Page 11 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۷ (دوره جديد
P. 11

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌1‌‌1‬شماره‌‪1۹1۳‬‬                                              ‫«چینیها هنوز قرارداد نبستهاند‪ ،‬هماکنون در حال‬
‫جمعه ‪ ۲۶‬ژانویه تا پنجشنبه ‪ 1‬فوریه ‪۲0۲4‬‬                                       ‫مطالعهبرایبررسیتوجیهاقتصادیاستخراجلیتیومهستندچرا‬
                                                          ‫که درصدلیتیومموجوددرنمکدریاچهبرایآنهااهمیتدارد‬
       ‫عاشق صادق!‬                                               ‫والبتهمسئلهمالچپاشیهمارتباطیبهموضوعلیتیومندارد‪».‬‬
                                                          ‫وی میافزاید‪« :‬به هر حال بطور صد درصد میتوان گفت‬
 ‫(کیهان لندن شماره ‪ )۱۰۵۲‬اردیبهشتماه ‪ ۱۳8۴‬خیراندیش (‌احمد‌احرار‌) بازنشر‬                      ‫که در دریاچه ارومیه لیتیوم وجود دارد‪ ،‬نکته مهم میزان و‬
                                                          ‫درصد آن است که آیا در حجمی هست که مقرون به صرفه‬
‫ژاک شیراک در فرودگاه اورلی پاریس به استقبال امیر عباس هویدا آمده است‬                        ‫باشد که چینیها یا هر کس دیگری آن را در سطح وسیع‬
                                                          ‫استخراج کند؟ و نکته دیگر اینکه بررسی این موضوع نیازمند‬
‫بدارد و در بستن قراردادهای نان و آب دار دست و دل بازی‬   ‫برخورد مسیو شیراك و آقا سید محمد خاتمی در روی‬      ‫مطالعه است و در حال حاضر چینیها در حال مطالعه‬
‫به خرج دهد‪ ،‬عاشق میشود‪ .‬خواه اسمش سید محمد باشد‬      ‫پلههای عریض كاخ «الیزه» دیدنی بود‪ .‬شیراك‪ ،‬چنان‬      ‫هستند که آیا درصد تراکم لیتیوم به اندازهای هست که‬
                              ‫مشتاقانه از خاتمی استقبال كرد و او را در آغوش فشرد‬
           ‫خواه محمدرضا یا امیرعباس‪.‬‬      ‫كه بیننده اگر آشنایی با سیاست فرانسه و خلق و خوی‬              ‫ارزش برداشت داشته باشد یا نه‪».‬‬
‫یك شاهد عینی حكایت میكرد كه در سال ‪ ۱۹۷۶‬زمانی‬       ‫رئیس جمهوری آن نداشت ممكن بود تصور كند اجداد آقای‬    ‫یکی از خبرنگاران ساکن ارومیه نیز در همین ارتباط به‬
‫كه ژاك شیراك نخست وزیر فرانسه بود چند قرارداد مهم‬                                  ‫کیهان لندن میگوید‪« :‬من هفته پیش در یک تور رسانهای‬
‫اقتصادی و فنی بین ایران و فرانسه به امضاء رسید كه از‬         ‫شیراك از قزوین به فرانسه مهاجرت كردهاند‪.‬‬    ‫همراه تعدادی از خبرنگاران به محل استخراج نمک در کنار‬
‫مهمترین آنها قرارداد «اورودیف» بود‪ :‬همكاریهای اتمی‬     ‫خیر‪ ،‬این خبرها نیست‪ .‬حجت الاسلام خاتمی هم نباید به‬    ‫میانگذر رفتیم‪ ،‬مدیرکل محیط زیست استانهای آذربایجان‬
                              ‫چنین خیالها دل خوش كند‪ .‬آقای شیراك عاشق حاكم دامغان‬   ‫غربی و شرقی هم آنجا بودند‪ ،‬در این بازدید‪ ،‬آنها برداشت‬
                ‫ایران و فرانسه‪.‬‬                                   ‫لیتیوم از دریاچه ارومیه را تکذیب کردند و گفتند تنها ماده‬
‫امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران برای امضای قرارداد‬            ‫است‪ .‬به عبارت دیگر عاشق حاكم ایران‪.‬‬
