Page 9 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد
P. 9

‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌۹‬شماره‌‪1۹0۸‬‬                 ‫مالیاتی میخواهید بگیرید؟ برای همین میگویند داروغه‬   ‫مقابل‪ ،‬وارد کننده و تولیدکننده خارجی را تحت‬
‫جمعه ‪ 1۵‬تا پنجشنبه ‪ ۲1‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬                             ‫ناتینگهام‪».‬‬               ‫رانت ویژهای قرار خواهد داد‪.‬‬

 ‫امروز است و هیچ انطباقی با برنامه هفتم توسعه ندارد‪».‬‬  ‫به عقیده این اقتصاددان جامعهای که فقیر شده نمیتواند‬  ‫مجتبی رضاخواه افزوده بود که «منابع و مصارف‬
‫حسین سلاحورزی تأکید کرده بود که افزایش مالیات‪ ،‬آثار‬   ‫مالیات بپردازد و باید حمایت های یارانهای مختلفی هم‬   ‫هدفمندی در این بودجه دیده نشده است و این امر‬
‫رکود در پی خواهد داشت و به دلیل افزایش مالیاتها در‬   ‫مشمول این خانوار شود که سرپا بمانند نه اینکه از آنها‬
‫بودجه ‪ ،۱۴۰۳‬فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور‬     ‫مالیات هم گرفته شود‪ .‬در این شرایط کف مالیات حداقل‬     ‫میتواند منجر به کسری بودجه در این قسمت شود‪».‬‬
                            ‫باید بالای ‪ ۲۰‬میلیون تومان برای خانوار تعرف شود‪ .‬جمله‬ ‫پس از رد کلیات لایحه در نشست علنی مجلس شورای‬
                ‫تحمیل میشود‪.‬‬      ‫معروفی است که میگوید اگر میخواهید جامعه را له کنید‪،‬‬  ‫اسلامی‪ ،‬سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از‬
‫مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی‬      ‫آن جامعه را بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات قرار بدهید‬ ‫دولت خواست در اصلاح ساختار بودجه به جلوگیری از‬
‫درباره لایحه بودجه سال آینده از کسری صدها هزار میلیارد‬ ‫و در این وضعیت طبقه متوسط جامعه خود به خود از‬     ‫کسری بودجه دقت کند و تاکید کرد اگر قرار باشد درآمدها‬
‫تومانی به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده خبر‬                                ‫صرفا به محل اخذ مالیات منوط شود‪ ،‬اشکالات بدتری به‬
‫داده است‪ .‬این گزارش اشاره کرده که لایحه بودجه تنها در‬                   ‫بین میرود‪.‬‬
‫بخش منابع مورد نیاز برای یارانهها با ‪ ۲۷۱‬هزار میلیارد‬  ‫مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه‬                      ‫وجود میآید‪.‬‬
                            ‫جندیشاپور هم معتقد است‪« :‬دولت چون نتوانسته است‬     ‫تمرکز دولت به درآمدهای مالیاتی برای سال آینده‪ ،‬یکی‬
            ‫تومان کسری موجه است‪.‬‬      ‫نفت بفروشد به سفرههای مردم متوسل شده و این دقیقا‬    ‫از نقاط پربحث لایحه طی روزهای گذشته بوده است‪ .‬در‬
‫در بخش درآمدهای نفتی نیز دولت با کسری روبرو خواهد‬    ‫خلاف همان ادعایی است که در زمان انتخابات مطرح‬     ‫لایحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۳‬دولت درآمدهای مالیاتی را تا دو‬
‫بود و بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای‬                                 ‫برابر درآمدهای نفتی در نظر گرفته است‪ .‬دولت سیزدهم‬
‫اسلامی احتمالا صادرات نفت روزانه ‪ ۱۵۰‬هزار بشکه کمتر‬                              ‫میزان درآمد مالیاتی را ‪ ۱۱۲۲‬میلیارد تومان در نظر گرفته که‬
‫از پیشبینی لایحه خواهد بود و همچنین نفت صادراتی‬
‫به جای بشکهای ‪ ۷۰‬دلار‪ ،‬بشکهای ‪ ۶۵‬دلار به فروش برود‪.‬‬

