Page 9 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۵ (دوره جديد
P. 9

‫بدون شمارۀ صفحه ‪ -‬شماره ‪1۷51‬‬
‫جمعه ‪ 3۰‬اکتبر تا پنجشنبه ‪ 5‬نوامبر‪2۰2۰‬‬

‫مردان شاخص‬

‫اسفند ‪ ۱38۷‬در آمریکا ساکن‬        ‫کیانوش سنجری‬                          ‫‪Pexels‬‬                                 ‫یافتم روشندلی از گریه های نیمشب‬
‫شدهاست‪ .‬او یکی از سخنرانان‬                                                                         ‫خاطری چون صبح دارم از صفای نیمشب‬
‫تظاهراتی بود که ‪ 23‬سپتامبر ‪2۰۰8‬‬        ‫(‪ - 13۶1‬تهران)‬                      ‫دلیل رفع تشنگی‬                         ‫شاهد معنی که دل سر گشته از سودای اوست‬
‫همزمان با سفر محمود احمدینژاد‬                                       ‫با آب سرد‬                            ‫جلوه بر من کرد در خلوت سرای نیمشب‬
‫به نیویورک و در اعتراض به نقض‬     ‫مهدی سنجری باف فعال دانشجویی‪،‬‬                                                     ‫در دل شب دامن دولت به دست آمد مرا‬
‫حقوق بشر در ایران در برابر سازمان‬   ‫وبلاگنویس و روزنامهنگار مستقل‬     ‫محققان دانشگاه کالیفرنیا با بررسی سیگنالهای‬
                    ‫ایرانی است‪ ،‬که سابقه چندین بار‬    ‫عصبی مغز دریافتند که رفع احساس تشنگی با نوشیدن آب‬                         ‫گنج گوهر یافتم از گریه های نیمشب‬
      ‫ملل متحد برگزار شد‪.‬‬    ‫بازداشت‪ ،‬زندانی شدن و حبس در‬     ‫سرد یک پدیده جذبی و به اصطلاح گوارشی نیست‪ ،‬بلکه گروهی‬                    ‫دیگرم الفت به خورشید جهان افروز نیست‬
‫وی در سال ‪ ۱3۹5‬بدلیل تنهایی‬      ‫سلول انفرادی را دارد‪.‬سنجری پس‬     ‫از سلولهای مغزی توسط گیرندههای موجود در دهان احساس تشنگی‬
‫مادرش پس از بازگشت به ایران‬      ‫از مهاجرت به آمریکا چند مدتی را‬    ‫را کنترل میکنند‪.‬در این مطالعه مشخص شد که علت اصلی فروکشکردن‬                     ‫تا دل درد آشنا شد آشنای نیمشب‬
‫مجدداً دستگیر و به ‪ 5‬سال حبس‬      ‫نیز با بخش فارسی صدای آمریکا‬     ‫سریع احساس تشنگی با نوشیدن آب سرد بر خلاف باور موجود ریشه عصبی‬                   ‫نیمشب با شاهد گلبن درآمیزد نسیم‬
‫تعزیری و ‪ ۶‬سال حبس تعلیقی‪ ،‬و‬                         ‫یا نورونی دارد و این فرایند توسط نورونها مسئول سنجش ساختار خون به‬
‫همچنین ‪ 2‬سال ممنوعالخروجی‬                 ‫همکاری کرد‪.‬‬    ‫سرعت انجام میشود‪.‬محققان دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که بهترین روش برای‬      ‫رهی معیری‬      ‫بوی آغوش تو آید از هوای نیمشب‬
                    ‫کیانوش سنجری برای نخستین‬                                                        ‫با امید وصل از درد جدایی باک نیست‬
           ‫محکوم شد‪.‬‬     ‫بار در سن ‪ ۱۷‬سالگی در جریان‬      ‫رفع تشنگی‪ ،‬نوشیدن آب سرد است‪ .‬در واقع احساس تشنگی افراد حتی با نوشیدن‬
                    ‫تظاهرات دانشجویی در سالگرد واقعه‬                                                       ‫کاروان صبح آید از قفای نیمشب‬