‫به پاریس سفر كرد‪ .‬از او استقبالی گرم‪ ،‬به مراتب گرمتر از‬  ‫در دامغان‪ ،‬شخصی بر َد ِر دارالحكومه نشسته بود و های‬         ‫معدنی قابل برداشت‪ ،‬نمک خشک است‪».‬‬
‫استقبال خاتمی‪ ،‬صورت گرفت‪ .‬در پایان سفر‪ ،‬ژاك شیراك‬     ‫های میگریست و اشعار عاشقانه میخواند‪ .‬سبب پرسیدند‪.‬‬    ‫وی اضافه کرد‪« :‬مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی‬
‫شخصاً هویدا را در فرودگاه «اورلی» پاریس بدرقه كرد‪.‬‬     ‫گفت عاشقم‪ .‬گفتند بر چه كس؟ گفت بر جناب حاكم‪ .‬خبر‬     ‫در این بازدید ادعا کرد برداشت نمک از دریاچه ارومیه از‬
                              ‫به حاكم دادند‪ .‬گفت او را به درهم و دیناری بنوازند و‬   ‫گذشتههای دور همیشه بوده و موضوعی جدید نیست‪ .‬به‬
       ‫محمد خاتمی و ژاک شیراک‬            ‫روانهاش كنند‪ .‬چنان كردند‪ .‬آن شخص هر چند یك بار سر‬    ‫گفته مدیرکل محیط زیست آذربایجانغربی هماکنون شش‬
                              ‫و كلهاش در اطراف دارالحكومه پیدا میشد و به همین‬     ‫مجوز برداشت نمک از دریاچه توسط سازمان صنعت معدن‬
‫همانجا‪ ،‬در ضمن مذاكرات عنوان كرد كه ما از نظر مالی در‬   ‫قسم اظهار عشق میكرد و چیزی میگرفت و میرفت‪.‬‬        ‫و تجارت در ابعاد ‪ ۲۰‬هکتار با عمق ‪ ۴۰‬سانتیمتر صادر‬
‫مضیقهایم و اگر اعتبار مربوط به قرارداد زودتر در اختیارمان‬ ‫حاكم عوض شد و جای خود را به حكمران دیگری داد‪ .‬باز‬    ‫شده‪ .‬نمک به دست آمده در صنعت شیشهسازی‪ ،‬یخزدایی‬
‫قرار گیرد گشایشی در كارهای دولت فرانسه حاصل خواهد‬     ‫دیدند كه مرد عاشق آمده و نغمه عاشقی سر داده است‪.‬‬
‫شد‪ .‬هویدا گفت فوری تلفن كاخ سلطنتی را در تهران بگیرند‪.‬‬   ‫گفتند مگر نمیدانی كه فلانی رفته و به جایش دیگری آمده‬     ‫از جادهها و نیز مصارف جوامع محلی کاربرد دارد‪».‬‬
‫پس از چند دقیقه ارتباط با ایران برقرار شد‪ .‬او به كابین‬   ‫است‪ .‬گفت من عاشق حاكم دامغانم‪ ،‬فرق نمیكند كه این‬     ‫این خبرنگار همچنین گفت‪« :‬ما حتی در مورد حضور‬
‫رفت و چند دقیقهای با شاه صحبت كرد و در بازگشت‪ ،‬در‬                                  ‫چینیها برای برداشت نمک سوال کردیم؛ مدیران کل هر‬
‫حالی كه دو انگشتش را به علامت پیروزی نشان میداد به‬                      ‫باشد یا آن!‬      ‫دو تکذیب کردند؛ از چند راننده در مورد وضعیت برداشت‬
‫شیراك گفت «تمام شد‪ ...‬اعلیحضرت امر فرمودند فوراً یك‬    ‫سام میرزا صفوی نیز در «تذكره سامی» از شاعری یاد‬
‫میلیارد دلار به حساب دولت فرانسه ریخته شود‪ ».‬شیراك‬     ‫میكند به نام جاروئی‪« :‬جاروئی شاعری بود عاشق پیشه‪ ،‬اما‬    ‫نمک سوال کردم‪ ،‬گفتند نمکها را به مراغه میبرند‪».‬‬
‫از شادی بال درآورد‪ .‬هویدا را بغل كرد و بوسید و گفت دلم‬   ‫عاشقی او نه به صورت خوب بود بلكه هركس حاكم بود وی‬    ‫وی معتقد است‪« :‬عامل اصلی خشکی دریاچه ارومیه‬
                              ‫بر او عاشق میشد‪ .‬تا در قندهار بود عاشق بابر میرزا بود‪.‬‬  ‫ساخت بیش از ‪ ۲۳‬سد در حوضه دریاچه ارومیه و توسعه‬
    ‫میخواست نخست وزیر چنین پادشاهی بودم!‬        ‫بابر در سن پنجاه سالگی بود و بسیار بدقیافه‪ .‬او مولانای‬  ‫سطح زیر کشت کشاورزی پس از انقلاب است‪ .‬پس از پیروزی‬