‫بر این اساس در بخش درآمدهای نفتی نیز کسری ‪ ۷۴‬هزار‬    ‫میکرد و مدعی بودند که سفره مردم را از تحریمها جدا‬   ‫حدود دو برابر درآمد ‪ ۶۱۴‬هزار میلیارد تومانی نفت است‬
          ‫میلیارد تومانی ایجاد خواهد شد‪.‬‬    ‫خواهند کرد‪ ،‬اما اکنون رسما آسیب تحریمها را به سفرههای‬ ‫و نسبت به درآمدهای مالیاتی بودجه امسال ‪ ۴۹/۸‬درصد‬
                                                        ‫افزایش دارد‪ .‬همچنین در مجموع ‪ ۴۶‬درصد کل درآمد‬
‫اخذ مالیات و عوارض گمرکی‪ ،‬فروش اموال و شرکتهای‬                  ‫مردم منتقل کرده است‪».‬‬     ‫بودجه از محل مالیاتهای مستقیم تأمین میشود که در‬
‫دولتی نیز دو بخش دیگر درآمدهای دولت در سال آینده‬    ‫مرتضی افقه همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز‬
‫خواهند بود که بر اساس برآورد مرکز پژوهشها این‬      ‫امکانپذیر ارزیابی نکرده و گفته که «تصور نمیکنم اصلا‬        ‫تاریخ بودجهنویسی کشور بیسابقه است‪.‬‬
‫درآمدها نیز بطور کامل محقق نشده و بر کسری بودجه‬     ‫پیش بینی این میزان مالیات اساسا محقق شود چرا که‬    ‫مالیات بر درآمد‪ ،‬مالیات بر نقل و انتقال داراییها‪،‬‬
                            ‫اقتصاد کشور عملا دیگر ظرفیت این میزان پرداخت مالیات‬  ‫مالیات بر اقساط بانکی‪ ،‬کسر حقوق بدون تمایل افراد‬
                 ‫خواهند افزود‪.‬‬     ‫را ندارد‪ ،‬هرچند دولت مدعی است تا ‪ ۹۰‬درصد پیش بینی‬   ‫موسوم به ‪ ۳۰‬درصد تأمین اجتماعی‪ ،‬مالیات دریافت‬
‫در این گزارش همچنین تأکید شده که برنامههای دولت‬     ‫مالیاتی تامین شده است‪ ،‬اما بعید میدانم دولت اساسا‬   ‫پروانه ساخت و ساز‪ ،‬مالیات پروانه پایان کار ساخت و‬
‫در بودجه سال آینده از جمله افزایش حقوق کارمندان و‬                               ‫ساز‪ ،‬مالیات آغاز کسب و کارها‪ ،‬مالیات معاملات مسکن‪،‬‬
‫بازنشستگان به میزانی پایینتر از تورم میتواند درصد‬       ‫بتواند سال آینده بیش از این رقم را محقق کند‪».‬‬  ‫مالیات بر خانههای خالی‪ ،‬مالیات بر اتومبیل از جمله‬
                            ‫به گفته این استاد دانشگاه «در همین حال دولت مدعی‬    ‫مالیاتهایی است که از جیب شهروندان کسر میشود تا‬
      ‫بیشتری از مردم را به زیر خط فقر فرو ببرد‪.‬‬  ‫است که وابستگی خود را به نفت کم کرده است‪ .‬این‬
‫وبسایت «تجارت نیوز» نیز روز جمعه دهم آذرماه در‬     ‫خیلی افتخار نیست که وابستگی به نفت کم شود آنهم‬             ‫دولت کسری بودجه را جبران کند‪.‬‬
‫گزارشی با پیشبینی اینکه سال سختی در انتظار اقشار‬    ‫با درآمدهایی که شهروندان دارند‪ .‬آن چیزی که مد نظر و‬  ‫کارشناسان معتقدند نه تنها این درآمدها تحقق پیدا‬
‫فقر خواهد بود نوشته مقایسه اعداد پیشنهادی در لایحه‬   ‫مطلوب است اینکه وابستگی کل اقتصاد به نفت کم شود‪،‬‬    ‫نخواهد کرد بلکه فشار مالیاتستانی بر دوش اقشار‬
‫بودجه سال آینده با میزان واردات کالاهای اساسی در‬    ‫نه فقط وابستگی دولت به نفت‪ .‬به عبارت دیگر دولت‬     ‫حقوقبگیر و کمدرآمد خواهد بود که سبب تشدید فقر و‬
‫سالهای گذشته‪ ،‬حاکی از برنامهریزی برای کاهش تخصیص‬    ‫برخلاف وعدهای که داده سفره خودش را از تحریمها جدا‬
‫ارز ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی برای کالاهای اساسی است و از‬                                              ‫فلاکت میشود‪.‬‬
‫طرف دیگر با در نظر گرفتن افزایش نزدیک به ‪ ۵۰‬درصدی‬                ‫کرده و نه سفره مردم را‪».‬‬    ‫وحید شقاقی شهری اقتصاددان با انتقاد از شیوه تدوین‬
‫سهم درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش‬  ‫همچنین حسین سلاحورزی عضو اتاق بازرگانی ایران‬      ‫درآمدهای مالیاتی‪ ،‬دولت را «داروغه ناتینگهام» خوانده و‬
‫افزوده‪ ،‬نشان میدهد احتمالا سال سختی پیش روی طبقات‬    ‫گفته بود که «آنچه در لایحه پیشنهادی دولت میبینیم‪،‬‬   ‫گفته که «در ‪ ۶ ،۵‬سال با تورمهای بالا‪ ،‬جامعه فقیر شده‬
                            ‫مبهمترین لایحه پیشنهادی بودجه از تاریخ مشروطه تا به‬  ‫است‪ .‬حالا من از دولت سوال میکنم که از جامعه فقیر چه‬
          ‫متوسط و ضعیف جامعه است‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14