫آب در گفتگو با کیهان لندن معتقد است‪« :‬در مورد‬
                                                          ‫مالچپاشی یا هر ماده دیگری که به دریاچه ارومیه اضافه‬
                                                          ‫شود محیط یا درواقع ترکیب دریاچه را تغییر میدهد‪.‬‬
                                                          ‫مثلا اگر آهک اضافه شود اولین خطر این تغییر این است‬
                                                          ‫که آرتمیاهای کوچک موجود در دریاچه‪ ،‬غذای پرندگان‬
                                                          ‫مهاجر را از بین می برد‪ .‬اساسا اثر هر ماده معدنی نه تنها‬
                                                          ‫در دریاچه ارومیه بلکه در هر محیطی باید بررسی شود‬
                                                          ‫بهخصوص در مورد منطقهای بسیار وسیع و دریاچه بسیار‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15