Page 9 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۷۳ (دوره جديد
P. 9

‫بدون شمارۀ صفحه ‪ -‬شماره ‪173‬‬
‫جمعه ‪ 10‬تا پنجشنبه ‪ 16‬اوت ‪2018‬‬

‫مردان شاخص‬

‫«سهراب و گردآفرید» و «زهره و‬     ‫شاهرخ ُمشکینقلم‬               ‫مصرف متامفتامین‬                                    ‫سکوت چرخ زمان را به دل نمی گیرم‬
‫منوچهر» طراحی و اجرا کرده‌است‪.‬‬                       ‫باعث افزایش بروز سکته مغزی‬                                  ‫که میوه داد سکوت از سکوت پُربارم‬
‫نمایش «زهره و منوچهر» به‬         ‫(‪ - 1967‬خرمشهر )‬
‫کارگردانی شاهرخ مشکین‌قلم‬                               ‫می شود‬                                        ‫به نور خاک فروغ و به تربت حافظ‬
‫اقتباس شده از اثر ایرج میرزا‬     ‫شاهرخ ُمشکین قلم رقصنده‪ ،‬بازیگر‬                                                   ‫قسم‪ ،‬که در وطن ام خفته آخر کارم‬
‫می‌باشد که صدرالدین زاهد در این‬   ‫تئاتر‪ ،‬نمایشنام ‌هنویس و رق ‌صپرداز‬  ‫در بررسی هایی که در خصوص مصرف متامفتامین صورت‬
‫نمایش بازی کرده‌است‪ .‬او تاكنون‬    ‫ایرانی‪ ،‬فرانسوی است‪ .‬او بازیگر‬     ‫گرفته است متوجه این موضوع شده اند که مصرف متامفتامین باعث‬                      ‫مرا به یاد بیاور اگر ندیدی باز‬
‫در فستيوالهای مختلف رقص و‬      ‫تئاتر ملی فرانسه و از سال ‪۲۰۰۵‬‬     ‫افزایش خطر سکته مغزی در بین جوانان می شود‪.‬بازبینی مطالعات‬                    ‫که من کلام نحیفی ز باغ گفتارم‬
‫تئاتر بين المللی و همچنين «شب‬    ‫عضو «کمدی فرانسز (به فرانسوی‪:‬‬     ‫پیشین نشان داده است مصرف متامفتامین ممکن است خطر سکته مغزی‬                 ‫ولی صلابت ایران تمام عشق من است‬
‫صوفی» در باغ جك لاريسون در‬      ‫‪ )Comédie-Française‬است‪.‬‬        ‫را در میان جوانان افزایش دهد‪ .‬در این بررسی آمده است مصرف متامفتامین‬                ‫و بر صلابت ایران‪ ،‬تنیده گلزارم‬
‫نيويورك شركت كرده و نام او برای‬   ‫مشکی ‌نقلم افزون بر بازی در‬      ‫با خطر نوعی از سکته مغزی مرتبط است که از خونریزی در مغز ناشی م ‌یشود‪.‬‬  ‫فریدون فرخزاد‬    ‫اگر ز دیده جدا شد‪ ،‬ز دل جدا نشود‬
‫جامعه تئاتری فرانسه‪ ،‬نامی شناخته‬   ‫نمای ‌شهای فرانسوی‪ ،‬در تئاترهای‬    ‫علاوه بر این سکته مغزی در میان جوانانی که متامفتامین مصرف م ‌یکنند ممکن‬           ‫کجا شود وطنی کو دل است و دلدارم‬
                   ‫ایرانی که در آمریکا و کانادا اجرا‬                                               ‫خوشا به حال رفیقان که خفته در وطن اند‬
           ‫شده است‪.‬‬                                                                     ‫که خاک تربت شان می وزد به کردارم‬
                     ‫م ‌یشوند نیز به بازی م ‌یپردازد‪.‬‬
                   ‫حرفه مشکین قلم کارگردانی‬
                   ‫نمایش است‪ .‬او در سال ‪ ۱۹۹۱‬عضو‬
                   ‫گروه «آریان موشکین»شد‪ .‬پس از‬
                   ‫آن در سال ‪ ۱۹۹۷‬خود گروه رقصی‬
                   ‫را با نام نکیسا پایه‌گذاری کرد‪.‬‬
                   ‫شاهرخ مشيكن قلم با موسيقی و‬
                   ‫شعر بزرگ شده است و كنجكاویش‬
                   ‫‪ ،‬او را به سوی شعر و ادبيات فارسی‬
                   ‫كشانده ‪ ،‬به كشف اينكه حس نهفته‬
