Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۷۳ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه ‪ - Page 6 - 6‬شماره ‪173‬‬
                                                                                 ‫جمعه ‪ 19‬تا پنجشنبه‪ 25‬مردادماه ‪1397‬خورشیدی‬

  ‫نیست و من آسی ‌بزایی نکردم‪».‬‬    ‫مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد خود از وزیر‬                                                            ‫=جلسه استیضاح ربیعی با‬
‫ربیعی همچنین پذیرفت که برخی از‬       ‫کار را پس گرفت؛ علی ربیعی برکنار شد‬                                                             ‫همهمه‪ ،‬داد و بیداد‪ ،‬فحاشی‬
‫خواسته‌های نمایندگان بجاست اما‬                                                                                     ‫و درگیری نمایندگان موافق‬
‫گفت که برای این منظور بودجه لازم‬    ‫جم‪۷۸ ،‬درصد پتروشیمی امیرکبیر‪،‬‬       ‫نام آنها را م ‌یبرم‪ ،‬تا آنها از خود دفاع‬ ‫اما در حین برگزاری این نشست و‬     ‫در پشت تریبون قرار نگرفت و تعدادی‬
‫را در اختیار ندارد‪ .‬وی این انتقاد را‬  ‫‪۴۹‬درصد پالایشگاه ستاره خلیج فارس‪،‬‬     ‫کنند مسعود گودرزی‪ ،‬پور ابراهیمی‪،‬‬     ‫در میان سخنان نمایندگان موافق‬     ‫از نمایندگان نیز که اسام ‌ی آنها جزو‬     ‫و مخالف همراه بود‪.‬‬
‫که وزارت کار به عنوان عامل اصلی‬     ‫‪۹۵‬درصد نفت پاسارگاد و بیش از ‪۳۰‬‬      ‫رستمیان‪ ،‬یارمحمدی‪ ،‬جاسبی‪ ،‬علی‬       ‫و مخالف استیضاح نیز سخنان قابل‬    ‫استیضاح کنندگان بود حاضر نشدند‬    ‫= عد م ر سید گی به‬
‫پیاده کردن اقتصاد مقاومتی‪ ،‬به خوبی‬   ‫شرکت مهم در این حوزه متعلق به‬       ‫اکبری‪ ،‬خجسته‪ ،‬نگهبان و رنجبر زاده‪.‬‬                                          ‫مشکلات کارگران‪ ،‬بحران‬
‫عمل نکرده است رد کرد و گفت‪:‬‬       ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی است‪.‬‬   ‫آقای ربیعی شما ِرند هم ‌هی فتن ‌هها‬            ‫توجهی مطرح شد‪.‬‬         ‫پشت تریبون قرار بگیرند‪.‬‬   ‫در صندو ‌قهای بازنشستگی‬
‫«نمایندگان باید به وجدان خود رجوع‬    ‫اشتغال ماموریت کدام دستگاه است که‬                                             ‫برخی از نمایندگان در جلسه علنی‬    ‫و سازمان تأمین اجتماعی‪،‬‬
‫کنند‪ ،‬آیا عمده اقتصاد مقاومتی به این‬                                   ‫هستید!»‬      ‫رو کردن دست یکدیگر و دولت ‌یها‬    ‫امروز معتقد بودند که طرح استیضاح‬   ‫نرخ بالای بیکاری‪ ،‬لابیگری‬
‫وزارتخانه بر م ‌یگردد‪ ،‬قرارگاه اقتصاد‬   ‫مردم به کف خیابا ‌نها م ‌یآیند؟»‬    ‫اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در‬     ‫برای نمونه علی رستمیان نماینده‬    ‫ربیعی سیر قانونی خود را طی نکرده و‬  ‫و معا مله با نما یند گا ن‬
‫مقاومتی در حضور آقای پزشکیان‪،‬‬      ‫نماینده کرمان در مجلس مدعی‬        ‫مجلس شورای اسلامی نیز که به‬        ‫سلسله و دلفان در مجلس شورای‬      ‫باید به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده‬  ‫بر ا ی عد م ا ستیضا ح و‬
‫آقای جهانگیری‪ ،‬معاون اول قوه‬      ‫سوء‌ مدیریت علی ربیعی شد و‬        ‫عنوان موافق استیضاح پشت تریبون‬      ‫اسلامی درباره عملکرد انوشیروان‬    ‫شود‪ .‬طبق آئی ‌ننامه داخلی مجلس‪،‬‬    ‫عدم برخورد با اقدامات‬
