Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۷۳ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه ‪7‬ـ ‪ Page 7‬ـ شماره ‪173‬‬                                             ‫بازرگانایتالیایی‪:‬اروپادرمقابلتحری ‌مهایآمریکا‬
‫جمعه ‪ 10‬تا پنجشنبه ‪ 16‬اوت ‪2018‬‬                                                ‫هیچغلطینم ‌یتواندبکند!‬

 ‫کیها ِنتهران‪:‬لیلاحاتمیبهعنواندوستداراجنبی‬
     ‫بگویدچرادرایرانزندگیم ‌یکند؟!‬

                                      ‫=روزنامه کیهان تهران در‬                                                 ‫=اولین موج از تحری ‌مهای‬
                                      ‫یادداشتی توهین‌آمیز به‬                                                  ‫جدید آمریکا قدم به مرحله‬
                                      ‫لیلا حاتمی دوباره تاخته و‬                                                ‫اجرا گذاشته است‪ .‬این‬
                                      ‫خواستار برخورد قضایی با‬                                                 ‫تحریم‌ها از جمله استفاده‬
                                                                                                   ‫دلار در تجارت با جمهوری‬
                                           ‫این بازیگر شده‪.‬‬                                                ‫اسلامی را ممنوع ساخته و‬
                                      ‫=لیلاحاتمیدراینستاگرام‬                                                  ‫فروشهواپیما‪،‬فلزاتگرانبها‬
                                      ‫خود بار دیگر از اعتراضات‬                                                 ‫و صنعتی‪ ،‬همکاری با صنایع‬
                                      ‫مردمی که از اوایل امردادماه‬                                               ‫اتومبی ‌لسازیایرانوواردات‬
                                      ‫از سر گرفته شده است‬                                                   ‫غیرنفتی را هدف قرار داده‬
                                                                                                   ‫است‪.‬‬
                                             ‫حمایت کرد‪.‬‬                                                 ‫=تدابیر اتحادیه اروپا برای‬
                                      ‫= وزیر ارشاد چند روز‬                                                   ‫مقابله با تحریم‌های جدید‬
                                      ‫پیش نسبت به حما یت‬                                                    ‫آمریکا از کارآیی برخوردار‬
‫لیلا حاتمی در کنفرانس مطبوعاتی فیلم «خوک» از برخورد با‬           ‫سلبریتی‌ها از معترضان‬         ‫فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و‬
       ‫معترضان دی ماه امسال انتقاد کرد‬
                                           ‫هشدار داده بود‪.‬‬       ‫محمدجواد ظریف‬                                   ‫نیستندوعمدتاجنبهنمادین‬