                   ‫در پس اين كلمات چيست و چگونه‬
                   ‫می توان اين حس را در رقص‬
                   ‫منعكس كرد‪ .‬او تاکنون رق ‌صهایی‬
                   ‫را بر پایه متون ادبیات فارسی مانند‬
                   ‫«خسرو و شیرین»‪« ،‬هفت پیکر»‪،‬‬

                                      ‫است کشنده‌تر از این عارضه در بین مجموع جمعیت جوانان باشد‪.‬‬
                                      ‫کارشناسان با بیان اینکه مصرف متامفتامین در سراسر جهان رو به افزایش است‪،‬‬
‫ورزش های مفید برای کودکان و نوجوانان‬                    ‫اظهار داشتند‪ :‬با افزایش مصرف متامفتامین عوارض‪ ،‬بیماری‌ها و آسیب‌های‬
                                      ‫ناشی از آن به خصوص در میان جوانان بیشتر شده است‪ .‬همچنین مصرف‬       ‫علائمی که نشان م ‌یدهد بیش از اندازه نمک‬
                                      ‫متامفتامین در دهه‌های اخیر نرخ سکته مغزی در میان افراد جوان را افزایش‬          ‫م ‌یخورید‬
      ‫هشت سال به بالا ‪:‬‬    ‫و…برای کودکان بسیار زیان بار‬      ‫داده است‪.‬در این بررسی اطلاعات ‪ ۷۷‬گزارش که در مورد ارتباط بین‬
‫کودکان در سن هشت سالگی توان‬     ‫هستند چرا که به نحو غیر قابل‬      ‫مصرف متامفتامین و سکته مغزی در افراد زیر ‪ ۴۵‬سال مورد مطالعه‬
‫انجام بیشتر رشته های ورزشی را‬    ‫جبرانی به عضروف های انتهای‬       ‫قرار گرفت و مشخص شد مصرف متامفتامین موارد سکته مغزی را‬
‫دارند و همچنین در این سن می‬     ‫ماهیچه و مفاصل آسیب جدی وارد‬      ‫افزایش م ‌یدهد‪.‬در یکی از این بررسی‌ها که روی سه میلیون‬          ‫غذاهایی حاوی نمک زیاد عادت‬      ‫نمک نه تنها از فساد موادغذایی‬
‫دانند که به چه کاری علاقه دارند ‪،‬‬  ‫می کنند ‪ ،‬و علاوه برا آن موجب‬     ‫بیمار در تگزاس انجام گرفت‪ ،‬مشخص شد افراد جوانی‬                          ‫م ‌یکنید‪.‬‬  ‫جلوگیری م ‌یکند‪ ،‬بلکه باعث‬
‫شما باید با توجه به علاقه و سلیقه ی‬ ‫تحلیل رفتن روند رشد کودک می‬      ‫برابر فعا لیت‬ ‫از متامفتامین مصرف کرده‌اند پنج‬ ‫که‬                              ‫طع ‌مدار شدن آنها نیز م ‌یشود‪.‬‬
‫فرزندتان و همچنین گرفتن مشاوره‬    ‫شوند‪ .‬همچنین فعالیت های بسیار‬     ‫جسمی و ورزش‬  ‫بیشتر در معرض خونریزی مغزی‬                   ‫احساس ورم‌کردگی دارید‬     ‫همین خاصیت هم بیانگر این‬
‫از مربی رشته ی ورزشی و البته در‬   ‫سنگین ورزشی(در هر رشته ای) می‬     ‫سنین کودکی و‬  ‫هستند‪ .‬در‬                ‫بی‌دلیل‬     ‫همیشه این احساس ناگهانی را دارید‬   ‫است که چرا بسیاری از مردم به‬
‫نظر گرفتن توانایی ها و محدودیت‬    ‫تواند آسیب زا باشد و سلامت کودک‬                             ‫سردرد دارید‬      ‫که اضافه وزن پیدا کرده‌اید؟ مصرف‬   ‫غذای خود زیادی نمک م ‌یزنند‪.‬‬
‫های کودک (معلولیت‪،‬بیماری و…)‬     ‫را تهدید کند‪.‬همچنین برای کودکان‬                                         ‫بیش از حد سدیم‪ ،‬ممکن است به‬     ‫شاید حتی یک دلیل بزرگتر‬
‫او را به کلاس ورزشی بفرستید ‪ ،‬این‬  ‫در سنین بسیار پایین ورزش های‬      ‫اگر در حال حاضر و بدون هیچ نوجوانی باعث رشد بهتر و تناسب‬         ‫دلیل این که مایعات را در بافت‌های‬  ‫مصرف بیش از اندازه نمک در‬
