Page 10 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد
P. 10

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌1‌‌0‬شماره‌‪‌1۹0۸‬‬
                                                                          ‫جمعه ‪ ۲4‬تا ‪ ۳0‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫روزنامه «نیویورک تایمز»‪ :‬نفوذ شدید جمهوری اسلامی در عراق‬
 ‫«جرف النصر» کجاست و چه کسی آنجا را اداره میکند؟‬

‫تصاویر‌قاسم‌سلیمانی‌و‌ابومهدی‌المهندس‌در‌دستان‌اعضای‌کتائب‌حز ‌بالله‌وابسته‌به‌سپاه‌پاسداران‬

‫مونتاژ پهپادها و مقاومسازی راکتها استفاده میکند که‬   ‫روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی با عنوان «چرا ترس‬  ‫=«افرادی که این خطر را میکنند که برای مدتی طولانی‬
‫بخشهای عمده آن از یکی از کشورهای همسایه تهیه شده‬    ‫از تشدید درگیریهای خاورمیانه در عراق رو به افزایش‬
‫است‪ .‬این تسلیحات برای استفاده گروههای شبهنظامی در‬   ‫است؟» به نقش جمهوری اسلامی تولید موشک و پهپاد‬     ‫در آنجا باشند‪ .‬حتا ارتش یا مقامات دولتی عراق بدون‬
‫سراسر خاورمیانه توزیع میشود‪ .‬توزیع همین تسلیحات بین‬  ‫در منطقهای نظامی در جنوب بغداد با نام «جرف النصر»‬   ‫اجازه جرأت نمیکنند به آنجا بروند‪ ...‬کشاورزی به نام علی‬
‫شبهنظامیان است که نگرانیها در مورد تبدیل جنگ غزه به‬  ‫و پشتیبانی از شبهنظامیان منطقه برای هدف قرار دادن‬   ‫حسین که در گذشته ساکن آن نواحی بود‪ ،‬میگوید‪ :‬ما‬
‫یک جنگ بزرگ را بیشتر میکند‪ .‬حملاات راکتی و پهپادی‬                               ‫جرأت نمیکنیم بپرسیم میتوانیم به آنجا برویم یا نه‪ ».‬این‬
‫شبهنظامیاندردوماهگذشتهبهشدتافزایشپیداکردهاست‬            ‫مواضع آمریکا و اسرائیل اشاره کرده است‪.‬‬
‫زیرا «کتائب حزبالله» و دیگر گروههای نیابتی برای نشان‬  ‫آلیسا جی‪.‬روبین در این گزارش که نهم دسامبر (‪۱۸‬‬         ‫منطقه توسط «کتائب حزبالله» اداره میشود‪.‬‬
‫دادن همبستگی خود با فلسطینیها تحرکات بیشتری دارند‪.‬‬   ‫آذرماه) منتشر شد مینویسد دقیقاً در جنوب بغداد‪ ،‬جایی‬  ‫=اعضای این گروه اطراف آن مناطق ایست بازرسی‬
‫بر اساس اعلام پنتاگون از ‪ ۱۷‬اکتبر (‪ ۲۵‬مهرماه) گروههای‬ ‫که شهر تمام میشود و کنار رود فرات نخلستانهای سرسبز‬   ‫مستقر کردهاند‪ .‬به گفته یکی از دهها افسر اطلاعاتی و‬
‫نیابتی در عراق دستکم ‪ ۸۲‬حمله پهپادی و راکتی علیه‬    ‫به چشم میخورند‪ ،‬منطقهای وجود دارد به اسم «جرف‬     ‫نظامی غربی و عراقی‪ ،‬دیپلماتها و دیگرانی که برای تهیه‬
‫تأسیسات نظامی آمریکا در عراق و سوریه انجام دادند‪ .‬طی‬                             ‫این گزارش مصاحبه کردهاند‪ ،‬این منطقه مستقل عراق که‬
‫این حملات ‪ ۶۶‬نظامی زخمی شدند‪ .‬منابع اطلاعاتی منطقه‬        ‫النصر» که محل مونتاژ پهپاد و راکت است‪.‬‬   ‫به «جرف النصر» معروف است به عنوان «پایگاه عملیاتی‬
‫میگویند که در بسیاری از حملات از تسلیحاتی استفاده‬   ‫افرادی که این خطر را میکنند که برای مدتی طولانی در‬
‫شد که در منطقه «جرف النصر» ساخته شده است‪ .‬به گفته‬   ‫آنجا باشند‪ .‬حتا ارتش یا مقامات دولتی عراق بدون اجازه‬               ‫پیشرو» عمل میکند‪.‬‬
‫پنتاگون و «کتائب حزبالله»‪ ،‬ایالات متحده در واکنش به‬                              ‫=مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی میگویند‪ ،‬گروه‬
