Page 5 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌۵‬شماره‌‪1۹0۸‬‬                                ‫پتروشیمی را هم دارند‪.‬‬               ‫روسیه انجام میشود‪.‬‬
‫جمعه ‪ 1۵‬تا پنجشنبه ‪ ۲1‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬              ‫اگرچه بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ‪ ۲۰۱۸‬با‬    ‫غلامرضانوریقزلجهیکیدیگرازنمایندگانمخالفتصویب‬
                              ‫آغاز تحریمهای گسترده اغلب شرکتهای اصلی چینی و‬     ‫این تفاهمنامه همکاری‪ ،‬به خبرگزاری «ایلنا» میگوید‪« :‬از‬
‫انقلاب اسلامی و دلالهای خارجی میرسد که تحت پوشش‬       ‫روسی به ویژه در حوزه نفت و گاز ایران را ترک کردند‬   ‫ایرادات اساسی این طرح آن است که حد و مرز دسترسی‬
‫شرکتها و بنگاههای اقتصادی فروش نفت ایران را تسهیل‬      ‫یا از سرمایهگذاری در ایران خودداری میکنند و حاضر به‬  ‫روسیه به تبادل اطلاعات در متن لایحه تعریف نشده است‪».‬‬
‫میکنند‪ .‬به عنوان مثال وزارت خزانهداری آمریکا در خرداد‬
‫‪ ۱۴۰۱‬یک شبکه بزرگ قاچاق نفت و پتروشیمی وابسته به‬
‫نیروهای قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد که از طریق‬

‫شرکتهایی مستقر در چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬هنگکنگ‪ ،‬امارات‪،‬‬        ‫ارائه تسلیحات جنگی پیشرفته مثل هلیکوپتر و هواپیماهای‬  ‫حامد بیدی از کنشگران حق دسترسی آزاد به اینترنت نیز‬
‫لبنان و حتا کره جنوبی اقدام به پولشویی و نقدکردن‬      ‫رزمی یا حتا هواپیمای مسافربری به ایران نیستند اما‬   ‫در یادداشتی در روزنامه «هممیهن» تأکید میکند‪« :‬یادمان‬
                              ‫مقامات جمهوری اسلامی همچنان این دو کشور را «شریک‬    ‫باشد که امروز تمام ابعاد زندگی‪ ،‬اقتصاد و ارتباطات مردم‪،‬‬
          ‫درآمدهای نفتی ایران میکردند‪.‬‬      ‫راهبردی» خود میدانند زیرا از شواهد پیداست‪ ،‬هرچند‬    ‫روی شبکه اینترنت اتفاق میافتد و وقتی ما کلید نفوذ و‬
‫اینکه واقعاً چه میزان از درآمدهای نفتی ایران صرف‬      ‫پرهزینه‪ ،‬اما حیاتیترین نیازهای حکومت را با کمک به‬   ‫تسلط به این زیرساخت مهم را به صورت انحصاری به کشور‬
‫تقویت بنیه نظامی و امنیتی از جمله خرید تجهیزات و‬      ‫فروش نفت و ارائه تجهیزات نظارتی و کنترلی برای مقابله‬  ‫دیگری میدهیم‪ ،‬طبعا میتواند اتفاق نگرانکنندهای برای‬
‫سیستمهای شنود‪ ،‬پارازیت‪ ،‬جمینگ یا عملیات سایبری‬
‫جمهوری اسلامی میشود‪ ،‬مشخص نیست اما با چراغ سبز‬               ‫با اعتراضات اجتماعی‪ ،‬تأمین میکنند‪.‬‬                ‫تمام شهروندان باشد‪».‬‬
‫علی خامنهای حالا اختیاراتی که نیروهای مسلّح برای فروش‬    ‫احتمالاً یکی از دلایل اصلی که جمهوری اسلامی را وادار‬
‫نفت و یا مذاکره با طرفین خارجی از کانالهایی غیر از‬     ‫میکند تا نفت را زیر قیمت به چین بفروشد و یا با وجود‬   ‫مقابله با اعتراضات و حفاظت از ساختمانهای دولتی‬
‫وزارت نفت و وزارت خارجه داشتند با تصویب مجلس به‬       ‫فشارهای بینالمللی به پشتیبانی نظامی از روسیه در جنگ‬  ‫تعدادی از کارشناسان هشدار دادهاند که لایحه همکاری‬
‫صورت قانونی درآمده و به آنها کمک میکند تا با پشتیبانی‬    ‫علیه اوکراین با ارسال پهپادهای انتحاری و سایر تسلیحات‬ ‫با روسیه در امنیت اطلاعات‪ ،‬افزایش «سرکوب دیجیتالی» و‬
‫«قانون» کاری را که بیش از دو دهه پنهانی انجام میدادند‬    ‫ادامه دهد‪ ،‬مربوط به سابقه حمایت این دو کشور از‬     ‫توسعه پلتفرمهای روسی در ایران را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬
                                                          ‫یک افسر سابق نیروی انتظامی که اکنون از مخالفان‬