‫قضائیه‪ ،‬نیروهای مسلح و‪ ۱۵‬وزارتخانه‪،‬‬   ‫گفت‪« :‬بدهکارترین سازمان‪ ،‬سازمان‬      ‫آمد گفت‪« :‬من تصمیمی برای‬         ‫محسنی بندپی معاون وزیر تعاون‪،‬‬     ‫موضوع استیضاح وزیران باید به صورت‬   ‫غیرقانونیبهریستیازجمله‬
‫آیا اقتصاد مقاومتی در عملکرد این‬    ‫تامین اجتماعی است‪ .‬به همین دلیل‬      ‫استیضاح آقای ربیعی نداشتم و جزو‬      ‫کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان‬   ‫صریح و مورد به مورد به صورت کتبی‬   ‫مواردی بود که نمایندگان‬
                    ‫درخواست تحقیق و تفحص از سازمان‬      ‫امضاکنندگان اولیه هم نبودم اما در‬     ‫بهزیستی ایران گفت‪« :‬توسط یکی از‬    ‫به هیئت رئیس تسلیم شود و هیئت‬     ‫موافق استیضاح درباره آن‬
    ‫وزارتخانه خلاصه م ‌یشود؟»‬    ‫تامین اجتماعی را به جریان انداخت ‌هاند‬  ‫روزهای اخیر اتفاقاتی افتاد و اخباری‬    ‫فرستادگان جناب آقای بندپی به بنده‬   ‫رئیسه نیز بلافاصله آن را به کمیسیون‬
‫وزیر تعاون و کار انتقاد نمایندگان از‬  ‫که در کمیسیون اقتصادی در حال‬       ‫به هیئت رییسه مجلس واصل شد که‬       ‫گفته شد ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان به شما‬    ‫تخصصی مربوطه ارجاع دهد‪ .‬در مرحله‬         ‫صحبت کردند‪.‬‬
‫ک ‌مکاری وزارتخانه تحت نظر خود در‬    ‫رسیدگی به آن هستیم‪ .‬لایحه دولت‬      ‫بر خود تکلیف دانستم که استیضاح را‬     ‫م ‌یدهیم به نام یک خیریه که هیچ‬    ‫بعد‪ ،‬کمیسیون موظف است حداکثر‬     ‫= نما یند گا ن مو ا فق‬
‫زمینه اشتغا ‌لزایی را قبول نکرد و گفت‬  ‫برای تفکیک این وزارتخانه توسط‬                            ‫حرفی در خصوص مشکلات بهزیستی‬      ‫ظرف یک هفته از استیضاح کنندگان‬    ‫استیضاح‪:‬ربیعی«رن ِدهم ‌هی‬
‫که «من از شما این سوال را دارم که‬    ‫دولت ارائه شد و مجلس با توجه به‬                 ‫امضا کنم‪».‬‬     ‫مطرح نشود‪ ،‬یعنی ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬    ‫و وزیر مربوطه برای رسیدگی به طرح‬   ‫فتنه‌ها» و «خدای لابی»‬
‫آیا بیکاری محصول سیاس ‌تهای این‬     ‫شرایط کشور با آن مخالفت کرد‪.‬‬       ‫وی با طرح این سوال که ماندگاری در‬     ‫به آن خیریه داده شود و ‪ ۴۸۰‬میلیون‬   ‫دعوت به عمل آورد اما معترضان‬
‫وزارتخانه است؟ بیکاری محصول‬       ‫از وزیر می‌پرسم به چه دلیل برای‬      ‫وزارت به چه قیمتی‪ ،‬افزود‪« :‬مجلس‪،‬‬     ‫تومان را بنده برای توزیع بین فقرا‬   ‫م ‌یگفتند این مرحله اجرا نشده است‪.‬‬             ‫است!‬
‫سیاس ‌تهای کلان پولی و مالی است‬     ‫رای نیاوردن این لایحه لابی سنگین‬     ‫خانه ملت و امید ملت است و قداست‬      ‫و ایتام بردارم! این مسئله را بنده به‬ ‫در مقابل برخی دیگر از نمایندگان‬    ‫= وزیر کار‪ :‬من خودم را‬
‫که ما و شما با هم تصمیم م ‌یگیریم‪،‬‬                        ‫و پاکی دارد‪ ،‬چرا روزن ‌ههای فساد را‬    ‫رئیس مجلس و معاون وزیر اطلاعات‬    ‫معتقد بودند لابی دولت و تیم ربیعی‬
‫بیکاری محصول سیاس ‌تهای تولیدی‬                 ‫کردید؟»‬      ‫به سمت مجلس هدایت می‌کنید؟‬        ‫گزارش دادم‪ .‬متاسفانه رئیس سازمان‬   ‫در مجلس شورای اسلامی موجب‬          ‫وزیر بیکاران نامیدم!‬