‫حملات اخیر‪ ،‬دو مکان در «جرف النصر» را هدف قرار دادند‬             ‫جرأت نمیکنند به آنجا بروند‪.‬‬   ‫«کتائب حزبالله» که کنترل این منطقه را در دست دارد‪،‬‬
                            ‫کشاورزی به نام علی حسین که در گذشته ساکن آن‬      ‫از آن برای مونتاژ پهپادها و مقاومسازی راکتها استفاده‬
 ‫که دستکم هشت نفر از اعضای این گروه کشته شدند‪.‬‬    ‫نواحی بود‪ ،‬میگوید‪« :‬ما جرأت نمیکنیم بپرسیم میتوانیم‬  ‫میکند که بخشهای عمده آن از یکی از کشورهای‬
‫ژنرال کنث مکنزی که سال گذشته به عنوان رئیس‬       ‫به آنجا برویم یا نه‪ ».‬زیرا آن نواحی‪ -‬با مساحتی بیش از‬
‫فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) بازنشسته‬     ‫دو برابر سانفرانسیسکو‪ -‬توسط یک گروه شبهنظامی‬                  ‫همسایه تهیه شده است‪.‬‬
‫شد‪ ،‬به «نیویورک تایمز» میگوید‪« :‬آنها راکت‪ ،‬خمپاره و‬  ‫عراقی کنترل میشود که از سوی ایالات متحده در فهرست‬   ‫=در طول ‪ ۲۰‬سال گذشته‪ ،‬دولتهای جمهوریخواه و‬
‫موشک دارند‪ ».‬او میافزاید بُرد دقیق فعلی این تسلیحات‬                              ‫دموکرات در آمریکا در مجموع ‪ ۷۹/۱‬تریلیون دلار برای‬
‫را نمیداند اما در سال‪ ۲۰۲۰‬بعضی از پهپادها و موشکها‬             ‫گروههای تروریستی قرار دارد‪.‬‬    ‫سرنگونی صدام حسین‪ ،‬جنگ با القاعده و داعش خرج‬
‫میتوانستند به اهدافی در اردن‪ ،‬سوریه و عربستان برسند‪.‬‬  ‫اعضای این گروه اطراف آن مناطق ایست بازرسی مستقر‬    ‫کردند و هدف آنها ایجاد ثبات و یک متحد قابل اعتماد‬
‫برای دههها‪ ،‬استراتژی حکومت ایران در خاورمیانه‬     ‫کردهاند‪ .‬به گفته یکی از دهها افسر اطلاعاتی و نظامی‬
‫ترکیب قدرت نظامی غیررسمی از طریق گروههای نیابتی‬    ‫غربی و عراقی‪ ،‬دیپلماتها و دیگرانی که برای تهیه این‬                   ‫در منطقه بود‪.‬‬
‫با نفوذ سیاسی بر سیاستهای دولت عراق بوده است‪.‬‬     ‫گزارش مصاحبه کردهاند‪ ،‬این منطقه مستقل عراق که به‬    ‫=هوشیار زیباری که به مدت ‪۱۰‬سال وزیر خارجه عراق‬
‫ایران از آغاز دهه ‪ ۱۹۸۰‬به تأمین مالی و تسلیح حزبالله‬ ‫«جرف النصر» معروف است به عنوان «پایگاه عملیاتی‬     ‫و تا سال ‪ ۲۰۱۶‬وزیر دارایی این کشور بود‪ ،‬به «نیویورک‬
‫لبنان کمک میکرد‪ .‬سپس از بشار اسد در سوریه حمایت‬                                ‫تایمز» گفت‪« :‬در عوض‪ ،‬ایران بیش از هر زمان دیگری‬
                                          ‫پیشرو» عمل میکند‪.‬‬     ‫دارای نفوذ غالب در عراق امروز است‪ ».‬او که اکنون‬
   ‫نظامی و سیاسی نمود‪ .‬این پشتیبانیها شامل کمک‬                               ‫یکی از چهرههای ارشد حزب دموکرات کردستان (‪)KDP‬‬
                                  ‫جنوب بغداد را چه کسی اداره میکند؟‬     ‫است توضیح داد که منافع حکومت ایران بر «هر بخش‬
                            ‫مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی میگویند‪ ،‬گروه «کتائب‬   ‫از نیروهای امنیتی‪ ،‬ارتش و فرمانداران استانها» تاثیر‬
                            ‫حزبالله» کنترل این منطقه را در دست دارد و از آن برای‬
                                                                         ‫میگذارد‪.‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15