       ‫بدون پاسخگویی و دردسر ادامه دهند‪.‬‬        ‫رژیمهای دیکتاتور در بحرانیترین شرایط داخلی است‪.‬‬   ‫جمهوری اسلامی است به «کیهان لندن» میگوید اصلیترین‬
‫سرویسهای اطلاعاتی غربی از افزایش خطرات روابط‬        ‫ولادیمیر پوتین اثبات کرده بهترین دوست دیکتاتورهایی‬   ‫موارد جزئیات لایحه همکاری امنیتی با روسیه را که پنهان‬
‫امنیتی جمهوری اسلامی با روسیه و چین آگاهی کافی دارند‬    ‫است که در بین مردم خودشان با بحران مشروعیت روبرو‬    ‫نگه داشته شده باید در صحبتهای احمدرضا رادان فرمانده‬
‫اما اینکه اقدام ویژهای برای مقابله با آن نمیشود و همچنین‬  ‫هستند‪ .‬حمایت از قاسم جومارت کملویچ توقایف دیکتاتور‬   ‫نیروی انتظامی در جریان سفرش به مسکو در تیرماه ‪۱۴۰۲‬‬
‫اینموضوعکهظرفیتمحدودیبرایمقابلهباآندارندآشکار‬        ‫قزاقستان در جریان اعتراضات سراسری ‪ ۲۰۲۲‬که پس از‬    ‫پیدا کرد که مقابله با تظاهرات ضدحکومتی و حفاظت از‬
‫است‪ .‬آنها حتا در مقابله با ارسال قطعات و تکنولوژیهای‬    ‫افزایش ناگهانی قیمت بنزین اتفاق افتاد و یا پشتیبانی‬  ‫ساختمانهای دولتی و آموزشهای میدانی سرکوب برای‬
‫نظامی که از سوی کارخانجات و شرکتهای غربی برای‬        ‫از الکساندر لوکاشنکو رئیسجمهور دیکتاتور بلاروس در‬
‫رژیم ایران ارسال میشود نیز با مشکل روبرو هستند‪.‬‬       ‫جریان اعتراضات ضدحکومتی در سال ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۲۰۲۱‬به‬      ‫پلیس ضدشورش و یگانهای بسیج بخشی از آن است‪.‬‬
‫علی خامنهای سالهاست که سیاست خارجی استراتژیک‬        ‫علی خامنهای این دلگرمی را میدهد که میشود در شرایط‬   ‫به گفته این افسر سابق‪« ،‬گام اول مدل روسی برای‬
‫رژیم را با «نگاه به شرق» مشخص کرده است‪ .‬سیاستی‬       ‫اضطراری روی کمکهای پوتین علیه مردم معترض حساب‬     ‫سرکوب مخالفان از کنترل کامل بر فضای مجازی شامل شنود‬
‫که در عمل سلطهی بیش از پیش جمهوری خلق چین و‬         ‫کرد‪ .‬با اینهمه هستند کسانی مثل محمدجواد ظریف وزیر‬   ‫و جاسوسی و جریانسازی‪ /‬روایتسازی برداشته میشود تا‬
‫روسیهی پوتین را بر نهادهای امنیتی و شریانهای اقتصادی‬    ‫خارجه پیشین جمهوری اسلامی یا حشمتالله فلاحتپیشه‬    ‫اعتراض در نطفه خفه شود‪ ...‬بعد اگر جواب نداد و اعتراضات‬
                              ‫رئیس سابق کمیسیون امنیت ملّی مجلس که مدام به‬      ‫به خیابان کشیده شد فاز دوم سرکوب خیابانی آغاز میشود‪.‬‬
            ‫ایران به همراه داشته است‪.‬‬      ‫حکومت در مورد «خیانت» روسیه یا اینکه پوتین نظام را به‬ ‫روسیه با همین کار موفق شده فضای داخلی را کنترل کند و‬
‫الکسی ددوف سفیر روسیه در تهران شهریور ‪ ۱۴۰۱‬در‬
‫یادداشتی نوشته بود «به کمک ایران حذف سلطه آمریکا‬                 ‫بازی گرفته هشدار میدهند‪.‬‬         ‫جمهوری اسلامی نیز به دنبال همین الگوست‪».‬‬
‫امکانپذیر است»‪ .‬اما واقعیت این است که دو قدرت‬        ‫اینکه روابط جمهوری اسلامی با روسیه رو به افزایش‬
‫سلطهجوی شرق که تا عمق نهادهای امنیتی و سطوح بالای‬      ‫است و یا چین با خرید نفت از ایران تحریمها را نادیده‬    ‫تأمین هزینههای جاسوسی و سرکوب از قاچاق نفت‬
‫تصمیمگیری جمهوری اسلامی نفوذ کردهاند‪ ،‬ایران را به کارت‬   ‫میگیرد‪ ،‬دلیل بر کمک به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد‬    ‫همان باندها و جریاناتی که در ایران مسئول تقویت و‬
‫بازی در منازعات بینالمللی و رویارویی با غرب تبدیل کردهاند‪.‬‬ ‫ایران نیست‪ .‬نفع این روابط عمدتا به چند باند مافیایی‬  ‫تأمین تجهیزات و تکنولوژیهای جاسوسی و سایبری هستند‪،‬‬
‫حامد محمدی‬                         ‫پرقدرت در نیروهای مسلّح و بطور خاص به سپاه پاسداران‬  ‫اختیار فروش بخشی از نفت و گاز و همچنین تولیدات‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10