‫فیلم «خوک» از سرکوب اعتراضات‬      ‫سینمای ایران پیش از انقلاب بود‪.‬‬   ‫در پی اعلام حمایت لیلا حاتمی از‬    ‫م ‌یخواند و معتقد است که «اروپا‬      ‫فلزات گرانبها‪ ،‬فلزات خام و نیم ‌هخام‬  ‫و حیثیتی دارند‪ .‬شرک ‌تهای‬
‫مردمی توسط حکومت به شدت‬       ‫کیها ِن تهران نوشته که لیلا حاتمی‬   ‫اعتراضات آزادیخواهی مردم در پست‬    ‫برای مقابله با تحری ‌مهای آمریکا هیچ‬   ‫صنعتی چون آلومینیوم‪ ،‬فولاد‪ ،‬ذغال‬    ‫بزرگ اروپایی یکی پس از‬
                   ‫پیشتر از سردسته دراویش داعشی‬      ‫اینستاگرامی‌اش‪ ،‬کیها ِن تهران آن را‬  ‫دیگری از بازار ایران خارج سنگ و گرافیت به جمهوری اسلامی غلطی نم ‌یتواند بکند»‪ .‬او در ادامه‬
      ‫انتقاد و ابراز تأسف کرد‪.‬‬ ‫و جاسوس نشاندار آمریکا در ایران‬    ‫حمایت از «براندازان و اغتشاشگران»‬   ‫می‌شوند و حاضر نیستند را ممنوع کرده است‪ .‬این تحری ‌مها گفتگو با کیهان لندن‪ ،‬دلایل عدم‬
‫روزنامه کیهان چاپ تهران و‬      ‫حمایت کرده و حالا آمده تا بی‌خبری‬   ‫خوانده و نوشته که نهادهای امنیتی‬    ‫ریسک پرداخت جریم ‌ههای همکاری با جمهوری اسلامی در زمینه موفقیت اروپا در مقابله با تحری ‌مهای‬
‫رسانه‌های حکومتی پس از بازگشت‬    ‫خود را از اوضاع و احوال کشور به‬    ‫در قبال افرادی چون او مماشات‬      ‫آمریکا را چنین بر م ‌یشمارد‪« :‬اولا اروپا‬ ‫فروش هواپیما و ف ‌نآور ‌یها در زمینه‬  ‫سنگین خزان ‌هداری آمریکا را‬
‫این بازیگر‪ ،‬به شدت او را تحت فشار‬                                         ‫برخلاف آمریکا یک سیستم متمرکز‬       ‫اتومبی ‌لسازی و حتا موتورسیکلت را‬             ‫بپذیرند‪.‬‬
‫قرار دادند و حتی جمعی از جانبازان‬              ‫رخ بکشد!‬                ‫م ‌یکنند!‬   ‫برای تصمی ‌مگیری و اجرای تصمیمات‬     ‫هم نشانه رفته است‪ .‬غیر از شرکت‬
‫و خانواده «شهدا» از او در دادسرای‬  ‫این روزنامه که مؤسسه‌اش پس‬       ‫لیلا حاتمی بازیگر شناخته شده‬      ‫احمد رأفت ‪ -‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس فرانسوی رنو که هنوز در مورد خروج خود ندارد‪ .‬اتحادیه اروپا از ‪ ۲۷‬کشور‬
                   ‫از انقلاب غصب شده در این مطلب‬     ‫سینما‪ ،‬روز یکشنبه ‪ ۱۴‬امردادماه‬     ‫جمهوری آمریکا در جریان امضای از بازار ایران تصمیمی نگرفته‪ ،‬دیگران تشکیل شده که هر کدام دارای منافع‬
  ‫فرهنگ و رسانه شکایت کردند‪.‬‬    ‫توهی ‌نآمیز به حمایت لیلا حاتمی از‬   ‫در اینسنتاگرام خود تصویری از‬      ‫فرمان اجرای موج اول تحری ‌مها هشدار همه اعلام کرد‌هاند که به همکاری با متفاوتی هستند و در برخی مواقع حتا‬
‫حمایت هنرمندان داخلی از‬       ‫معترضان دی‌ماه ‪ ۹۶‬در کنفرانس‬      ‫اعتراضات خیابانی چند روز اخیر در‬    ‫داد «افراد و مؤسساتی که همکاری جمهوری اسلامی خاتمه خواهند داد‪ .‬در تضاد با یکدیگر قرار دارند‪ ،‬در حالی‬
‫اعتراضات آزاد ‌یطلبانه مردم که از‬  ‫مطبوعاتی فستیوال فیلم برلین‬      ‫ایران را منتشر کرد‪ .‬او همچنین متنی‬   ‫با ایران را کاهش ندهند‪ ،‬با ریسک تاز‌هترین شرک ‌تهایی که خروج خود که آمریکا یک خزان ‌هداری دارد و یک‬