                    ‫تیر ‪ ۱3۷8‬در اعتراض به تعطیلی‬                                                   ‫همچو گل امشب رهی از پای تا سر گوش باش‬
                    ‫روزنامه سلام (حادثه کوی دانشگاه‬
                    ‫تهران) بازداشت شد و چندین ماه‬                                                       ‫تا سرایم قصه ای از ماجرای نیمشب‬
                    ‫در بازداشت انفرادی به سر برد‪ .‬او‬
                    ‫پیش از آخرین بازداشت در تهران‬
                    ‫زندگی میکرده و بر اساس گزارشها‬
                    ‫تحت نظر مأموران امنیتی بودهاست‪.‬‬
                    ‫کیانوش سنجری در مدت کوتاه‬
                    ‫اقامتش در نروژ با پشتیبانی سازمان‬
                    ‫عفو بینالملل تظاهراتی را علیه‬
                    ‫مجازات اعدام و شکنجه دانشجویان‬
                    ‫در ایران در مقابل پارلمان آن کشور‬
                    ‫برگزار کرد‪ .‬کیانوش سنجری از‬

                                       ‫سایر مایعات خنک یا شیرین به سرعت آب آشامیدنی خنک میسر نمیشود‪.‬‬
                                       ‫محققان دریافتند که بخشی از مغز به طور پیوسته ترکیبات خون را بررسی می‬
‫گل و گیاهانی که امواج وای فای جذب میکنند‬                   ‫کند‪ ،‬پس هنگامی که فرد تشنه آب سرد مینوشد‪ ،‬سیگنالهای عصبی به سرعت‬        ‫تاثیرات منفی ناشی از کمبود فیبرها‬

                                       ‫احساس تشنگی در مغز را سرکوب میکنند‪ .‬در واقع سرعت سرکوب شدن احساس‬
                                       ‫تشنگی با نوشیدن آب سرد بسیار سریعتر از آب گرم اتفاق میافتد‪.‬در این‬
‫گیاه آلوئه ورا را باید در گلدانهای‬             ‫خواهند شد‪.‬‬    ‫مطالعه همچنین مشخص شد که بهترین روش برای سرکوب موقت احساس‬            ‫کمکتان میکند احساس اشباع بودن‬      ‫فیبرها چه فایده ها و مزایایی برای‬
‫بزرگتر کاشت که معمولاً کیفیت‬               ‫گیاهعنکبوتی‬    ‫تشنگی قرار دادن قاشق سرد در قسمت داخلی گونهها در دهان است‪.‬‬                  ‫بیشتری داشته باشید‪.‬‬     ‫بدنمان به همراه دارند موادغذایی‬
‫بالایی نیز دارند ‪ .‬گلدان این گیاهان‬  ‫این گیاه ظاهری شبیه به گیاه مار دارد‬ ‫مهمترین علت ناشناخته ماندن فرایند رفع سریع عطش‪ ،‬مسئولیت‬                                 ‫فیبردار حاوی چه نوع ارزش تغذیه ای‬
‫باید زهکشی مناسب داشته باشند زیرا‬   ‫‪ .‬برگهای آنها نیز نسبتاً صاف میباشد‬  ‫پنهان گروهی از نورونها در کنترل و سرکوب احساس تشنگی‬               ‫اگر شکمتان دچار تورم شده باشد‬      ‫برای بدنمان هستند اگر میزان فیبر‬
‫باقی ماندن آب زیاد باعث پوسیدگی‬    ‫‪ .‬این گیاه تنها آلودگیها را به خود‬  ‫است‪ ،‬چرا که در شرایط معمولی و در یک فرایند آهسته‪،‬‬                ‫اصلا جای تعجب نیست‪ .‬خوردن‬        ‫دریافتی در بدنمان کاهش پیدا کند‬
‫و پژمردگی این گیاه میگردد‪.‬‬       ‫جذب میکند و هوای محیط خانه را‬     ‫ابتدا آب باید توسط دستگاه گوارش جذب شود‬                     ‫بیش از اندازه غذاهایی که حاوی فیبر‬    ‫دچار چه عوارض و اختلالاتی خواهیم‬