‫ماست که بخشی از آن به من مرتبط‬     ‫پورابراهیمی همچنین خطاب به‬        ‫زیرمجموعه آقای ربیعی مباحث و‬       ‫بهزیستی از ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان ‪۲۰‬‬    ‫شده برخی از استیضا ‌حکنندگان درباره‬  ‫= ربیعی که در پایان‬
‫است اما هیچ بند قانونی وجود ندارد که‬  ‫پزشکیان که از نمایندگان مخالف‬       ‫مسائلی را مطرح کردند که نمایندگان‬     ‫میلیون آن را به خیریه پرداخت کرده‬                      ‫د فا عیا تش گو یا تمر کز‬
‫بگوید فقط من در بیکاری مسئولیت‬     ‫استیضاح وزیر بود و گفته بود تخلفی‬     ‫را به چالش فساد ببرند‪ ،‬این ظلم به‬     ‫و ‪ ۴۸۰‬میلیون آن را به خرید ماشین‬     ‫حضور در این جلسه مردد باشند‪.‬‬    ‫خود را از دست داده بود‬
‫دارم‪ .‬من که خودم را وزیر بیکاران‬    ‫در وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‬    ‫خانه ملت است‪ .‬مگر مسئولیت چیست‬      ‫های شاسی بلند اختصاص دادند‪.‬‬      ‫پس از این اتفاق زمزمه‌های بین‬     ‫به حاشیه‌گویی پرداخت و‬
                    ‫صورت نگرفته است گفت‪« :‬وزارت‬        ‫که اینقدر باید تلاش کنیم به هر‬      ‫یعنی پول خرید ویلچر برای معلولان‬   ‫نمایندگان مبنی بر منتفی شدن‬      ‫از جمله گفت که از جامعه‬
             ‫نامیدم!»‬    ‫اطلاعات و اطلاعات سپاه پرونده عریض‬                         ‫را به مصارف دیگر اختصاص داد‌هاند؛‬   ‫بررسی این طرح در مجلس مطرح‬      ‫و کارگران خیلی شناخت‬
‫ربیعی در بخش دیگری از دفاعیات‬      ‫و طویل اطرافیان ربیعی و مشکلات‬             ‫قیمتی در آن بمانیم‪».‬‬     ‫هر چند که وزیر مربوطه در پاسخ به‬   ‫شد که علی لاریجانی رئیس جلسه‬     ‫دارد و در حال پژوهش روی‬
‫خود گفت‪« :‬از من پرسیدند چرا‬       ‫اقتصادی زیادی ناشی از این مسئله را‬    ‫محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان‬     ‫این موارد تاکید کرد که چنین مسائلی‬  ‫برای اینکه این سردرگمی ایجاد‬     ‫نوع دیوارنوشته‪‎‬ها پشت‬
‫معیشت بازنشستگان مناسب نیست‪.‬‬      ‫بررسی کنند و به مردم گزارش دهند‪».‬‬     ‫و رئیس کیمسیون اقتصادی مجلس‬        ‫در دوره قبل بهزیستی نیز دیده شده‬   ‫شده را مدیریت کند دقایقی تنفس‬     ‫د ِر توالت‌ها و بر سنگ‪‎‬‬
‫این را مجلس و همه ارکان باید‬                           ‫شورای اسلامی که به عنوان آخرین‬                         ‫اعلام کرد تا مشخص شود که موضع‬
‫جواب بدهند‪ .‬در زمانی که نرخ‬       ‫ربیعی‪ :‬با رفتن من مشکلات حل‬        ‫موافق طرح استیضاح از وزیر کار به‬                  ‫است‪».‬‬                               ‫قبرهاست!‬
‫حقوق بازنشستگی ‪۶۷‬درصد با تورم‬                 ‫نم ‌یشود!‬     ‫بیان دلایل موافقت خود پرداخت‬       ‫وی ادامه داد‪« :‬برای معلولان بهزیستی‬      ‫استیضا ‌حکنندگان چیست؟‬
‫فاصله داشت‪ ،‬آیا کسی به این مسئله‬                         ‫گفت «در جلساتی که با برخی‬         ‫باید با بودجه دولتی موضوع اشتغال را‬  ‫در نهایت جلسه استیضاح علی ربیعی‬    ‫در جلسه علنی روز چهارشنبه ‪۱۷‬‬
‫می‌پرداخت؟ در زمان من حقوق‬       ‫پس از اظهارات نمایندگان‪ ،‬علی ربیعی‬    ‫دوستان داشتم آقای ربیعی را «خدای‬     ‫پیگیری می کردید‪ ،‬ریاست سازمان‬     ‫وزیر کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی از‬   ‫امرداد استیضاح علی ربیعی وزیر‬