‫دی‌ماه سال گذشته تا کنون ادامه‬    ‫اشاره کرده و نوشته که او درباره‬    ‫از مرام المصری نویسنده و شاعر‬     ‫پیام ‌دهای جدی روبرو خواهند بود»و از بازار ایران را اعلام کرد‌هاند شرکت فرد تصمی ‌مگیری م ‌یکند‪ .‬در رابطه با‬
‫یافته‪ ،‬وزارت ارشاد را به عنوان‬    ‫نبود آزادی حرف زد ولی نگفته اگر‬    ‫سوری را نیز آورده است که دختری‬     ‫به عبارت دیگر شرک ‌تهای اروپایی‪ ،‬و سوئدی«اسکانیا»و«دایملربنز»آلمانی تحری ‌مهای آمریکا اگرچه همه به باقی‬
‫مسئول اعمال محدودیت و فشار بر‬    ‫آزادی نیست چرا باید به عنوان یک‬    ‫می‌پرسد‪ ،‬مادر‪ ،‬آزادی چیست؟ مادر‪:‬‬    ‫غیراروپایی‪ ،‬امروز بر سر دوراهی قرار هستند‪ .‬صادرات غیرنفتی ایران به ماندن در برجام اعتقاد دارند‪ ،‬ولی برخی‬
‫عرصه هنر و رسانه به واکنش واداشت‪.‬‬  ‫دوستدار اجنبی‪ ،‬آزادانه در ایران‬    ‫آزادی چیزی گرانبهاست؛ دختر‪ :‬پس‬     ‫دارند و باید بین ادامه روابط اقتصادی آمریکا‪،‬چونفرشیاپستهوزعفرانهم از کشورها مانند لهستان‪ ،‬جمهوری‬
‫سیدعباس صالحی وزیر ارشاد‬                          ‫ما نمی‌توانیم آن را بخریم؟مادر‪ :‬آنها‬  ‫با جمهوری اسلامی و ماندن در بازار از س ‌هشنبه گذشته ممنوع شده است‪ .‬چک‪،‬مجارستان‪،‬اسلواکیوحتااسپانیا‬
‫نسبت به سلبریتی‌هایی که در‬                ‫زندگی کند!‬    ‫کاری م ‌یکنند که بهایش‪ ،‬زندگیمان‬                                             ‫آمریکا‪ ،‬یکی را انتخاب کنند‪.‬‬
‫شبکه‌های اجتماعی به تجمعات‬      ‫در این یادداشت همچنین کیهان‬                          ‫موج دوم تحری ‌مها در راه است اصلا علاق ‌های به درگیری با آمریکا در‬
‫اعتراضی واکنش نشان م ‌یدهند‪،‬‬     ‫تهران از مماشات نهادهای امنیتی‬                 ‫باشد…‌‬
‫هشدار داد‪« :‬هر حرکتی که بخواهد‬    ‫با «مرفهین ب ‌یدرد» انتقاد کرده و‬   ‫حاتمی از هشتگ ‪#‬اعتراضات‬        ‫رابطه با ایران ندارند»‪.‬‬
‫جامعه ایران را به ب ‌ینظمی و‬     ‫نوشته‪« :‬مماشات نهادهای امنیتی‬     ‫‪#‬گرانی ‪#‬فساد ‪#‬فساد_اقتصادی در‬
‫قانون‌گریزی دعوت کند‪ ،‬حتما به‬    ‫با کسانی که خود در ردیف مرفهین‬                        ‫در اشاره به تصمیمات اجرایی‬
                   ‫ب ‌یدرد به شمار می‌آیند و فارغ از درد‬    ‫این پست استفاده کرده است‪.‬‬
      ‫نفع کشور نخواهد بود‪».‬‬   ‫و رنج اقشار محروم و مستضعف تنها‬    ‫‌ حالا‪ ،‬این اعلام حمایت لیلا‬      ‫اتحادیه اروپا که روز س ‌هشنبه همزمان‬
‫او گفت‪« :‬ممکن است برخی‬        ‫به فکر خودنمایی در هر شرایطی‬      ‫حاتمی با واکنش تند روزنامه کیهان‬
‫رفتارها آغازش خوشایند باشد‪،‬‬                         ‫تهران که پیش از این بارها به این‬    ‫با تحری ‌مهای جدید آمریکا اجرایی‬
‫اما پایان آن معلوم نیست به کجا‬        ‫هستند‪ ،‬جای تأمل دارد!»‬    ‫بازیگر سینما تاخته‪ ،‬روبرو شد و‬
‫بیانجامد‪ ،‬مهم این است که ما جامعه‬  ‫لیلا حاتمی از اولین هنرمندانی بود‬   ‫از او به نام «دختر زری خوشکام»‬     ‫شدند‪ ،‬این کارخان ‌هدار به کیهان لندن‬