‫را همیشه به خاطر داشته باشید‬     ‫رزمی سنگین ‪،‬کشتی و ژیمناستیک‬                                          ‫بدن حفظ م ‌یکند‪ ،‬این احساس را به‬   ‫زندگی انسان‌ها این است که در‬
‫اگر کودک شما تمایلی به رفتن‬     ‫توصیه نمی شود چرا که در دراز مدت‬    ‫دلیل مشخصی سردرد دارید یا اندام ایده آل برای کودک و نوجوان‬                          ‫موادغذایی فرآوری شده‪ ،‬نمک‬
‫به کلاس ورزشی نداشت هیچگاه‬      ‫موجب تحلیل رفتن روند رشد و در‬                                                  ‫شما منتقل کند‪.‬‬   ‫وجود دارد و ما روزانه از این مواد‬
‫او را به رفتن به کلاس ورزشی‬                         ‫اصولا با مشکل سردردهای ب ‌یدلیل می شود‪،‬یکی از دغدغه های اصلی‬       ‫بانی توواب دیکس متخصص تغذیه‬
‫مجبور نکنید ‪ ،‬در چنین شرایطی‬      ‫آینده باعث کوتاهی قد می گردد‪.‬‬                                        ‫گفت‪" :‬نمک مثل یک آهنربا‪ ،‬آب را‬        ‫غذایی مصرف م ‌یکنیم‪.‬‬
‫باید فعالیت فیزیکی دیگری در‬     ‫ورزش مناسب برای سنين دو تا‬       ‫دست و پنجه نرم م ‌یکنید‪ ،‬دلیل آن والدین انتخاب رشته ورزشی مناسب و‬    ‫به خودش جذب م ‌یکند و موجب‬
‫نظر بگیرید ‪ ،‬مثلا هر روز با اون به‬                                                          ‫حفظ مایعات در بدن و احساس نیاز‬    ‫در حالی که فشار خون بالا یک‬
‫پیاده روی یا دوچرخه سواری بروید‬             ‫سه سالگي ‪:‬‬     ‫را در نمک زیادی که هنگام صرف زمان شروع ورزش برای کودکان است‪.‬‬       ‫به آب می‌شود‪ ".‬این خاصیت جذب‬     ‫نشانه روشن و شناخته شده از‬
‫که صد البته در دوچرخه سواری و‬    ‫کودکان کم سن و سال ابتدا بايد مهارت‬                                       ‫مایعات می‌تواند موجب نفخ شود و‬    ‫زیاد مصرف کردن نمک است ولی‬
‫پیاده به نکات ایمنی ای که پیش تر‬   ‫هاي حرکتي پايه‪ ،‬مانند‪ :‬دويدن‪،‬‬     ‫غذا استفاده م ‌یکنید‪ ،‬جستجو کنید‪ .‬بهترین سن و زمان برای شروع‬       ‫یا می‌تواند توضیح این باشد که چرا‬  ‫در اینجا چهار علامت که نشان‬
‫در مقالات قبلی به آنها اشاره شد‬   ‫گرفتن‪ ،‬پريدن و … را بياموزند‪ ،‬زيرا‬                                       ‫چشم‌ها یا انگشتان شما ورم کرده‬    ‫م ‌یدهد از نمک زیاد استفاده‬
                   ‫براي شرکت در تمرين ورزشي بسيار‬            ‫نمک یکی از دلایل بروز سردرد در ورزش ‪:‬‬           ‫است‪ .‬چنین علائمی نیز بیشتر نشان‬
                   ‫جوان هستند‪ .‬آن ها بايد بتوانند‪:‬‬                                         ‫دهنده این هستند که در معرض‬       ‫م ‌یکنید را با هم مرور م ‌یکنیم‪:‬‬
                                      ‫انتخاب فعاليت هايي همراه با نشاط‬        ‫انسان است‪.‬‬
                                                                                             ‫مواد غذایی به دهان شما‬
                                      ‫مندی انرایت متخصص تغذیه و و شادابي براي کودکان در همه ي‬                                     ‫ب ‌یمزه است‬

                                      ‫تناسب اندام در نیوجرسی‪ ،‬توضیح سنين‪ ،‬اهميت زيادي دارد‪ .‬شايد شما‬                        ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬ممکن است‬
                                                                                             ‫بعضی از مردم با یک "دندان‬
