Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۷۳ (دوره جديد
P. 4

‫حسن منصور‪ :‬بحران اقتصادی کنونی نتیجه‬                                                                             ‫صفحه ‪ - Page 4 - 4‬شماره ‪173‬‬
    ‫مشکلات انباشته شده است‬                                                                                ‫جمعه ‪ 19‬تا پنجشنبه‪ 25‬مردادماه ‪1397‬خورشیدی‬

                                                           ‫احمد عراقچی بازداشت شد؛ درخواست برای‬
                                                               ‫ممنو ‌عالخروجی ول ‌یالله سیف‬

                    ‫ویدئو‬                ‫مشکلات اقتصادی امروز جمهوری‬                            ‫احمد عراقچی و ول ‌یالله سیف‬
                                      ‫اسلامی حاصل مشکلات عدیده‌ای‬
‫«برایدیدنویدئو‪،‬رویعکسکلیکنمودهویابهسایتکیهانلندنمراجعهنمایید‪».‬‬       ‫است که در سه دهه گذشته انباشته‬      ‫با اشاره به نوسانات و سوء مدیریت‬     ‫ارزی بانک مرکزی (سید احمد‬        ‫= احمد عراقچی برادر‬
                                                           ‫شدید در بازار ارز و سکه طی‬        ‫عراقچی) است که البته شنیدم اخیراً‬    ‫عباس عراقچی معاون امور‬
‫اقتصاد در بریتانیا در رابطه با این‬   ‫در این نامه‪ ،‬کارشناسان اقتصادی‬                ‫شد‌هاند‪.‬‬     ‫ما‌ههای اخیر و تغییر رئیس کل بانک‬    ‫کنار گذاشته شده بودند‪ .‬یک نفر از‬     ‫بین‌الملل وزیر خارجه و‬
‫نامه‪ ،‬مشکلات اقتصاد ایران و تاثیر‬   ‫برای خروج اقتصاد ایران از بحران‬   ‫پرونده‌های فساد کلان در ساختار‬      ‫مرکزی گفته است‪« :‬به همراه ‪۲۰‬‬       ‫کارمندان معاونین رئیس جمهور و‬      ‫رئیس ستاد پیگیری اجرای‬
‫تحریم‌های جدید آمریکا‪ ،‬پس از‬      ‫کنونی ‪ ۲۰‬راهکار را نیز به دولت‬    ‫نظام و تقسیم جامعه به خودی و‬       ‫نفر از نمایندگان نام ‌های را به رئیس‬   ‫چهار نفر از دلالان ارزی که در این‬    ‫برجام است که بدون داشتن‬
‫خروج این کشور از برجام‪ ،‬گفتگویی‬    ‫و نظام پیشنهاد کرد‌‌هاند‪ .‬احمد‬                         ‫قوه قضاییه نوشت ‌هایم و درخواست‬     ‫خصوص فعالیت غیرمجاز داشتند نیز‬      ‫سابقه اجرایی در حوزه پولی‬
                    ‫رأفت با دکتر حسن منصور‪ ،‬استاد‬           ‫غیرخودی ریشه دارد‪.‬‬      ‫کرد‌هایم مسئولانی که فرزندان آنها‬                         ‫و ارزی و تنها به دلیل رابطه‬
         ‫انجام داده است‪.‬‬                      ‫اروپا نه تنها توان مقابله با‬       ‫بیرون از کشور یا دوتابعیتی هستند‬           ‫امروز بازداشت شدند‪».‬‬     ‫فامیلی به عنوان معاون ارزی‬
                                      ‫تحریم‌های جدید آمریکا را ندارد‪،‬‬      ‫و خودشان هم در مظان اتهام قرار‬      ‫محسن ‌یاژ‌های همچنین گفته است‬
                                      ‫بلکه شرک ‌تها که به سهامداران‬       ‫دارند‪ ،‬فعلا ممنو ‌عالخروج شوند تا به‬   ‫یکی از صراف ‌یهایی که به صورت‬       ‫بانک مرکزی منصوب شد‪.‬‬
                                      ‫خود پاسخگو هستند‪ ،‬حاضر نیستند‬                           ‫غیرمجاز در زمینه اخلال در نظام‬      ‫= تعدادی از نمایندگان‬
                                      ‫از سیاست‌های اتحادیه اروپا پیروی‬         ‫وضعیتشان رسیدگی شود‪».‬‬      ‫پولی و ارزی کشور فعالیت داشت‪،‬‬      ‫مجلس شورای اسلامی در‬
                                                           ‫از قرار معلوم احتمال تخلف در میان‬    ‫امروز احضار و پس از تحقیقات و‬      ‫نامه به رئیس قوه قضاییه‬