‫را از طریق قانون جلو ببریم و اگر هم‬ ‫که در جریان اعتراضات دی‌ماه سال‬    ‫یاد کرده است‪ .‬زری خوشکام مادر‬
‫انتقاد و اعتراضی وجود دارد بر مدار‬  ‫گذشته در جریان برگزاری فستیوال‬     ‫لیلا و همسر علی حاتمی کارگردان‬     ‫م ‌یگوید‪« :‬برای جبران جریم ‌ههای‬
                   ‫فیلم برلین‪ ،‬در جلسه کنفرانس‬      ‫توانای سینما که در آذر ‪ ۱۳۷۵‬بر‬
       ‫قانون انجام بگیرد‪».‬‬                      ‫اثر بیماری سرطان درگذشت‪ ،‬بازیگر‬    ‫احتمالی خزان ‌هداری آمریکا‪ ،‬اتحادیه‬

                                                          ‫اروپا از بانک سرمای ‌هگذاری اروپا‬

                                                          ‫خواسته است که این جرایم احتمالی را‬

                                                          ‫پرداخت کند‪ .‬بودج ‌های که این بانک در‬

                                                          ‫اختیار دارد بین ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬میلیارد دلار‬

                                                          ‫است‪ .‬با توجه به جرایمی که در دوران‬

‫گفتگو با رز عیسی؛ قهرمان هنر ایرانی در لندن‬                                    ‫قبلی تحری ‌مها برخی صنایع و بان ‌کها‬

                                                          ‫به خزان ‌هداری پرداخت کردند‪ ،‬این‬

                                                          ‫مبلغ تنها کفاف پرداخت چند جریمه‬

                                                          ‫سنگین را م ‌یدهد‪ .‬چاره دیگر جلب‬      ‫آنگلا مرکل‪ ،‬ترزا می و امانوئل ماکرون؛ بروکسل ‪ ۲۲‬مارس ‪۲۰۱۸‬‬
                                                          ‫توافق خزان ‌هداری و دولت آمریکا برای‬
                                      ‫تارا بیگلری ‪ -‬رز عیسی موز‌هدار‪،‬‬    ‫موج اول تحری ‌مها که از س ‌هشنبه‪ ،‬الته زمانی که روز ‪ ۴‬نوامبر آینده موج مستثناکردنشرک ‌تهایاروپاییازاین‬
                                      ‫نویسنده و تولیدکننده مشهوری است‬    ‫‪ ۷‬ژوییه ‪ ،۲۰۱۸‬اجرای آنها آغاز شده دوم این تحری ‌مها نیز اجرایی شوند‪ ،‬تحری ‌مها است‪ ،‬ولی آمریکا تا کنون با‬
                                      ‫که در سه دهه گذشته به معرفی و‬     ‫است‪ ،‬هرگونه فروش دلار به جمهوری عرصه بر جمهوری اسلامی بسیار چنین درخواس ‌تهایی از سوی مقامات‬
                                      ‫شناساندن هنر خاورمیانه در لندن‬     ‫اسلامی و معاملاتی که بر مبنای پول تن ‌گتر خواهد شد‪ .‬تحری ‌مهای آبا ‌نماه آلمان‪ ،‬فرانسه و ایتالیا مخالفت کرده و‬
                                                          ‫ملی آمریکا باشد را ممنوع م ‌یکند‪ .‬در صنایع کشتیرانی و کشت ‌یسازی‪ ،‬مشکل به نظر م ‌یرسد که دونالد ترامپ‬
