Page 11 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد
P. 11

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌1‌‌1‬شماره‌‪1۹0۶‬‬                                            ‫جهانیسقوطکردهبودند‪،‬از‪۴۰‬درصدجمعیتدرسال‬
‫جمعه ‪ 1‬تا پنجشنبه ‪ ۷‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬                                         ‫‪ ۱۹۸۰‬به حدود ‪ ۲۰‬درصد در اوایل دهه ‪ ۲۰۰۰‬رسیده بودند‪.‬‬
                                                        ‫نویسندگان گزارش گفتهاند‪ ،‬از سال ‪« ،۲۰۱۱‬تحریمهایی‬
  ‫تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود‪...‬‬                                   ‫که توسط ایالات متحده و سایر کشورها اعمال شد‪ ،‬بار دیگر‬
                                                        ‫تأثیر مخربی بر رشد اقتصادی و رفاه ایرانیان گذاشت‪ .‬در‬
   ‫( کیهان لندن شماره ‪ ) ۱۰۴۳‬بهمنماه ‪ ۱۳۸۳‬بازنشر‬                               ‫نهایت اقتصاد ایران از «یک دهه رشد اقتصادی از دست‬

                ‫خیراندیش (‌احمد‌احرار‌)‬                                           ‫رفته» رنج برده است‪.‬‬
                                                        ‫بر اساس این گزارش البته فقدان رشد اقتصادی تمام قضیه‬
‫ناگفته پیداست كه مسجد را سراجالملك مرحوم در زمینی‬   ‫عارفنامه الهی را در «یادداشتهای بدون تاریخ‪-‬شماره‬     ‫نیست‪ .‬درواقع‪ ،‬در طول دوره کوتاه توسعه اقتصادی در‬
‫كه قبلا میكده بوده است‪ ،‬بنا نهاده و بدین توفیق مباهات‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کیهان لندن» خواندید و غلط نگفته باشم آن تكهاش‬    ‫ایران‪ ،‬نرخ فقر به سختی پایین آمده و منافع رشد نصیب‬
‫میكند‪ .‬اما شاعری این كرامت را بهحساب میخانه میگذارد‬                               ‫خانوارهای پنجکهای بالای مصرف‪ ،‬شده در حالی که‬
                               ‫خصوصاً بر دلتان نشست كه شاعر اعتراف میكند‪:‬‬     ‫خانوارهای پنجکهای پایین عقب ماندند‪ .‬همچنین‬
            ‫و از زبان ِمیفروش میگوید‪:‬‬    ‫«پدرم وصیت كرده بود كه ثلث او را خرج و صرف‬        ‫شواهدی مبنی بر نابرابریهای ساختاری مداوم بین ساکنان‬
         ‫ببین كرامت میخانه مرا ای شیخ‬     ‫روضهخوانی كنیم‪ .‬من هم باغاتی كه بهجهت صرف این‬      ‫روستایی و شهری‪ ،‬مردان و زنان‪ ،‬و افراد دارای تحصیلات و‬
        ‫كه چون خراب شود خانه خدا گردد‬      ‫كار معین شده بود‪ ،‬آنها را تمام اجاره دادم بهشرط این كه‬
                            ‫انگور آنها را شراب بریزند‪ .‬در هر سالی یك مرتبه از تهران‬          ‫فاقد تحصیلات متوسطه وجود دارد‪.‬‬
‫با آن كه ایران یك كشور اسلامی است اینهمه شعر كه‬    ‫به قزوین رفته تنها بهعزم خوردن شراب ثلث‪ .‬پس از ورود‬   ‫اخیرا علیرضا عسگریان‪ ،‬معاون وزیر رفاه در توضیح این‬
‫شاعران ما در طول قرون‪ ،‬از زمان رودكی تا بهامروز‪ ،‬در‬  ‫دعوت از اشخاصی كه میل مفرط به خوردن شراب حلال‬      ‫موضوع که ممکن است فردی از دهک نهم به دهک دهم‬
‫وصف شراب و تقدس میخانه و كرامت ِمیفروش سرودهاند‬    ‫داشتند میشد‪ .‬شراب كهنه سال گذشته را بهیاد روح پدر‬    ‫برود اما همچنان مشمول دریافت یارانه باشد‪ ،‬به «ایسنا»‬
‫در ادبیات هیچ كشور غیر مسلمان سراغ نمیتوان كرد‪.‬‬    ‫صرف‪ .‬خمهایی كه از شراب پارین خالی شده بود پر كرده‬    ‫گفت‪« :‬بله‪ ،‬در حال حاضر هم تعدادی از دهک دهمیها‬
‫بگذریم از شاعرانی نامور در سطح جهانی چون خیام و‬    ‫مراجعت میكردم‪ .‬و اینك از روح پدر خود طلب آمرزش‬      ‫را پوشش میدهیم (یارانه پرداخت میکنیم) و ممکن است‬
                            ‫كرده و میخواهم هرگاه تقصیری در این باب از من سر زده‬   ‫با تغییر دهک‪ ،‬خانواری مثلا صدک ‪ ۹۲‬و یا ‪ ۹۳‬شوند که‬
         ‫حافظ و اشعاری از این دست كه‪:‬‬                                 ‫باز هم این صدکها زیر پوشش (مشمول دریافت یارانه)‬
      ‫من ِمی خورم و هر كه چو من اهل ُب َود‬                   ‫عفوم فرمایند»‪.‬‬      ‫هستند‪ ،‬اما اگر از صدک ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬بالاتر بروند حذف‬
                                                        ‫میشوند (از دریافت یارانه حذف میشوند) و البته افراد‬
        ‫ِمی خوردن من به نزد او سهل بود‬     ‫عارف بی آن كه دانسته باشد‪ ،‬در این فعل و انفعال‬      ‫دیگری جایگزین آنها میشوند چون فاصله دهکها ثابت‬
       ‫ِمی خوردن من حق ز ازل میدانست‬      ‫مطابق قاعده فقهی «تبدیل به احسن» عمل كرده است و‬     ‫است‪ ،‬یعنی یک فردی استحقاق دارد و دهک بالاتر میرود‬
                                                        ‫و کسی که استحقاق (توانایی مالی) ندارد‪ ،‬پایین میآید‪،‬‬
         ‫گر ِمی نخورم‪ ،‬علم خدا جهل بود‬                 ‫نیاز به عذرخواهی ندارد‪.‬‬     ‫ولی بین دهکها یعنی تا دهک نهم هر چقدر جابجایی‬