                    ‫تمیز نگه میدارد و میتواند گازهای‬   ‫فیبر ندارد‪ ،‬قند و غلظت خون به حالت معمولی معمو لاً یکی ا ز‬           ‫هستند –خصوصا اگر به خوردنشان‬       ‫شد موادغذایی فیبردار باعث کاهش‬
          ‫گیاهپیچک‬      ‫مضر را نیز از بین ببرد و همچنین در‬                ‫بازگردد‪.‬‬                       ‫عادت ندارید– باعث میشود شکمتان‬      ‫میزان خطر بیماریهای قلبی‪ ،‬دیابت‬
‫گیاه پیچک از بهترین انواع گیاهان‬    ‫جذب اشعه تولید شده از طریق لوازم‬   ‫راههایی که به افراد توصیه‬         ‫خونتان سریعا بالا رفته‬        ‫دچار تورم شده و احساس نامطلوبی‬      ‫و حتی بعضی سرطانها در بدن می‬
‫برای جذب اشعههای مضر میباشد‬      ‫الکترونیکی نیز بسیار مفید است ‪ .‬گیاه‬                                         ‫داشته باشید‪ .‬اما خوردن فیبر به میزان‬   ‫شوند‪.‬در اینجا به پنج علامت شایع‬
‫و میتواند ‪ ۹۰‬درصد بنزن موجود‬      ‫عنکبوتی معمولاً به مراقبت خیلی‬    ‫و خیلی سریع هم پایین میآید‪ .‬و میشود تا بتوانند آسیب موجود از اشعه‬        ‫کم هم باعث میشود مشکلی مشابه‬       ‫کمبود فیبر در بدن اشاره میکنیم‬
‫در هوا را در عرض ‪ 24‬ساعت جذب‬      ‫حساسی نیاز ندارد و مانند گیاه مار‬                                           ‫همین مشکل داشته باشید‪ .‬علتش آن‬
‫کند ‪ .‬همچنین در محیط خانه بسیار‬    ‫میتواند در نور غیر مستقیم و داخل‬   ‫این مسئله باعث میشود که احساس های جذب شده را در خانه کاهش‬            ‫است که فیبر باعث میشود تا ترکیبات‬     ‫که حتما برایتان جالب خواهد بود‪.‬‬
‫موثر واقع میشود و جذب اشعهها را‬        ‫خانه رشد عالی داشته باشد‪.‬‬                                           ‫موجود در مدفوعتان حالت نرم و روان‬    ‫میدانید که یبوست از علائم قدیمی‬
                             ‫گیاه برگ بتل‬    ‫خستگی و بیحالی داشته باشید‪ .‬دهند‪ ،‬استفاده از گل و گیاه می باشد‬         ‫و حرکت ملایم و ثابتی پیدا کنند‪.‬‬     ‫نخوردن فیبر کافی محسوب میشود‪.‬‬
    ‫با سرعت بالا انجام میدهد‪.‬‬    ‫برگ بتل یکی از زیباترین گیاهان‬                                            ‫بنابراین بدون فیبر کافی‪ ،‬موادی که‬    ‫مصرف فیبر کافی نقش مهمی در‬
‫ظاهر این گیاه نیز بسیار زیبا است‬    ‫داخل خانه محسوب میشود که‬       ‫اگر در این آزمون نفرتانگیز‪ . ،‬نگهداشتن این گیاهان در منزل‬            ‫از سیستم هاضمه شما عبور میکنند‬      ‫بسیاری موارد ایفا میکند؛ از کمک‬
‫و به خوبی کیفیت هوا را افزایش‬     ‫مراقبت از آن نیز سخت نیست‪ .‬علاوه‬                                           ‫اغلب در شاهراههای گوارشی شما گیر‬     ‫به کنترل تعادل وزنی گرفته تا کاهش‬
‫میدهد و موادی مثل کربن دی‬       ‫بر ظاهر زیبا توانایی جذب امواج‬    ‫موفق نشده و شکست بخورید به شما کمک میکند که احساس‬                ‫کرده و همین منجر به تجمع و تورم‬     ‫میزان خطر بیماریهای قلبی‪ ،‬دیابت‬
‫اکسید ‪ ،‬کربن مونوکسید و فرمالدهید‬   ‫الکترونیکی را نیز دارد‪ ،‬زیرا دارای‬                                                               ‫و حتی بعضی سرطانها‪ .‬در اینجا به‬