                                               ‫کمک کرده است‪.‬‬     ‫دورانتحری ‌مهایقبلازتوافقهست ‌های بیم ‌ههای اتکایی برای مبادلات با ایران‪ ،‬در این رابطه تغییر نظر بدهد»‪.‬‬
                                      ‫فرهاد مشیری و شادی قدیریان از‬                                              ‫بسیاری از بان ‌کها و مؤسسات مالی و‬
‫رز عیسی‬                                   ‫هنرمندان شناخته شده بی ‌نالمللی‬    ‫ناتوانیاروپابرایمقابلهباتحری ‌مها‬     ‫مبادلات مالی با بان ‌کها و نهادهای‬   ‫اعتباری که این تحریم را دور م ‌یزدند‬
                                      ‫هستند که او از آنها پشتیبانی و‬     ‫راهکار دیگر پیشنهادی اتحادیه اروپا‪،‬‬    ‫مالی جمهوری اسلامی و بخش انرژی‬     ‫به پرداخت جریم ‌ههای میلیون دلاری‬
‫برگزاری نمایشگاه هنر معاصر ایرانی‬  ‫زمان چیزی برای فروش وجود نداشت‪.‬‬    ‫حمایت کرد‌ه‪ .‬وی مبتکر نمایشگا‌هها‪،‬‬   ‫قانون انسداد است که در سال ‪۱۹۹۶‬‬      ‫را که برای اقتصاد بیمار جمهوری‬     ‫برای ادامه حضور در بازار آمریکا محکوم‬
‫در باربیکان بود که به نمایش ‪۲۰‬‬    ‫=وقتی اینجا بودید آیا هنر‬       ‫نشریات و فیل ‌مهای زیادی بوده است‪.‬‬   ‫در زمان تحری ‌مهای آمریکا علیه کوبا‬    ‫اسلامی جنبه حیاتی دارد را هدف قرار‬   ‫شدند‪ .‬بالاترین جریم ‌هها را ‪BNP‬‬
‫سال پیش و پس از انقلاب با استفاده‬                      ‫در حال حاضر رز عیسی موز‌هدا ِر‬     ‫به تصویب رسید‪ .‬کارخان ‌هدار ایتالیایی‬   ‫خواهند داد‪ .‬آمریکا تلاش خواهد کرد‬    ‫فرانسوی (‪ ۸.۹‬میلیارد دلار)‪HSBC ،‬‬
‫از مجموع ‌ههای موجود در موز‌هی‬    ‫معاصر و مدرن ایرانی مهجور و‬      ‫برگزارکنند‌هی نمایشگاه «استادان‬    ‫م ‌یگوید‪« :‬این قانون در آن زمان هم‬    ‫که صادرات نفت و گاز ایران را به صفر‬   ‫بریتانیایی (یک میلیارد و ‪ ۹۲۰‬میلیون‬
                                      ‫زمان» در گالری اکتبر لندن است‬     ‫نتیجه نداد و تجرب ‌های شکست خورده‬     ‫برساند‪ ،‬اگرچه کارشناسان بی ‌نالمللی‬   ‫دلار)‪ Commerzbank ،‬آلمان (‪۱.۴‬‬
     ‫هنرهای معاصر پرداختم‪.‬‬   ‫ناشناخته بود یا نمایشگا ‌ههایی از‬   ‫که در آنجا‪ ،‬منسوجات ابریشمی‪،‬‬      ‫است‪ .‬تجار و صاحبان صنایع در اروپا‬     ‫معتقدند با توجه به مرزهای آبی و‬     ‫میلیارد دلار) و شرکت ‪ ZTE‬چینی‬
‫بعد از آن اجراهای تکی فرهاد‬                         ‫کاشیکاری و مجسم ‌ههایی از رشید‬     ‫از آزادی عمل برخوردارند و دول ‌تها‬    ‫خاکی کشور‪ ،‬جمهوری اسلامی احتمالا‬    ‫(‪ ۱.۳‬میلیارد دلار) پرداخت کردند‪.‬‬
‫مشیری و یک نمایشگاه بزرگ در‬      ‫آنها در برخی جاها وجود داشت؟‬     ‫قریشی هنرمند الجزیر‌های به نمایش‬    ‫نم ‌یتوانند آنها را مجبور به تبعیت از‬   ‫خواهد توانست حدود یک میلیون‬       ‫حداقل ‪ ۳۰‬نهاد بانکی و مالی دیگر هم‬
‫برلین با عنوان «فاصله دور نزدیک»‬   ‫‪-‬در اواخر دهه هشتاد میلادی‬       ‫گذاشته شده و همچنین اشار‌هی‬      ‫سیاس ‌تهای خود کنند»‪ .‬او در خاتمه‬     ‫بشکه نفت را به صورت قاچاق از کشور‬    ‫مجبور به پرداخت جرایمی چندصد‬