                                                    ‫کنند‪.‬‬     ‫مقامات به انداز‌های گسترده است که‬    ‫تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت‬     ‫خو استند مسئو لانی که‬
                                      ‫جمهوری اسلامی با بحران‬          ‫ابوترابی افزوده‪« :‬علاوه بر این طرحی‬                        ‫فرزندان و خانواده‌ی آنها‬
                                      ‫اقتصادی بی‌سابق ‌های مواجه است‪.‬‬      ‫را نیز در دست تهیه داریم تا کلیه‬              ‫وارد زندان شد‪.‬‬    ‫بیرون از کشور یا دوتابعیتی‬
                                      ‫گروهی از اقتصاددانان کشور در‬       ‫مسئولان کشور تا رده استانداران‬      ‫سید احمد عراقچی برادر کوچکتر‬       ‫هستند و خودشان هم در‬
                                      ‫نامه‌ای خطاب به ملت ایران و‬        ‫پس از استعفا یا برکناری‪ ،‬تا دو سال‬    ‫عباس عراقچی معاون امور بی ‌نالملل‬    ‫مظان اتهام قرار دارند‪ ،‬فعلا‬
                                      ‫رئیس جمهور نظام حسن روحانی به‬       ‫ممنو ‌عالخروج شوند تا قوه قضاییه‬     ‫وزیر خارجه و رئیس ستاد پیگیری‬      ‫ممنوع‌الخروج شوند تا به‬
                                      ‫بررسی وضعیت اقتصادی پرداخت ‌هاند‬     ‫فرصت کافی داشته باشد به وضعیت‬      ‫اجرای برجام و یار هست ‌های‬        ‫وضعی ‌تشان رسیدگی شود‪.‬‬
                                      ‫و مشکلات و ناکارآمدی‌های آن را در‬                         ‫محمدجواد ظریف و روحانی است‪.‬‬       ‫=این نمایندگان گفته‌اند‬
                                                               ‫عملکرد آنها رسیدگی کند‪».‬‬     ‫سیداحمد عراقچی بدون داشتن‬        ‫خانواده ولی‌الله سیف در‬
                                           ‫این نامه فهرست کرد‌هاند‪.‬‬     ‫عضو کمیسیون شوراها و امور‬        ‫سابقه اجرایی در حوزه پولی و ارزی و‬    ‫استرالیا اقامت دارد و باید‬
                                                           ‫داخلی کشور همچنین در خصوص‬        ‫مانند صدها مورد دیگر‪ ،‬تنها به واسطه‬   ‫ممنوع الخروج شود تا به‬
‫آغاز دور نخست تحری ‪‎‬مهای آمریکا علیه جمهوری‬                                      ‫ضرورت رسیدگی به عملکرد ول ‌یالله‬     ‫نسبت فامیلی با عباس عراقچی در‬      ‫عملکردش در زمان ریاست‬
         ‫اسلامی ایران‬                                             ‫سیف به ویژه در ما‌ههای اخیر تأکید‬    ‫امردادماه سال گذشته با حکمی از‬      ‫بانک مرکزی رسیدگی شود‪.‬‬
                                                           ‫کرده است‪« :‬در همین نامه تقاضا‬      ‫سوی ول ‌یالله سیف رئیس کل بانک‬
‫دونالد ترامپ و مایک پمپئو در نشست دولت؛ کاخ سفید ‪ ۱۸‬ژوییه ‪۲۰۱۸‬‬       ‫=مقامات جمهوری اسلامی‬           ‫کرد‌هایم که از جمله برای آقای سیف‬    ‫مرکزی به عنوان معاون ارزی بانک‬      ‫سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت‬
                                      ‫از جمله تیم ظریف و روحانی‬         ‫این ممنو ‌عالخروجی در نظر گرفته‬     ‫مرکزی منصوب شد! این در حالیست‬      ‫احمد عراقچی معاون ارزی برکنار‬
                                      ‫هرگز توضیح نم ‌یدهند که‬          ‫شود تا به وضعیتش رسیدگی شود‪ .‬با‬     ‫که از همان زمان فاز تازه بحران ارز در‬  ‫شده بانک مرکزی خبر داده است‪.‬‬
                                      ‫چرا و در ازای چه امتیازاتی‬        ‫توجه به اینکه خانواده وی در استرالیا‬   ‫ایران آغاز و تا به امروز با سرعت ادامه‬  ‫از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان‬
