Page 8 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد
P. 8

‫کلیات لایحه بودجه‬                                                                        ‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌۸‬شماره‌‪‌1۹0۸‬‬
 ‫‪ ۱۴۰۳‬در مجلس‬                                                                    ‫جمعه ‪ ۲4‬تا ‪ ۳0‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬
‫شورای اسلامی رد شد‬
                             ‫فرار رهبران حماس از دوحه به مقصد نامعلوم!‬

                              ‫طرح احتمالی اسرائیل برای «ترورهای موازی» در منطقه‬

‫= کلیات لایحه بودجه با ‪ ۹۱‬رأی موافق‪ ۱۲۷ ،‬رأی‬
‫مخالف و ‪ ۱۰‬رأی ممتنع از مجموع ‪ ۲۳۵‬نماینده حاضر در‬

                 ‫جلسه رد شد‪.‬‬
‫=حسینعلی حاجیدلیگانی‪ :‬با این بودجه رشد اقتصادی‬
‫هشت درصد محقق نخواهد شد بلکه باعث ایجاد فاصله‬

             ‫بین اغنیا و فقرا میشود‪.‬‬
‫=مجتبی رضاخواه‪ :‬بودجه پیشنهادی دولت برای سال‬
‫آینده تولیدکننده داخلی را تحت فشار قرار میدهد و‬
‫در مقابل‪ ،‬واردکننده و تولیدکننده خارجی را تحت رانت‬

             ‫ویژهای قرار خواهد داد‪.‬‬

‫نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ‪ ۱۲۷‬رأی مخالف کلیات‬             ‫خالد مشعل‬                     ‫اسماعیل هنیه ‪ /‬عکس‪ :‬رویترز‬
‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۳‬را رد کردند‪ .‬دولت یک هفته برای اصلاح‬
‫لایحه بودجه و ارائه دوباره آن به مجلس شورای اسلامی‬    ‫دستور داده تا طرح ترور آندسته از رهبران حماس را که در‬  ‫=شبکه عربیزبان «‪ »KAN‬تلویزیون دولتی اسرائیل به‬
                             ‫بیرون از مرزهای نوار غزه (از جمله در ترکیه‪ ،‬قطر و سایر‬  ‫نقل از منابعی در دوحه گزارش داد که چندین رهبر حماس‬
                 ‫فرصت دارد‪.‬‬                                   ‫کشور قطر را به مقصدی نامعلوم ترک کردند‪ .‬آنها تلفنهای‬
‫نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز‬              ‫کشورها) زندگی میکنند طراحی کنند‪.‬‬
‫سهشنبه ‪ ۲۱‬آذر ‪ ۱۴۰۲‬کلیات لایحه بودجه را مورد بررسی‬    ‫اسماعیل هنیه‪ ،‬خالد مشعل‪ ،‬موسی ابومرزوق‪ ،‬محمد‬         ‫خود را خاموش کرده و هیچ تماسی را قبول نمیکنند‪.‬‬
‫قرار دادند‪ .‬این لایحه در نهایت با ‪ ۹۱‬رأی موافق‪ ۱۲۷ ،‬رأی‬ ‫الضیف و محمود زهار از رهبران خارجنشین گروه تروریستی‬   ‫=روزنامه «اورشلیم پست» گزارش داد که صالح‬
‫مخالف و ‪ ۱۰‬رأی ممتنع از مجموع ‪ ۲۳۵‬نماینده حاضر در‬    ‫حماس هستند در حالی که مردم غزه را در جنگ گرفتار‬     ‫العاروری از اعضای ارشد حماس‪ ،‬اقامتگاه دائمی خود در‬