‫در سال ‪ ۲۰۰۳‬را داشتیم و باقی‬     ‫ایران به شدت زیر ذر‌هبین بود‪ .‬تنها‬   ‫ویژ‌های شده به اثر تحقق نیافت ‌هی‬   ‫م ‌یافزاید‪« :‬تنها اتفاقی که م ‌یتواند‬   ‫خارج سازد‪.‬یک کارخان ‌هدار ایتالیایی‬
                   ‫چیزی که از ‪ ۱۹۸۸‬به این طرف از‬     ‫منیر فرمانفرمایان هنرمند ایرانی‪ ،‬به‬  ‫بیافتدادامهتجارتباایرانبدوناستفاده‬    ‫که سا ‌لهاست ماشی ‌نآلات صنعتی‬            ‫میلیون دلاری شدند‪.‬‬
 ‫ماجراها هم دیگر به تاریخ پیوسته‪.‬‬  ‫آنجا بیرون م ‌یآمد سینمای امیر‬     ‫نام «چشم ‌هی خیام» که یک آبنمای‬    ‫از کانا ‌لهای رایج بانکی و دریافت پول‬   ‫به جمهوری اسلامی صادر م ‌یکند‪،‬‬
‫=آیا این هنر ایران ‌ی را که‬     ‫نادری و عباس کیارستمی و محسن‬      ‫شیش ‌های در شهر ‪-‬بروژ در بلژیک است‬   ‫نقد است‪ .‬ولی این شیوه هم فقط برای‬     ‫به شرط اینکه نامی از او برده نشود‪،‬‬        ‫بازگشت دلار چمدانی؟‬
                   ‫مخملباف و رخشان بن ‌یاعتماد بود‪.‬‬    ‫کیهان لایف با رز در مورد کارها و‬    ‫فروش اجناس مصرفی م ‌یتواند در نظر‬     ‫به کیهان لندن م ‌یگوید «تحری ‌مهای‬   ‫در گذشته برای دور زدن این‬
‫م ‌یبینید دوست دارید یا اینکه‬    ‫این در واقع منجر به انتشار نشری ‌های‬  ‫نقش او به عنوان موز‌هدار و کارشناس‬   ‫گرفته شود و نه فروش ماشی ‌‌نآلات‬     ‫جدید آمریکا ضربه بزرگی برای‬       ‫تحری ‌مها‪ ،‬جمهوری اسلامی دلار را‬
                   ‫در مورد سینمای جدید ایران شد که‬    ‫هنر خاورمیانه گفتگویی با رز عیسی‬    ‫صنعتی و قراردادهایی با ‪ ۶‬صفر!»‬      ‫برخی از کشورهای اروپایی‪ ،‬از جمله‬    ‫از بازارهای کشورهای همسایه چون‬
‫کیفیت آنها گاهی مناسب نیست؟‬     ‫در سال ‪ ۱۹۹۹‬میلادی برای «تئاتر‬                        ‫باید توجه داشت که بانک‬          ‫ایتالیاست که پس از توافق هست ‌های‬    ‫ترکیه‪ ،‬دوبی‪ ،‬افغانستان و عراق به‬
                                                 ‫داشته است‪.‬‬    ‫سرمای ‌هگذاری اروپا هم به تصمیماتی‬    ‫روی بازار ایران حساب باز کرده بودند»‪.‬‬  ‫صورت چمدانی وارد م ‌یکرد‪ .‬این بار‬
‫نظرتان درباره بازار هنری و‬            ‫فیلم ملی» انجام دادم‪.‬‬   ‫= برای نخستین بار کی به لندن‬      ‫که اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است‬      ‫او در ادامه م ‌یافزاید‪« :‬شاید بتوان از‬ ‫غیر از ترکیه که هنوز موضع روشنی در‬
                   ‫سپس با تئاتر ملی و موسسه فیلم‬                         ‫اعتقاد چندانی ندارد‪ .‬ورنر هویر‪ ،‬رئیس‬   ‫نظر حقوقی علیه آمریکا در دادگا‌ههای‬   ‫این رابطه اتخاذ نکرده است‪ ،‬جمهوری‬
‫قیم ‌تهایی که بعضی هنرمندان‬     ‫بریتانیا به عنوان مشاور در فیل ‌مهای‬               ‫آمدید؟‬    ‫این نهاد اروپایی بارها در هفت ‌ههای‬    ‫بی ‌نالمللی پروند‌های گشود‪ ،‬ولی هیچ‬   ‫اسلامی نخواهد توانست روی همکاری‬
                   ‫ایرانی و عربی کار کردم‪ .‬در اواخر دهه‬  ‫‪-‬در سال ‪ ۱۹۸۶‬به لندن آمدم تا‬      ‫گذشته اعلام کرده است که نه تنها‬      ‫شرکتی حاضر نیست جنگی حقوقی‬       ‫دوبی‪ ،‬عراق و افغانستان حساب کند‪.‬‬