                            ‫گذشته از این‪ ،‬با پیوندی كه بین شعر و شراب در ادبیات‬
‫حتی از طبع شاعرانی كماشتهار‪ ،‬اشعاری در منتهای‬     ‫فارسی وجود دارد‪ ،‬اگر شاعر جز این میكرد‪ ،‬بر او ملامت‬     ‫صورت بگیرد‪ ،‬یارانه افراد وصل است و قطع نمیشود‪».‬‬
‫ظرافت و استحكام تراویده است مانند این سروده عزالدین‬                               ‫پدرام سلطانی فعال اقتصادی و نایب رئیس پیشین اتاق‬
                                              ‫وارد بود‪.‬‬      ‫بازرگانی ایران در واکنش به سخنان معاون وزیر رفاه‪ ،‬در‬
                   ‫شیروانی‪:‬‬     ‫در تهران خیابانی داشتیم كه ابتدا خیابان چراغگاز نام‬   ‫صفحه ایکس خود نوشت که پیام اینکه ‪ ۹۲-۹۳‬درصد مردم‬
        ‫خیز و س ّیاره می در افق جام انداز‬   ‫داشت‪ ،‬بعد شد خیابان چراغ برق و این اواخر خیابان‬     ‫از سوی دولت مستحق دریافت یارانه تشخیص داده شدهاند‬
                            ‫امیركبیر‪ .‬نمیدانم بعد از انقلاب آیا این اسم از دستبرد‬
         ‫دانه لعل در آن حقه زرفام انداز‬    ‫انقلابیون محفوظ مانده یا خیر‪ .‬بههرحال در كمركش این‬        ‫چیست؟ آیا فقر به دهک دهم رسیده است؟!‬
         ‫خنجر برقنمای م ِی روشن بركش‬      ‫خیابان مسجدی بود بهنام مسجد سراجالملك‪ ،‬یكی از دو‬     ‫در ارتباط با گسترش فقر و حذف طبقه متوسط مرکز‬
       ‫س ّر اندیشه ز تن دور به صد گام انداز‬   ‫مسجدی كه رضاقلی خان سراجالملك پیشكار ظلالسلطان در‬    ‫پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خردادماه در گزارشی‬
                            ‫تهران احداث كرده است‪ .‬بر سر در مسجد‪ ،‬روی یك كاشی‪،‬‬    ‫اعلام کرده بود که نرخ فقر در ایران طی یک دهه از ‪۱۹‬‬
‫و روانش شاد آن «كهن رندخراسان‪ ،‬عمادالدین بیدین»‬                                 ‫درصد به بیش از ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬در این‬
‫كه آرزو داشت خداوند مددی رساند تا میخانهای وقف‬                ‫این شعر به چشم میخورد‪:‬‬      ‫گزارش آمده بود که شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را‬
                                     ‫ُحسن توفیق بین كه مسجد كرد‬       ‫اندازهگیری میکند؛ در سالهای ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬به بالاترین‬
                 ‫میكشان كند‪:‬‬
     ‫گر بهمن دست دهد دولتی‪ ،‬ای بادهكشان‬                 ‫صحن میخانه را سراجالملك‬             ‫مقدار خود یعنی ‪ ۲۷‬درصد رسیده است‪.‬‬
                                                        ‫بر اساس این گزارش در سال ‪ ۱۴۰۰‬خط فقر سرانه متوسط‬
       ‫بخدا میكدهای وقف شما خواهم كرد!‬                                  ‫کشوری با رشد ‪ ۵۰‬درصدی نسبت به سال ‪ ،۱۳۹۹‬به میزان‬
                                                        ‫یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان رسید‪ .‬همچنین خط فقر‬
                                                        ‫متوسط کشوری در سال ‪ ۱۴۰۰‬برای خانوار چهارنفره در‬
                                                        ‫حدود چهار میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان بوده است‪ .‬البته‬
                                                        ‫برآورد میشود این عدد در شهریور ‪ ۱۴۰۱‬به هفت میلیون‬

                                                                  ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان رسیده باشد‪.‬‬
                                                        ‫با این حال‪ ،‬وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی که سال گذشته‬
                                                        ‫منکر وجود فقر مطلق در ایران شده بود‪ ،‬در امردادماه ادعا‬
                                                        ‫امسال کرد بخشی از این پدیده ریشهکن شده است‪ .‬رئیسی‬
                                                        ‫نیز در مهرماه از تدوین سند کاهش فقر خبر داد که البته‬

                                                                   ‫جزئیات آن منتشر نشده است‪.‬‬
                                                        ‫افزایش تورم و بیکاری‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی و کاهش‬
                                                        ‫قدرت خرید خانوار‪ ،‬در کنار عدم حمایت واقعی دولت از‬
                                                        ‫تنگدست و عدم افزایش عادلانه دستمزدها‪ ،‬سبب افزایش‬
                                                        ‫جمعیت زیر خط فقر و همچنین افزایش شاخص فلاکت‬

                                                                       ‫در ایران شده است‪.‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16