                                      ‫داد‪" :‬مصرف بیش از اندازه نمک ستاره ي تيم فوتبال خود باشيد‪ ،‬اما‬                        ‫نمکی" متولد شوند‪ ،‬اما عادت‬
                                      ‫می‌تواند باعث افزایش فشار بر ترجيحا براي کودک شما بهتر است‪،‬‬                          ‫به احتمال زیاد نقش مهمی در‬
                                                                                             ‫استفاده از نمک ایفا می کند‪.‬‬
                                      ‫ر ‌گهای خونی مغز شود‪ ،‬که در حرکات موزون را انجام دهد‪ .‬کودکان‬                         ‫گازانیگا مولو‪ ،‬سخنگوی انجمن‬
                                                                                             ‫تغذیه آمریکا م ‌یگوید "ما‬
                                      ‫نهایت منجر به سردردی دردناک براي توسعه ي مهارت هاي ورزشي و‬                          ‫عادات غذایی خود را براساس‬
                                                                                             ‫اولوی ‌تبندی نمکی که دارند‪،‬‬

                                                                                                   ‫گسترش م ‌یدهیم‪".‬‬

     ‫حتما توجه داشته باشید‪.‬‬   ‫آزادانه و تحت نظارت مربي‪ ،‬با ديگر‬   ‫يا انجام فعاليت هاي بدني به ورزش‬              ‫می‌شود‪".‬‬       ‫ابتلا به عفونت قرار دارید‪.‬‬ ‫"نمک این خاصیت ویژه را دارد‬
‫ورزش های پیشنهادی براي‬        ‫کودکان به بازي بپردازند که البته‬         ‫سازمان يافته نياز ندارند‪.‬‬                   ‫توواب دیکس اضافه کرد‪" :‬من‬      ‫که م ‌یتواند طعم غذاها را بهتر‬
                   ‫بازي آن ها نبايد سازمان يافته باشد‪.‬‬                         ‫مشکل تکرر ادرار دارید‬    ‫کسی را می شناسم که وقتی او‬      ‫کند‪ .‬این امر می‌تواند طعم خنثی‌‬
       ‫سنين ده به بالا ‪:‬‬   ‫دويدن يا پياده روي در زمين بازي را‬   ‫ادوارد لاسکوسکي‪ ،‬مدير «بخش‬      ‫دکتر ماتسو توموهیرو از دانشگاه‬   ‫می‌خواهد یک کاسه سوپ بخورد‪،‬‬     ‫بسیاری از مواد غذایی را تغییر‬
        ‫دوچرخه سواري‪،‬‬                        ‫ميوکلينکي طب ورزشي» معتقد‬      ‫ناگازاکی در ژاپن گفت‪" :‬ادرار شبانه‬ ‫باید اول حلق ‌هاش را از انگش ‌تاش‬  ‫دهد‪ .‬همین نکته اغلب باعث می‬
                             ‫تجربه کنند‪.‬‬    ‫است‪« :‬کي زندگي سالم‪ ،‬الزاما‬     ‫یک مشکل واقعی برای بسیاری از‬    ‫در بیاورد‪ ،‬زیرا در غیر این صورت‪،‬‬   ‫شود که نمک اندکی بر روی میو‌هها‬
   ‫تمرين هاي هوازي و قدرتي‬       ‫در زمين بازي تاب بازي کنند‪.‬‬   ‫نيازمند ورزش نيست‪ ».‬اما از طرف‬    ‫انسان‌ها است‪ ،‬به ویژه هنگامی که‬   ‫او بعدا نمی‌تواند حلقه را از انگشت‬  ‫و سبزیجات بریزید و بخورید تا‬
‫شروع تمرين با وزنه تحت نظارت‬     ‫در محيط هاي آبي تحت نظارت به‬      ‫ديگر روچسترمين مي گويد‪« :‬شرکت‬                                         ‫برخی از آنها را خوشمز‌هتر کند‪".‬‬
                                      ‫کودکان شما در فعاليت هاي جسماني‬          ‫آنها پیرتر م ‌یشوند‪".‬‬        ‫خود بیرون بیاورد‪".‬‬   ‫مصرف بیش از حد اندازه نمک‪،‬‬