‫مثل محصص و فرهاد مشیری‬        ‫‪ ۹۰‬ک ‌مکم هنر معاصر ایرانی شروع به‬   ‫گالری ‪ KUFA‬اولین گالری که بطور‬     ‫اجرای تصمبیمات کمیسیون اروپایی‬      ‫علیه دولت آمریکا به راه بیاندازد‪ ،‬چون‬  ‫حیدر العبادی‪ ،‬نخست وزیر عراق اعلام‬
                   ‫اوج گرفتن کرد‪ .‬آن روزها هیچکس‬     ‫تخصصی در زمینه هنر خاورمیانه‬      ‫برای این بانک الزا ‌مآور نیست‪ ،‬بلکه‬    ‫چنین جنگی تنها یک بازنده خواهد‬     ‫کرد ما با وجود مخالفت با تحری ‌مهای‬
    ‫دریافت م ‌یکنند چیست؟‬    ‫هنرمندان ایرانی را جدی نم ‌یگرفت‪.‬‬                       ‫اجرای آنها م ‌یتواند «زیا ‌نآور» هم‬    ‫داشت و آن هم شرک ‌تهای اروپایی‬     ‫جدید آمریکا‪ ،‬برای حفظ منافع‬
‫‪-‬من فقط به هنر مورد علاقه خودم‬    ‫من اولین اجراهای زند‌هرودی‪،‬‬        ‫فعالیت م ‌یکند را را‌هاندازی کنم‪.‬‬ ‫باشد‪ .‬ورنر هویر در این رابطه به مقامات‬  ‫هستند که گذشته از نتیجه دادگاه‪،‬‬     ‫کشورمان از این تحری ‌مها حمایت‬
‫توجه م ‌یکنم‪ .‬دیگران م ‌یتوانند‬   ‫خسرو حس ‌نزاده و شادی قدیریان‬     ‫=نخستین نمایشگاهی که‬          ‫اروپایی یادآوری م ‌یکند که «بخشی از‬    ‫بازار آمریکا را برای مدت زیادی از دست‬  ‫خواهیم کرد‪ .‬افغانستان نیز که محتاج‬
‫انتخاب خود را داشته باشند‪ .‬موضوع‬   ‫و نمای ‌شهای گروهی بسیار دیگری‬                        ‫سهام این نهاد در دست سرمای ‌هگذاران‬                        ‫کم ‌کهای مالی آمریکاست‪ ،‬نخواهد‬
‫هنر باید سر و کارش با مفاهیمی‬    ‫را برگزار کردم و اینها همه پیش از‬      ‫داشتید در چه زمین ‌های بود؟‬                                   ‫خواهند داد»‪.‬‬    ‫توانست سیاست متفاوتی را اتخاذ کند‪.‬‬
‫چون ارتباط‪ ،‬استعداد‪ ،‬سخ ‌تکوشی‬                       ‫‪-‬نمایشگاه نخست در مورد جلد‬
                                      ‫کتا ‌بهای جهان عرب بود‪ .‬من در‬     ‫آمریکایی است و چنین تصمیمی‬        ‫امارات متحده عربی هم که مد ‌تهاست اقدامات«حیثیتی»اروپا‬
          ‫و اصالت باشد‪.‬‬                      ‫کنار یک کتابفروشی به نام «ساقی‬
                                      ‫بوک» که بطور اختصاصی در مورد‬      ‫در زمینه تحری ‌مها با آمریکا همکاری این کارخان ‌هدار ایتالیایی اظهارات م ‌یتواند عواقب بسیار خطرناکی داشته‬
       ‫*منبع‪ :‬کیهان لایف‬                       ‫دنیای خاورمیانه بود‪ ،‬مستقر بودم (که‬  ‫مقامات اروپایی در رابطه با مقابله با باشد و باعث سقوط ارزش سهام این‬        ‫م ‌یکند‪.‬‬
                                      ‫هنوز هم همانجاست)‪ .‬ما فکر کردیم‬
     ‫*ترجمه از کیهان لندن‬                        ‫که م ‌یتوانیم طراحان‪ ،‬نویسندگان و‬   ‫موج اول تحری ‌مها فروش طلا و دیگر تحری ‌مهای ایتالیایی را «حیثیتی» بانک شود»‪.‬‬
                                      ‫خوانندگان را به گالری بیاوریم‪ .‬در آن‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12