‫را از بین میبرد ‪ .‬این گیاه کوچک را‬   ‫خواص هیدروکسیل و سوپر اکسید‬      ‫سعی کنید یکبار یک قاشق پُر ذرت انرژی بیشتری داشته باشید ‪ ،‬سطح‬                   ‫آنها خواهد شد‪.‬‬    ‫پنج علامت شایع کمبود فیبر در بدن‬
‫میتوانید به راحتی در داخل یا بیرون‬   ‫میباشد و میتواند اشعهها را از داخل‬                                          ‫اگربهچرتبعدازغذانیازداشتهباشید‬      ‫اشاره میکنیم که حتما برایتان جالب‬
‫از منزل نگه دارید اما اگر می خواهید‬                     ‫را قورت دهید و اصلا آن را نجوید تا اضطراب خود را کاهش دهید و کمتر‬        ‫می دانید که خوردن وعده غذایی‬
‫از خواص مسدود کردن اشعههای‬       ‫هوا حذف کند‪ .‬علاوه بر آن گازهای‬                                            ‫با حجم زیاد باعث میشود حالت‬                  ‫خواهد بود‪.‬‬
‫مضر آن استفاده کنید‪ ،‬آن را داخل‬    ‫مضر را نیز به خود جذب میکند و‬     ‫ببینید چقدر طول میکشد تا آن را بهبیماریهاییمثلسردردمبتلاشوید‬                               ‫اگر مدفوعتان وضعیت غیرعادی‬
                    ‫هوای محیط داخل خانه و محل کار‬                                                             ‫‪Pexels‬‬
       ‫خانه نگهداری کنید‪.‬‬    ‫را کامل ًا برای تنفس مطبوع می سازد‪.‬‬  ‫از راه مدفوعتان دفع کنید‪ .‬این مسئله که اغلب به خاطر جذب اشعه است‪.‬‬                                      ‫داشته باشد‬
     ‫گیاه مارچوبه سرخسی‬                                                                 ‫خوابآلودگی پیدا کنید‪ .‬اما اگر متوجه‬   ‫اگر حرکات روده شما کم یا سخت‬
‫مارچوبه سرخسی یکی از موثرترین‬                ‫گل لوتوس‬    ‫میتواند ایده خوبی در این باره به شما پس اگر شما هم از آن دسته کسانی‬       ‫شدید که همیشه و به طور مرتب تمایل‬    ‫باشد‪ ،‬و در حد عدس مدفوع کنید‪،‬‬
‫گیاهان برای جذب اشعه های مضر‬      ‫لوتوس نیز شبیه گیاهان قلبی میباشد‬                                           ‫دارید که بعد از خوردن غذا بخوابید‪،‬‬    ‫نشانه این است که مدفوعتان حالت‬
‫میباشد و همچنین دارای خواص‬       ‫اما بیولوژی متفاوتی دارد و به خوبی‬  ‫بدهد که آیا این غذا با سرعت درست هستید که دوست دارید اشعات مضر‬         ‫علت آن قطعا به کمبود فیبر خواهد‬
‫آنتی اکسیدانی است که در دفاع‬      ‫اشعات مضر را به خود جذب میکند‬                                             ‫بود‪ .‬فیبر نقشی مهم و حیاتی در تنظیم‬             ‫طبیعی ندارد‪.‬‬
‫از خطرات موجود در اثر لوازم‬      ‫‪ .‬میزان جذب کنندگی آن مربوط به‬    ‫و سالمی از دستگاه گوارش شما عبور را در خانه خود از بین ببرید‪ ،‬بهتر‬       ‫قند خون و متعادل نگه داشتن آن ایفا‬    ‫اگر بعد از خوردن غذا‪ ،‬همچنان‬
‫الکترونیکی موثر میباشد‪ .‬همچنین‬     ‫سایزش میباشد ‪ .‬همچنین یکی از‬                                             ‫میکند‪ .‬اما زمانی که یک وعده غذایی‬
‫یک گیاه قوی محسوب میشود که به‬     ‫موثرترین گیاهان در این امر محسوب‬   ‫میکند و یا اینکه آیا فیبر به اندازه است که از این گیاهان استفاده کنید‬      ‫میخورید که فیبر کمی دارد یا اصلا‬              ‫گرسنهباشید‬