      ‫متخصص طب ورزشي؛‬                ‫بازي بپردازند‪.‬‬   ‫امر بسيار مهمي است؛ حتي اگر اين‬   ‫دکتر توموهیرو در پژوهش خود در‬                      ‫می‌تواند غدد چشایی شما را تحت‬
           ‫پياده روي؛‬   ‫در کلاس هاي ژيمناستکي مبتدي‬      ‫فعاليت‪ ،‬دوچرخه سواري همراه با‬    ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬متوجه شد که که مصرف‬                       ‫تاثیر قرار دهد‪ .‬شما ممکن است به‬
                   ‫که تحت نظارت افراد حرفه اي‬       ‫خانواده يا بازي بيسبال و بسکتبال‬   ‫بیش از حد نمک ممکن است باعث‬                       ‫عطر‪ ،‬طعم و مزه وعده‌های غذایی‬
  ‫ورزش هاي تيمي سازمان يافته؛‬                       ‫با کودکان ديگر باشد‪ ».‬هر کودکي‬    ‫تکرر ادرار شود‪ .‬به طور خاص برای‬                     ‫خود عادت کنید‪ ،‬آنچنان که به‬
            ‫قايقراني؛‬     ‫تشکيل مي شوند‪ ،‬شرکت کنند‪.‬‬     ‫به شکل متفاوتي رشد مي کند‪ ،‬پس‬    ‫بزرگسالان‪ ،‬این امر می‌تواند موجب‬
                   ‫غلتيدن و سر خوردن را تجربه کنند‪.‬‬    ‫بهتر است با کودکان خود براساس‬    ‫خوا ‌بآلودگی‪ ،‬خستگی و افزایش‬
     ‫رشته هاي دو و ميداني؛‬   ‫فعالیت جسمی پیشنهادی برای‬       ‫سن بلوغ و سطح مهارت هايشان‬
           ‫سافت بال‪.‬‬                       ‫رفتار کنيد‪ .‬در ادامه ي اين قسمت‪،‬‬          ‫تحریک‌پذیری شود‪.‬‬
                     ‫كودكان شش تا هفت سال ‪:‬‬      ‫فعاليت ها و ورزش هاي مناسب‬      ‫با کاهش ‪ ۲۵‬درصدی نمک‪،‬‬
‫سخن آخر اینکه کودکان به علت‬     ‫هما ‌نطور که کودکان بزر ‌گتر‬                        ‫شرک ‌تکنندگان در این مطالعه‬
‫تولید حرارتی بیشتر‪ ،‬تعریق کمتر‪،‬‬   ‫م ‌يشوند‪ ،‬قدرت هماهنگی و توجه آنها‬     ‫سنين متفاوت را ارائه کرده ايم‪.‬‬  ‫دریافتند که از مراجعه شبانه آنها‬
‫احساس تشنگی دیررس و همچنین‬      ‫بيشتر و بهتر م ‌يشود و م ‌یتوانند جهت‬ ‫چه ورزش هایی برای کودکان و‬      ‫به توالت کاسته شده است و آنها‬
‫بالا بودن نسبت سطح به توده‬      ‫و مفهوم کار تیم ‌ی را درك كنند‪ .‬اگر‬                     ‫خواب آسوده‌تری را تجربه کردند‪.‬‬
‫بدن‪ ،‬پایین بودن برون ده قلبی و‬    ‫م ‌يخواهيد كودكتان را در اين سنين‬      ‫نوجوانان توصیه نمی شود‪:‬‬    ‫دکتر توموهیر گفت‪" :‬این کار با یک‬
‫افزایش سریع دمای بدن در معرض‬     ‫به كلا ‌سهاي ورزشي بفرستيد‪‌،‬‬      ‫به طور کلی تمامی ورزش هایی که‬    ‫رژیم ساده غذایی امکا ‌نپذیر است‬
‫خطر بیشتر عوارض گرمایی محیط‬     ‫فعالی ‌تهای ورزشي تيمي ‌بهترين‬     ‫در آن روی ماهیچه ها‪ ،‬عضلات ‪،‬‬     ‫و ممکن است که کیفیت زندگی‬
‫هستند بنابراین برای پیشگیری از‬    ‫انتخاب هستند‪.‬فوتبال‪ ،‬ژیمناستیک‪،‬‬    ‫مفاصل به طور مستقیم فشار سنگین‬    ‫را برای بسیاری از انسا ‌نها بهبود‬
‫آسیب گرمایی در فصل تابستان‪،‬‬     ‫شنا‪ ،‬تنیس‪ ،‬گلف‪ ،‬دو و میدانی و‬     ‫وارد می شود ‪ ،‬مانند ‪ :‬بدنسازی‪،‬وزنه‬
‫ضمن رعایت اصول اولیه‪ ،‬والدین‬     ‫هنرهایرزمیبراياينسنينمناسبند‪.‬‬     ‫برداری‪،‬جودو‪،‬کشتی ‪،‬پرورش اندام‬                ‫ببخشد‪".‬‬
‫باید توجه زیادی به مصرف مایعات‬    ‫ورزش های مناسب برای کودکان‬
‫کافی قبل‪ ،‬حین و بعد از ورزش‬

          ‫داشته باشند‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14