                                      ‫از سوی جمهوری اسلامی‪،‬‬           ‫بسر م ‌یبرد‪ ،‬بنابراین در رابطه با وی‬   ‫داشته است‪ .‬البته چنین انتصابات‬      ‫مجلس شورای اسلامی در نام ‌های از‬
                                      ‫اروپاییان باید خود را موظف‬        ‫نیز این درخواست ممنوع الخروجی‬      ‫خانوادگی یکی از دلایل بحرا ‌نهایی‬    ‫رئیس قوه قضاییه خواستند ول ‌یالله‬
                                      ‫به «اقدامات جبرانی» در قبال‬        ‫را مطرح کرد‌هایم تا به عملکردش‬      ‫است که کشور امروز در همه زمین ‌هها‬    ‫سیف را ممنو ‌عالخروج کند تا به‬
                                      ‫رژیم ایران بدانند! یک نظام‬
                                      ‫ورشکسته که مورد خشم و‬                 ‫رسیدگی قضایی شود‪».‬‬               ‫گرفتار آنهاست‪.‬‬         ‫تخلفات او رسیدگی شود‪.‬‬
                                      ‫مخالفت مردم خودش قرار‬           ‫فساد و تخلف اقتصادی و اختلاس‬       ‫همچنین تعدادی از نمایندگان‬        ‫غلامحسین محسن ‌یاژ‌های سخنگوی‬
                                      ‫دارد به چه دلیل باید برای‬         ‫توسط مسئولان به حدی افزایش یافته‬     ‫مجلس شورای اسلامی در نام ‌های‬      ‫قوه قضاییه روز یکشنبه ‪ ۱۴‬امردادماه‬
                                                           ‫که نمایندگان مجلس شورای اسلامی‬      ‫به صادق آملی لاریجانی رئیس‬        ‫گفت «در ادامه رسیدگی به پرونده‬
                                           ‫اروپا جذاب باشد؟!‬        ‫که از بدنه نظام به شمار م ‌یروند نیز‬   ‫قوه قضاییه خواستار ممنو ‌عالخروج‬     ‫اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور‬
                                                           ‫به دنبال پی ‌شبین ‌‌یهای لازم برای فرار‬ ‫کردن ول ‌یالله سیف رئیس سابق‬       ‫پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل‬
‫جمهوری اسلامی پس از خروج‬                 ‫صنعتی به ایران‬  ‫از روز دوشنبه‪ ۱۵ ،‬امرداد ‪۱۳۹۷‬‬       ‫مقامات جمهوری اسلامی از کشور‬       ‫بانک مرکزی و دیگر مقامات مظنون‬      ‫شده بود با صدور کیفرخواست به‬
‫آمریکا از برجام برای ادامه آن روی‬   ‫‪-‬تحری ‌مهای مربوط به معاملات‬     ‫فاز اول تحری ‌مهای ایالات متحده علیه‬   ‫هستند؛ به ویژه آنکه از نخستین‬      ‫و یا مورد اتهام شد‌هاند که خانواده و‬   ‫دادگاه ارسال شد و انشاالله به زودی‬
‫اروپا حساب کرد اما شروط اروپای ‪‎‬یها‬  ‫خرید یا فروش ریال ایران یا وجوه‬                        ‫روزهای امردادماه موجی تازه و‬       ‫فرزندانشان در دیگر کشورها اقامت‬
‫و بست ‪‎‬ههای پیشنهادی ارائه شده از‬   ‫عمد‌های که در خارج از ایران بر پایه‬    ‫جمهوری اسلامی آغاز م ‌یشود‪.‬‬     ‫گسترده از اعتراضات سراسری در‬       ‫دارند تا به وضعیت عملکرد و تخلفات‬       ‫دادگاه آنها شروع خواهد شد‪».‬‬
‫سوی آنها که عملا در جهت همان‬                        ‫مایک پمپئو در بازگشت از اندونزی‬      ‫کشور به راه افتاده و مقامات کشوری‬    ‫احتمالی آنها رسیدگی شود‪ .‬گفتنی‬      ‫وی در ادامه افزود‪« :‬امروز چند‬
‫مطالبات آمریکاست برای تهران کافی‬         ‫ریال ایران حفظ م ‪‎‬یشوند‬  ‫در جمع خبرنگاران در هواپیما تاکید‬     ‫و لشکری در حالی که به شدت در‬       ‫است اعضای خانواده ول ‌یالله سیف‬     ‫نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفته و‬
‫نبود‪ .‬در نهایت هم زمان فاز اول آغاز‬  ‫‪-‬تحری ‌مهای مربوط به خرید‪ ،‬یا‬    ‫کرده تحری ‪‎‬مهای جدید علیه رژیم ایران‬   ‫هراس و نگرانی بسر م ‌یبرند‪ ،‬همزمان‬                        ‫بازداشت شدند‪ .‬یکی از آنها معاون‬