‫راحتی میتوانید آن را در کنار لوازم‬   ‫می شود ‪ .‬بهتر است که آن را در کنار‬                                                               ‫فیبرها‪ ،‬فضای زیادی را در دستگاه‬
‫الکتریکی مثل کامپیوتر‪ ،‬تلویزیون و‬   ‫کامپیوتر و دیگر لوازم الکتریکی قرار‬               ‫کافی مصرف میکنید یا نه‪ .‬اگر ظرف ‪ .‬کاکتوس‬                           ‫گوارش شما اشغال میکنند و همین‬
     ‫موبایل و غیره قرار دهید‪.‬‬                                                                                   ‫مسئله یکی از دلایلی است که نشان‬
                                 ‫دهید‪.‬‬                    ‫‪Pexels‬‬ ‫‪ ۱8‬ساعت در مدفوع خود دانههای‬                          ‫میدهد چرا مدت زمان بیشتری‬
          ‫گیاه خردل‬               ‫گیاه آلوئه ورا‬                       ‫ذرت را دیدید‪ ،‬باید گفت که به فیبر‬                       ‫احساس اشباع بودن دارید‪ .‬بنابراین‬
‫خردلیکیازگیاهانخوشمزهومغذی‬       ‫این گیاه خواص دارویی دارد و می تواند‬ ‫کاکتوسها یکی از بهترین جذب‬                                                ‫اگر معده شما ظرف یک تا دو ساعت‬
‫محسوب میشود و برای محافظت از‬      ‫سطح بالایی از اشعه ها را به خود جذب‬  ‫کنندههایاشعهمضروعمقیمیباشند‬               ‫بیشتری نیاز دارید‪.‬‬                        ‫بعد از خوردن غذا شروع کرد به قار و‬
‫بدن در برابر اشعههای مضر‪ ،‬مفید‬     ‫کند‪ .‬همچنین هوای داخل منزل را به‬   ‫‪ .‬آنها معمولاً برای جذب اشعههای‬               ‫چه باید کرد؟‬                         ‫قور کردن‪ ،‬نشانه این است که احتمالا‬
‫میباشد ‪ .‬میتوانید این گیاه را به‬    ‫خوبی تمیز میکند‪ .‬کربن دی اکسید‬    ‫تولید شده از طریق کامپیوتر عالی‬                                             ‫در وعده غذاییتان فیبر کافی نبوده‬
‫راحتی در بیرون از منزل بکارید و‬    ‫را به خود جذب میکند و آن را به‬    ‫هستند و گیاهانی متناسب برای محیط‬     ‫خانمها به طور روزانه به ‪ 25‬تا ‪3۰‬‬                        ‫و مصرف نکردهاید‪ .‬دفعه بعد سعی‬
‫یا آن را در داخل خانه نگه دارید تا‬   ‫اکسیژن تبدیل خواهد کرد‪ .‬ظاهر این‬   ‫کار و داخل منزل محسوب میشوند‪.‬‬       ‫گرم فیبر نیاز دارند‪ .‬اگر چنین فرض‬                       ‫کنید وعده غذاییتان را با کمی‬
‫از شر اشعات مضر و فشار اکسیداتیو‬    ‫گیاه نیز بسیار زیبا است و راحت رشد‬  ‫آنها حتی اشعه های موجود را از تلفن‬    ‫کنید که به اندازه کافی فیبر مصرف‬                        ‫سالاد یا ظرف کوچکی از سوپ لوبیا‬
‫خلاص شوید ‪ .‬با گذاشتن این گیاه‬     ‫میکند و بنابراین میتوانید آن را در‬  ‫همراه به خود جذب می کنند ‪ .‬بنابراین‬    ‫نمیکنید‪ ،‬سعی کنید رفتهرفته و به‬                        ‫و سبزیجات آغاز کنید‪( .‬و یا اگر برای‬
‫در داخل خانه میتوانید هوای تمیز‬    ‫هر جا که میخواهید بکارید و از خواص‬  ‫شما را از طیف وسیعی از بیماری ها‬     ‫مرور غذاهایی را که فیبر بیشتری‬                         ‫وعده غذایی خود سالاد دارید‪ ،‬سعی‬