‫بازنشستگان سه برابر شده است و‬      ‫پشت تریبون قرار گرفت و به دفاع از‬     ‫لابی» معرفی کردند‪ .‬طی ‌فهای عظیم‬     ‫بهزیستی اجازه بررسی این مسئله در‬   ‫سر گرفته شد و چند تن از موافقان‬    ‫کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی اجرا و در‬
‫بر روی افزایش قدرت خرید‪ ،‬کارهای‬     ‫خود پرداخت‪ .‬علی ربیعی در سخنان‬      ‫کارگری و برخی در مجلس با فشار‬       ‫یک استان را به بنده ندادند اما در دو‬ ‫و مخالفان استیضاح وزیر کار پشت‬    ‫نهایت علی ربیعی نتوانست رأی اعتماد‬
‫فراوانی انجام شده و مسکن اجتماعی‬    ‫خود یادآور شد که برای سومین‬        ‫به نمایندگان اجازه طرح مباحث‬       ‫استان متاسفانه ‪۸۰‬درصد اعتبارات‬    ‫تریبون قرار گرفته و نظرات خود را‬   ‫نمایندگان را به دست آورد و با ‪۱۲۹‬‬
‫و وا ‌مهای مناسب پیگیری شده است‪.‬‬    ‫بار طی کمتر از یک سال در جلسه‬       ‫استیضاح را سلب کردند‪ ».‬وی به‬       ‫مربوط به این مسئله به موارد دیگر‬   ‫بیان کردند‪ .‬اما این پایان حواشی جلسه‬ ‫رأی مثبت ‪ ۱۱۱‬رأی منفی از مجموع‬
‫من بیش از همه زندگی ای ‌نچنینی را‬    ‫استیضاح مجلس حضور م ‌ییابد و با‬      ‫کنایه ادامه داد‪« :‬ای کاش وزیر تعاون‬
‫تجربه کرد‌هام اما باز شما م ‌یگویید که‬ ‫تاکید بر وظیفه وزیران در پاسخگویی‬     ‫جایگزین وزیر خارجه م ‌یشد تا برجام‬          ‫اختصاص یافته است‪».‬‬            ‫استیضاح وزیر نبود!‬         ‫‪ ۲۴۳‬رای‪ ،‬برکنار شد‪.‬‬
‫فلانی گریه کرد‪ .‬من بیش از همه فقر و‬   ‫به سئوالات نمایندگان‪ ،‬گفت که‬       ‫را حل م ‌یکرد! و من مطمئنم که ایشان‬    ‫محسنی بندپی در پاسخ به اتهام‬     ‫حسین مقصودی نماینده سبزوار در‬     ‫عدم رسیدگی به مشکلات کارگران‪،‬‬
‫نداری را م ‌یفهمم‪ .‬من از شما م ‌یپرسم‬  ‫کناره‌گیری او باعث بهبود شرایط‬      ‫با قدرت لابیگری خود م ‌یتوانست این‬    ‫پرداخت رشوه توسط نماینده دلفان و‬   ‫مجلس شورای اسلامی در مخالفت‬      ‫بحران در صندو ‌قهای بازنشستگی و‬
‫آیا منابع لازم برای افزایش حقوق‬     ‫نخواهد شد‪ .‬وی گفت‪« :‬اگر بنده از‬                           ‫سلسله‪ ،‬مدعی شد‪« :‬عدم انتصاب فرد‬    ‫با عملکرد ربیعی و موافق استیضاح‬    ‫سازمان تأمین اجتماعی‪ ،‬نرخ بالای‬
‫بازنشستگان را در اختیار وزارتخانه قرار‬ ‫دولت بروم‪ ،‬آیا نابسامانی‌های اخیر‬            ‫پرونده را حل کند!»‬     ‫پیشنهادی رستمیان‪ ،‬دلیل طرح این‬    ‫پشت تریبون حاضر قرار گرفت و‬      ‫بیکاری‪ ،‬لابیگری و معامله با نمایندگان‬
‫داد‌هاید؟ تک تک بازنشست ‌هها م ‌یدانند‬ ‫در حوزه دلار و مشکلات اقتصادی‬       ‫پورابراهیمی افزود‪« :‬به اسم بیمه‪،‬‬     ‫اتهامات بود‪ .‬فردی که آقای رستیمان‬   ‫دلایل مخالفت خود با ادامه کار ربیعی‬  ‫برای عدم استیضاح و عدم برخورد با‬
‫که من تا چه اندازه برایشان تلاش‬     ‫حل خواهد شد؟ ما بحث ترامپ‬         ‫تعاون و کار‪ ،‬کارهای کلان و بنگاهداری‬   ‫به عنوان مدیر برای بهزیستی استان‬   ‫در وزارت کار را مطرح کرد‪ .‬وی پس‬    ‫اقدامات غیرقانونی بهریستی از جمله‬
‫کرد‌هام‪ .‬چیزی نگویید که مردم ناامید‬   ‫ناجوانمردانه را در کشور داریم‪ ،‬اما نباید‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬هفته قبل در جلسه‬      ‫معرفی کرده بود فاقد شاخ ‌صهای لازم‬  ‫از پایان اظهاراتش از پشت تریبون به‬  ‫مواردی هستند که نمایندگان موافق‬