‫تحری ‪‎‬مهای جدید فرا رسید در حالی‬    ‫تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران‬   ‫به شدت اجرا خواهد شد و تا زمانی که‬    ‫در عین تأیید مشکلات و ناتوان ‌یهای‬          ‫ساکن استرالیا هستند‪.‬‬
‫که از نخستین روزهای امردادماه موج‬   ‫‪-‬مجوز واردات فرش و مواد غذایی از‬   ‫آنها در رفتار خود تغییری ندهد به قوت‬   ‫نظام‪ ،‬مرتب به انکار شرایط فروپاشی‬    ‫در همین رابطه ابوالفضل ابوترابی‬
‫جدید تظاهرات اعتراضی در شهرهای‬                       ‫خود باقی خواهد ماند که این مسئله‬                          ‫عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی‬
                           ‫مبداء ایران به آمریکا‬ ‫نیازمند تغییرات گسترده در ایران است‪.‬‬            ‫رژیم م ‌یپردازند‪.‬‬   ‫کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر‬
   ‫مختلف ایران شروع شده است‪.‬‬    ‫‪-‬مجوزهای صادر شده برای صادرات‬    ‫پمپئو همچنین تاکید کرده پرزیدنت‬
‫در تاز‌هترین اظهار نظرها درباره‬    ‫و بازصادرات هواپیماهای تجاری‬     ‫ترامپ م ‪‎‬یخواهد که آنها [رژیم ایران]‬   ‫شهردار قزوین به خبرنگاران قبر رایگان هدیه داد!‬
‫برجام‪ ،‬مجید تخ ‌تروانچی معاون‬     ‫مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه‬   ‫رفتاری مثل کشورهای عادی داشته‬
‫سیاسی دفتر روحانی گفته اقدام‬
‫جبرانی اروپا بعد از اعمال تحری ‌مها‬               ‫به ایران‬                ‫باشند‪.‬‬
‫فاید‌های ندارد و باید مشخص باشد که‬   ‫در روزهای گذشته دونالد ترامپ در‬   ‫دور نخست تحری ‪‎‬مهای آمریکا شامل‬
‫جزئیات بسته پیشنهادی آنها چگونه‬    ‫سخنران ‪‎‬یهای خود و در توییترش بارها‬
                    ‫از امکان ملاقات «بدون پی ‌ششرط»‬             ‫این موارد است‪:‬‬
        ‫اجرای ‌ی خواهد شد‪.‬‬   ‫با مقا ‪‎‬مهای جمهوری اسلامی گفت‬    ‫‪-‬تحری ‌مهای مربوط به خرید دلار‬
‫تخت روانچی گفت‪« :‬ما همان موقع‬     ‫و درواقع توپ را به زمین رژیم ایران‬
‫به اروپای ‌یها گفتیم این حر ‌فهایی که‬ ‫انداخت اما با اینکه اصلا ‪‎‬حطلبان به‬     ‫آمریکا توسط حکومت ایران‬
‫م ‌یزنید ب ‌هعنوان یک بیانیه سیاسی‬   ‫شدت از آن استقبال کردند ولی‬     ‫‪-‬تحری ‌مهای مربوط به تجارت ایران‬
‫حر ‌فهای خوبی است ولی اینها کفایت‬   ‫حاکمیت ظاهرا چنین تصمیمی ندارد‬
                    ‫و ترجیح م ‌یدهد از راه لاف و گزاف‬      ‫در ازای طلا یا فلزات گرانبها‬
            ‫نم ‌یکند‪.‬‬   ‫همزمان تلا ‌شهای مخفیان ‌هی خود را‬  ‫‪-‬تحری ‌مهایبخشاتومبی ‌لسازیایران‬
                                      ‫‪-‬تحری ‌مهای مربوط به فروش‪ ،‬عرضه‬
‫ادامه در صفحه ‪17‬‬                 ‫مانند همیشه پیش ببرد‪.‬‬   ‫و تأمین گرافیت‪ ،‬فلزات مثل آلومینیوم‬
                                      ‫و فولاد و صادرات یا نر ‌مافزار فرآیندهای‬

‫پ ‌ینوشت؛اوه!چهفاجع ‌های!زنانتحصیلکردهنهتنهابهحجاب‬                                  ‫کارشناسی و مدیریتی و شورای‬        ‫آرامستان قزوین به طور رایگان اهدا کرده!‬ ‫=شهردار قزوین گفته که‬
      ‫باورندارندحتیسینماهمم ‌یروند!‬                                       ‫سیاس ‌تگذاری مشورتی‪ ۱۴۰۴‬استفاده‬     ‫او در این نشست حتی گفته‬         ‫تا کنون از رسان ‌هها شکایت‬
                                                                                ‫که یکی از خواسته‌های خبرنگاران‬      ‫نکرد ‌هاند و سعی م ‌یکنند با‬
                                                      ‫ویدئو‬              ‫خواهد کرد!‬     ‫همواره درخواست اختصاص قطع ‌های‬      ‫گفتگو موضوع را حل کنند‪.‬‬