                              ‫مذكور را به سبب ابراز عشق‪ ،‬ایذاء بسیار كرده بود با وجود‬ ‫انقلاب نزدیک ‪ ۵‬برابر به سطح زیر کشت حوضه دریاچه‬
                              ‫این متنبه نشده بود‪ .‬به هرات كه آمد عاشق ُدرمشخان شد‬   ‫اضافه شده به عبارت دیگر عدم مدیریت صحیح منابع آبی‪.‬‬
                                                          ‫ساخت نیمی از این سدها ضروری نبود‪ ،‬یعنی کاربرد مثبت‬
                                ‫و بعد از آن هركس كه حاكم بود او عاشق وی بود‪».‬‬    ‫و بازده خاصی ندارند‪ .‬فقط جلوی حقابه دریاچه را گرفتهاند‪،‬‬
                                          ‫از اشعار جاروئی است‪:‬‬      ‫البته دولت روحانی تصویب کرده بود که کارهای تحقیقاتی‬
                                                          ‫برای سدسازیهای جدید متوقف شود و حتی جلوی‬
                                     ‫جاروئیام و بسته كمر از پی خدمت‬       ‫ساخت سدهای نیمهکاره را هم گرفتند‪ .‬حالا این دولت‬
                                    ‫هر شام و سحر‪ ،‬خاك درت ُرفتم و َرفتم‬     ‫میخواهد آن طرحها را اجرا کند و دوباره سد بسازند با این‬
                              ‫مسیو شیراك از پیروان مكتب جاروئی است‪ .‬به هركس‬      ‫توجیه که رودخانههای اطراف مثل نازلو چای آب دارند‪»،‬‬
                              ‫حاكم ایران باشد و سهم فرانسه را از دلارهای نفتی منظور‬  ‫عوامل انسانی که در رقم خوردن وضعیت اسفناک‬
                                                          ‫دریاچه ارومیه نقش داشتهاند شامل سدسازیهای متعدد‪،‬‬
                                                          ‫ساخت بزرگراه «شهید کلانتری» و توسعه ‪ ۲۷۰‬هزار هکتاری‬
                                                          ‫کشاورزی است که البته بیشتر این سدها برای توسعه‬
                                                          ‫کشاورزی ساخته شده و از ‪ ۲۳‬سد فعال در این حوضه‬

                                                             ‫آبریز‪ ،‬کشاورزی در کاربرد ‪ ۱۵‬سد دیده شده است‪.‬‬
                                                          ‫به دلیل ساخت این سدها‪ ،‬حجم آبی که پیش از ساخت‬
                                                          ‫آنها به دریاچه ارومیه وارد میشده اکنون به زمینهای‬
                                                          ‫کشاورزی رفته یا در پشت سدها ذخیره میشود و معمول ًا‬
                                                          ‫در هر سال مقدار بسیار اندکی از آب برخی از این سدها‪،‬‬
                                                          ‫سهم دریاچه ارومیه میشود که همین مقدار اندک نیز‬
                                                          ‫تبخیر میشود بدون آنکه به شکل بارش به دریاچه بازگردد‪.‬‬
                                                          ‫سد زولا‪ ،‬سد شهرچای‪ ،‬سد آغچای‪ ،‬سد ارس ‪ ۲‬و… از‬
                                                          ‫جمله سدهایی هستند که ورودی آنها به دریاچه ارومیه‬

                                                                         ‫تقریبا صفر است!‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16