‫شوند‪ .‬مگر امکاناتی که در اختیار من‬   ‫حیثیت مجلس را به استیضاح بنده گره‬     ‫کمیسیون برای عرضه نشدن ارز‬        ‫بوده و در کمیته انتصابات رای لازم را‬ ‫سمت صندل ‌ی خود در حال حرکت بود‬
‫است به آن انداز‌های است که بتوانیم‬   ‫زد و گفت اگر این استیضاح صورت‬       ‫پتروشیم ‌یها که متعلق به وزارت کار‬                       ‫که ناگهان میرزای ‌ینکو عضو فراکسیون‬   ‫استیضاح درباره آن صحبت کردند‪.‬‬
                    ‫نگیرد حیثیت مجلس از بین م ‌یرود‪».‬‬     ‫است را مطرح کردیم و این شرک ‌تها‬               ‫کسب نکرد‪».‬‬    ‫امید (اصلا ‌حطلبان) مجلس و مخالف‬   ‫جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر‬
   ‫همسا ‌نسازی را انجام دهیم؟»‬    ‫وزیر کار با اعتراف به اینکه شرایط‬     ‫عامل اخلال در نظام اقتصادی در‬                          ‫استیضاح ربیعی به سمت مقصودی‬      ‫کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی صبح روز‬
‫علی ربیعی در ادام ‌هی دفاعیات خود با‬  ‫کارگران مساعد نیست‪ ،‬گفت‪« :‬من‬       ‫قضیه نابسامان ‌یهای نرخ ارز هستند‪.‬‬    ‫ربیعی‪ ،‬رن ِد هم ‌هی فتن ‌هها و خدای‬  ‫حمل ‌هور شد و به فحاشی او پرداخت‪.‬‬   ‫چهارشنبه ‪ ۱۷‬امرداد با حاشیه در‬
‫توجه به اینکه هم معلوم بود که اصلا‬   ‫نم ‌یگویم اوضاع کارگران خوب است‬      ‫یقه چه کسی را بگیریم؟ ‪ ۳۲۷‬شرکت‬                    ‫لابی!‬   ‫لحن صحب ‌تهای میرزای ‌ینکو موجب‬    ‫مجلس شورای اسلامی آغاز شد‪ .‬این‬
‫مایل نیست از وزارت کنار گذاشته‬     ‫اما در همه مواقع با آنها همراه بود‌هام‪.‬‬  ‫زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی‬                         ‫عصبانیت شدید مقصودی شد بطوری‬     ‫جلسه که با همهمه‪ ،‬فریاد‪ ،‬تهدید‪،‬‬
‫شود و هم آرایش نمایندگان مجلس‬      ‫از نمایندگان م ‌یخواهم در بررسی این‬    ‫است و ‪ ۱۸۷‬شرکت زیرمجموعه‬         ‫حسین مقصودی یکی از نمایندگان‬     ‫که وی نیز حمله کرد تا میرزایی نکو‬   ‫فحاشی و عربد‌هکشی نمایندگان همراه‬
‫که گویا عزم خود را جزم کرده بودند‬    ‫موارد انصاف را رعایت کنند‪ .‬به تمامی‬    ‫صندوق بازنشستگی کشور هستند‬        ‫استان خراسان رضوی در مجلس‬                          ‫بود بار دیگر وضعیت اسفناک مجلس‬
‫رأی اعتماد خود را از وی پس بگیرند‪،‬‬   ‫مواردی که مطرح شده چند ماه پیش‬      ‫د‌هها شرکت زیرمجموعه صندوق بیمه‬      ‫شورای اسلامی و از موافقان استیضاح‬                ‫را بزند!‬  ‫شورای اسلامی در ایران را به نمایش‬
‫تمرکز خود را از دست داد و تلاش‬     ‫نیز پاسخ داده‌ام‪ .‬آیا در طی ‪ ۴‬ماه‬                          ‫گفت‪« :‬از طرف دولت گفتند از‬      ‫درگیری لفظی شدید مقصودی و‬
‫کرد با سخن گفتن از هر دری نظر‬      ‫گذشته اتفاقی رخ داده که من از آن‬         ‫عشایر و روستاییان هستند‪».‬‬     ‫کرباسیان دفاع کنید و به ربیعی رای‬   ‫میرزای ‌ینکو با میانجیگری امیرآبادی‪،‬‬              ‫گذاشت‪.‬‬
‫نمایندگان را جلب کند؛ از خاطره‬     ‫در جهت بهتر کردن شرایط استفاده‬      ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬         ‫ندهید! به والله راست می‌گویم اگر‬   ‫تابش‪ ،‬قاض ‌یپور و اعضای هیئ ‌ت رئیسه‬ ‫در ابتدای این جلسه ب ‌ه محض اینکه‬