‫خانه را تضمین کنید و ضرر آسیب‬             ‫آن بهره مند شوید‪.‬‬   ‫محفوظ نگه میدارند ‪ .‬از طرفی این‬      ‫دارند به رژیم غذاییتان بیافزایید‬                        ‫کنید یکچهارم تا یکدو ِم فنجان‬
‫حاصل از اشعه ها را کاهش دهید‪.‬‬                        ‫گیاهان به راحتی قابل استفاده هستند‬    ‫–غذاهایی مانند غلات کامل‪ ،‬آجیل‪،‬‬                        ‫لوبیای پخته به آن بیافزایید‪ ).‬همه‬
                                       ‫و لازم نیست که هر روز به آن ها آب‬     ‫لوبیا‪ ،‬میوه و سبزیجات‪ .‬فقط به خاطر‬                       ‫اینها روشهای سادهای برای افزایش‬
          ‫گیاه کائوچو‬                       ‫بدهید ‪ .‬فقط کافی است که خاک آنها‬     ‫داشته باشید که اگر میزان زیادی هم‬                       ‫میزان فیبر در وعده غذاییتان بوده که‬
‫این گیاه ظاهر بسیار زیبایی دارد‬                                            ‫از آنها مصرف کنید‪ ،‬این مسئله منجر‬
‫و نسبتا بزرگ میباشد و دارای‬                                ‫را مرطوب نگه دارید‪.‬‬     ‫به بروز گاز معده‪ ،‬انواع دردها و تورم‬                      ‫‪Pexels‬‬
‫خواص جذبکنندگی اشعه میباشد‪.‬‬                                     ‫گیاه مار‬
‫همچنین میتواند امواج مضر را به‬                                                     ‫شکم خواهد شد‪.‬‬
‫خوبی پاکسازی کند و محیط داخل‬                         ‫گیاه مار به گیاه زبان مادرشوهر نیز‬    ‫از طرفی باید سعی کنید از مکملهای‬
‫خانه را تمیز کند ‪ .‬این گیاه ترجیح‬                      ‫معروف است و نیز یکی دیگر از انواع‬     ‫فیبردار استفاده نکنید‪ .‬برخلاف‬
‫میدهد که در یک مکان نگهداری‬                         ‫تاثیرگذار در جذب اشعههای تولید‬      ‫نوشیدنیها و قرصهای فیبری‪،‬‬
‫شود که دارای نور غیر مستقیم است‬                       ‫شده از کامپیوتر میباشد ‪ .‬بهتر است‬     ‫غذاهای حاوی فیبر بیشتر‪ ،‬میزان‬
‫و دمای خنکتری دارد ‪ .‬باید آن را در‬                      ‫این گیاه را نزدیک کامپیوتر خود قرار‬    ‫مواد مغذی را به طور کامل دارند‪.‬‬
‫اتاق نگهداری کنید که جریان هوا به‬                      ‫دهید و یا آن را نزدیک منابع الکتریکی‬   ‫علاوه بر این مسئله‪ ،‬برخی از افراد‬
                                       ‫دیگر بگذارید ‪ .‬آنها همچنین گاز‬      ‫به این نتیجه رسیدهاند که مصرف‬
   ‫خوبی در آن رد و بدل شود‪.‬‬                        ‫کربن دی اکسید را به خوبی به‬        ‫مکملهای فیبری باعث میشود‬
‫اگر این گیاه را داخل خانه قرار داده‬                     ‫اکسیژن تبدیل میکنند و باعث پاک‬
‫اید‪ ،‬مراقب باشید که پرده ها را کنار‬                     ‫کردن هوا و ریههای قدرتمند در افراد‬     ‫میزان گاز معدهشان افزایش یابد‪.‬‬
‫بزنید تا نور کافی به این گیاه برسد و‬
‫همچنین محیط را مرطوب نگهدارید‬
‫و مرتب به این گیاه آب دهید تا خاک‬

        ‫آن خشک نشود ‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14