                                                           ‫علی صفدری نقد رسان ‌هها را موجب‬     ‫از آرامستان قزوین به این قشر بوده‬    ‫= ‪ ۱۷‬امردادماه توسط‬
            ‫دراینجااهمیتپ ‌ینوشتبیشازمتناست‬                                ‫توسعه و سازندگی دانسته و اضافه‬      ‫و حالا هم آنها در قطعه هنرمندان و‬    ‫جمهو ر ی ا سلا می ر و ز‬
                                                           ‫کرده که «ما تا کنون از رسانه‌ای‬     ‫مشاهیر‪ ،‬به خبرنگاران به صورت رایگان‬   ‫خبرنگارنامگذاریشدهاست‪.‬‬
‫پ ‌ینوشت یا همان پ‪.‬ن‪ .‬معروف‪ ،‬سری جدید گزار ‌شهای کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از متن و‬       ‫شکایت نکردیم و در صورت مشکل با‬
‫رویدا ‌دهارابهنمایشم ‌یگذارد‪.‬اینبار‪:‬اوه!چهفاجع ‌های!زنانتحصیلکردهنهتنهابهحجابباورندارندحتیسینماهمم ‌یروند!‬      ‫مدیر مسئول نشریه صحبت م ‌یکنیم‬             ‫قطع ‌های خواهند داد‪.‬‬    ‫شهردار قزوین به مناسبت روز‬
                                                           ‫و ترجیح م ‌یدهیم که شکایتی صورت‬     ‫شهردار قزوین وعده داده که از‬       ‫خبرنگار به خبرنگاران قبر رایگان در‬
                                                                                ‫خبرنگاران حوزه شهری در حوز‌ههای‬     ‫قطعه هنرمندان هدیه داده و گفته که‬
                                                                        ‫نگیرد‪».‬‬                         ‫یکی از خواست ‌ههای خبرنگاران همواره‬

                                                                                                            ‫یک قطعه قبر بوده!‬
                                                                                                    ‫در گرماگرم اهدای هدی ‌ههای روی‬
                                                                                                    ‫میزی به جامعه خبری و رسان ‌های ایران‬
                                                                                                    ‫در روز خبرنگار (‪ ۱۷‬امردادماه)‪ ،‬به نظر‬
                                                                                                    ‫م ‌یرسد ترتیب دادن مراس ‌م ناهار و شام‬
                                                                                                    ‫و اهدای لوح تقدیر و سکه بهار آزادی‬
                                                                                                    ‫از ُمد افتاده و با این وضع آزادی بیان‬
                                                                                                    ‫در ایران امروز‪ ،‬دوران اهدای قبر به‬

                                                                                                        ‫خبرنگاران فرا رسیده است!‬
                                                                                                    ‫علی صفری شهردار قزوین در یک‬
                                                                                                    ‫نشست خبری از خبرنگاران قدردانی‬
                                                                                                    ‫کرده و به خبرنگاران برتر از نظر مجموعه‬
                                                                                                    ‫شهرداری قزوین‪ ،‬یک قطعه قبر در‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9