‫گفتن درباره دوست مارکسیس ‪‎‬تاش‬                           ‫بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده‬       ‫اینطور نیست تو دروغ م ‌یگویی آقای‬   ‫و تذکرات مکرر لاریجانی خاتمه یافت‬   ‫در ورودی صحن پارلمان به‌روی‬
‫تا چای ریختن برای سپهبد فردوست‬               ‫نکرده باشم؟»‬     ‫دارو و حمل و نقل کالا را متعلق به‬     ‫امیری‪ .‬آقای رئیس جمهور‪ ،‬شما و‬     ‫وگرنه استیضاح وزیر کار ممکن بود‬    ‫خبرنگاران گشوده شد‪ ،‬صدای‬
‫و ادعای باندبازی شهبانو فرح پهلوی‬    ‫وی افزود‪« :‬وزارتخانه اینجانب آسی ‌بزا‬   ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬      ‫کسانی که دیشب شام معاویه و یزید‬    ‫با زد و خورد شدید میان موافقان و‬   ‫فریادهای علیرضا محجوب عضو‬
                                         ‫دانست و افزود‪۶۶« :‬درصد پتروشیمی‬      ‫را خوردند مقصر این وضعیت هستند‪.‬‬                       ‫کمیسیون اجتماعی مجلس و یکی‬
           ‫در رژیم شاه!‬                                                                    ‫مخالفان استیضاح روبرو شود‪.‬‬   ‫از مخالفان استیضاح شنیده می‌شد‬
‫وی حتی برای اینکه در مقام خود باقی‬                                                                                   ‫که خطاب به علی لاریجانی رئیس‬
‫بماند به اطلاع نمایندگان رساند که از‬                                                                                  ‫مجلس شورای اسلامی م ‌یگفت که‬
‫جامعه و کارگران خیلی شناخت دارد و‬                                                                                    ‫جلسه استیضاح ربیعی غیرقانونی است‪.‬‬
‫در حال پژوهش روی نوع دیوارنوشت ‪‎‬هها‬
‫پشت د ِر توال ‌تها و بر سن ‪‎‬گ قبرهاست!‬                                                                                  ‫استیضاح قانونی یا غیرقانونی؟‬
‫نمایندگان مجلس شورای اسلامی‬                                                                                       ‫وقتی لاریجانی دلیل این موضوع را از‬
‫مدت‌هاست به دنبال برکناری علی‬                                                                                      ‫محجوب سؤال کرد وی عدم حضور‬
‫ربیعی از وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه‬                                                                                    ‫وزیر تعاون و هیئت همراه او در صحن‬
‫اجتماعی بودند‪ .‬نخستین اقدام‬                                                                                       ‫پارلمان را علت این موضوع اعلام‬
‫مجلس ‌یها درباره ربیعی در آذرماه سال‬                                                                                  ‫کرد که در آیی ‌ننامه ب ‌هصراحت ذکر‬
‫‪ ۹۳‬و با دادن اولین کارت زرد در سه ماه‬                                                                                  ‫شده است‪ .‬لاریجانی نیز در پاسخ به‬
‫پس از اولین استیضاح‪ ،‬آغاز شد‪ .‬پس‬                                                                                    ‫محجوب گفت که «ما از آقای ربیعی‬
‫از آن‪ ،‬تجمعات اعتراضی بازنشستگان‬                                                                                    ‫خواستیم که چند دقیقه بیرون از‬