                 ‫جلسه رد شد‪.‬‬                         ‫کردهاند‪.‬‬            ‫بیروت را به مقصد ترکیه ترک کرده است‪.‬‬
‫محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در‬      ‫بر اساس گزارش منابع مختلف علاوه بر ترکیه و قطر‬      ‫=رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که از‬
‫این نشست مطابق نبودن لایحه بودجه با مصوبات مجلس‬     ‫کشورهایی مثل لبنان و مصر و حتا ایران پاتوق رهبران‬    ‫حامیان تروریستهای حماس است اواسط آذرماه نسبت‬
‫در برنامه هفتم و همچنین کمتر بودن میزان افزایش حقوق‬   ‫گروههای تروریستی از جمله رهبران «حماس» و «جهاد‬      ‫به ترور رهبران این گروه در خاک ترکیه توسط اسرائیل‬
‫کارکنان و بازنشستگان از تورم موجود را از نقاط ضعف‬                                 ‫هشدار داد‪ .‬وی تهدید کرد‪« ،‬اگر این اتفاق رخ دهد‪،‬‬
                                            ‫اسلامی» هستند‪.‬‬
             ‫لایحه بودجه عنوان کرد‪.‬‬     ‫مقامات قطر از بهترین دوستان رهبران گروه حماس به‬           ‫صهیونیستها بهای سنگینی خواهند داد»‪.‬‬
‫محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬        ‫شمار میروند‪ .‬بنابراین بعید به نظر میرسد آنها بدون اطلاع‬ ‫روزنامه «اورشلیم پست» سهشنبه ‪ ۱۲‬دسامبر (‪ ۲۰‬آذرماه)‬
‫اسلامی و از مخالفان لایحه بودجه نیز در سخنانی از‬     ‫قطریها دوحه را ترک کرده باشند‪ .‬اینهمه در حالیست‬     ‫به نقل از منابع عربی گزارش داد که رهبران حماس قطر را‬
‫افزایش ‪ ۴۰‬درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه‬     ‫که سالهاست مردم غزه تحت سلطه حماس در بدترین‬
‫سال ‪ ۱۴۰۳‬کل کشور انتقاد کرد و آن را فشاری مضاعف بر‬    ‫شرایط زندگی میکنند اما رهبران این گروه تروریستی و‬              ‫به مقصد نامعلوم ترک میکنند‪.‬‬
                             ‫خانوادههای آنها در کشورهای خاورمیانه زندگی لوکس و‬    ‫شبکه عربیزبان «‪ »KAN‬تلویزیون دولتی اسرائیل به نقل‬
              ‫تولیدکنندگان دانست‪.‬‬                                  ‫از منابعی در دوحه گزارش داد که چندین رهبر حماس کشور‬
‫محمد باقری افزود که «‪ ۷۵۰‬هزار میلیارد تومان برای‬             ‫دور از ترور و درگیری و جنگ دارند‪.‬‬    ‫قطر را به مقصدی نامعلوم ترک کردند‪ .‬آنها تلفنهای خود را‬
‫هدفمندی یارانه تعیین شده است که مشخص نیست که‬       ‫در ایران گزارشها در مورد ترور احتمالی رهبران حماس‬
‫این موضوع در کدام سرفصلها و فصول دیده شده است‪.‬‬      ‫واکنشهایی را پی داشته است‪ .‬حسن هانیزاده تحلیلگر‬          ‫خاموش کرده و هیچ تماسی را قبول نمیکنند‪.‬‬
‫در این باره منابع و مصارف هدفمندی یارانه به صورت‬     ‫جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا که ‪ ۱۲‬آذرماه‬  ‫همچنین گزارش شد که صالح العاروری از اعضای ارشد‬
‫شفاف ارائه نشده است که از کجا قرار است تامین شود و‬    ‫منتشر شد گفت‪« ،‬توجه داشته باشید که اسرائیل در مورد‬    ‫حماس‪ ،‬اقامتگاه دائمی خود در بیروت را به مقصد ترکیه‬
                             ‫ترور رهبران مقاومت صرفاً تمرکز خود را بر روی حذف‬
        ‫قرار است در چه محل هزینه شوند‪».‬‬     ‫فیزیکی سران حماس و جهاد اسلامی معطوف نخواهد کرد‬                     ‫ترک کرده است‪.‬‬
‫حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی‬      ‫بلکه دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به دنبال آن است‬   ‫برخی منابع غیررسمی گفتهاند رهبران حماس که در ترکیه‬
‫مجلس شورای اسلامی نیز در انتقاد از لایحه بودجه ‪۱۴۰۳‬‬                                ‫ساکن بودند نیز بیسروصدا از آنجا فرار کردند‪ .‬تأیید یا رد‬
‫تأکید کرد که آثاری از برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه‬         ‫تا تمام رهبران مقاومت را از بین ببرد‪».‬‬
‫دیده نمیشود و از طرف دیگر در این لایحه به حقوقهای‬    ‫وی توضیح هشدار داد‪« ،‬باید گفت که موساد به دنبال ایجاد‬       ‫این گزارشها به صورت مستقل ممکن نیست‪.‬‬
                             ‫رعب و وحشت و تسویه حساب در چهارچوب مذکور است‪».‬‬      ‫رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که از حامیان‬
       ‫نجومی و اسرافها دامن زده شده است‪.‬‬      ‫همچنین خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران‬      ‫تروریستهای حماس است اواسط آذرماه نسبت به ترور‬
‫حسینعلی حاجیدلیگانی افزود که «با این بودجه رشد‬      ‫انقلاب اسلامی به نقل از «راهبرد معاصر» ‪ ۲۰‬آذرماه در‬   ‫رهبران این گروه در خاک ترکیه توسط اسرائیل هشدار داد‪.‬‬
‫اقتصادی هشت درصد محقق نخواهد شد بلکه باعث ایجاد‬     ‫گزارشی نوشت «به نظر میآید با توجه به عمیقتر شدن‬     ‫وی تهدید کرد‪« ،‬اگر این اتفاق رخ دهد‪ ،‬صهیونیستها بهای‬
‫فاصله بین اغنیا و فقرا میشود‪ .‬در این بودجه پیشبینی‬    ‫محور مقاومت و حمایت قاطعانه آنها از فلسطین در جریان‬
‫شده است که ‪ ۳۲۰‬همت اوراق فروخته شده است که این‬      ‫جنگ غزه‪ ،‬باید احتمال داد رژیم صهیونیستی در سالهای‬                  ‫سنگینی خواهند داد‪».‬‬
                             ‫آینده به سمت ترورهای موازی در درون کشورهای پشتیبان‬    ‫پیش از این روزنامه «والاستریت ژورنال» گزارش داده بود‬
          ‫اوراق کشور را بدهکار میکند‪».‬‬                                 ‫که آژانسهای امنیتی اسرائیل (موساد و شینبت) در حال‬
‫مجتبی رضاخواه دیگر نماینده مخالف لایحه بودجه‬                 ‫گروههای مقاومت گام بردارد‪».‬‬     ‫برنامهریزی برای تعقیب و حذف فیزیکی رهبران حماس در‬
‫نیز گفته بود که بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده‬                                ‫سرتاسر جهان هستند‪ .‬در این گزارش ادعا شده بود بنیامین‬
                                                         ‫نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل به سرویسهای امنیتی خود‬
   ‫تولیدکننده داخلی را تحت فشار قرار میدهد و در‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13