‫مقابل مجلس کار را به جایی رساند‬                                                                                     ‫صحن پارلمان باشد‪ ،‬بگویید آقای‬
‫که یک سال بعد یعنی در سال ‪،۹۴‬‬                                                                                      ‫ربیعی داخل بیاید‪ ،‬وزیر باید در جلسه‬
‫عملکرد غیرقابل قبول ربیعی از نگاه‬                                                                                    ‫استیضاح حضور داشته باشد‪ ،‬اگر هم‬
‫مجلس در جریان رسیدگی به وضعیت‬                                                                                      ‫نیاید‪ ،‬استیضاح انجام م ‌یشود‪ ،‬این در‬
‫کارکنان بازنشسته صنعت فولاد‪ ،‬منجر‬                                                                                    ‫ماده ‪ ۲۲۹‬آیین‌نامه داخلی مجلس‬
                                                                                                    ‫به‌صراحت آمده است‪ ،‬دیگر جای‬
  ‫به کلید خوردن استیضاح وی شد‪.‬‬
‫برخی از نمایندگان هم حقوق کم‬                                                                                                ‫بحثی نیست‪».‬‬
‫برای کارگران را دلیلی برای استیضاح‬                                                                                   ‫تعدادی از طراحان استیضاح پشت‬
‫او مطرح کردند و همه این اما و اگرها‬                                                                                   ‫تریبون مجلس درباره دلایل این‬
‫موجب شد تا نخستین قرعه استیضاح‬                                                                                     ‫موضوع اظهارات خود را بیان کردند‪.‬‬
‫در مجلس دهم نیز به نام ربیعی‬                                                                                      ‫هیئت‌ رئیسه در ابتدا نام مسعود‬
‫بیافتد و در نهایت در تیرماه سال‬                                                                                     ‫گودرزی نماینده مردم ممسنی در‬
‫‪ ۹۵‬بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار‬                                                                                    ‫مجلس را برای این موضوع اعلام کرد‪.‬‬
‫با امضای بیش از ‪۶۰‬نفر از نمایندگان‬                                                                                   ‫این نماینده در واکنش به این مسئله‬
                                                                                                    ‫اعلام کرد امضای خود را برای این‬
         ‫به جریان افتاد‪.‬‬
‫در ما‌ههای پایانی سال ‪ ۹۵‬بود که بار‬                                                                                       ‫استیضاح پس گرفته است‪.‬‬
‫دیگر طرح استیضاح از سوی لیست‬                                                                                      ‫هیئت ر ئیسه سپس نا م علیم‬
‫امید ‌یهای مجلس که با دولت همراه‬                                                                                    ‫یارمحمدی را اعلام کرد که وی نیز‬
‫بودند به جریان افتاد اما چون امضاها‬
‫به حد نصاب نرسید‪ ،‬طرح منتفی شد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11