Page 10 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 10

‫صفحه ‪ - Page 10 - 1۰‬شماره ‪1۷9۷‬‬
                                                                                                   ‫جمعه ‪ ۹‬تا ‪ 1۵‬مهرماه‪14۰۰‬خورشیدی‬

          ‫تجمع اعتراضی کشاورزان در استان اصفهان‪:‬‬                               ‫صعود تیم م ّلی فوتبال زنان ایران به مسابقات‬
                                                               ‫مقدماتی جام ملتهای آسیا‬
‫هر کجا میرویم به عنوان شاکی میرویم اما در‬
     ‫جایگاه متهم قرار میگیریم!‬

                                        ‫= «اگر کشته هم بشویم‬                                                ‫= تیم ملی فوتبال زنان‬
                                        ‫دستازهدفمانبرنمیداریم‬                                                ‫ایران نیز مثل سایر تیمهای‬
                                        ‫و برای احیای حقابهمان‪،‬‬                                               ‫ورزشی زنان در ایران هم‬
                                        ‫حق زن و بچههایمان‪،‬‬                                                 ‫امکانات بسیار پایینی دارد و‬
                                        ‫و حق معیشت ما ن ‪،‬‬                                                  ‫هم با حواشی متعدد از جمله‬
                                        ‫دست نمیکشیم و از پا‬                                                 ‫در زمینه پوشش که توان آنها‬
                                                                                                  ‫را در برابر تیم حریف کاهش‬
                                              ‫نمینشینیم‪».‬‬                                              ‫میدهد دست به گریبان‬
                                        ‫= یکی از کشاورزان در‬
                                        ‫تجمع روز پنجشنبه‪ :‬اگر این‬                                                        ‫است‪.‬‬
                                        ‫نمایندگان جواب به ما ندادند‬
                                        ‫و کمک به ما نکردند‪ ،‬باید‬        ‫شادی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران‬                   ‫تیم ملی فوتبال زنان ایران با پیروزی‬
                                        ‫به کلیسای ارمنیها برویم‬                                               ‫بر تیم ملی اردن در ضربات پنالتی‬
‫ساکن در روستای جوهرستان‬         ‫این کشاورزان روز گذشته‪ ،‬پنجشنبه‬    ‫و بگوییم شما قرآن ما را‬        ‫‪ -۶۷‬ثنا صادقی)‪ ،‬ملیکا متولی‪ ،‬زهرا‬   ‫تیم ملی فوتبال زنان ایران نیز‬     ‫به مسابقات مقدماتی جام ملتهای‬
‫شهرستان مبارکه اصفهان ماه گذشته‬     ‫هشتم مهرماه‪ ،‬نیز در مقابل دفتر‬                        ‫سربالی (دقیقه ‪ -۹3‬سارا ظهرابینیا)‪،‬‬  ‫مثل سایر تیمهای ورزشی زنان در‬
‫در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته‬     ‫نمایندگان اصفهان در مجلس شورای‬        ‫برایمان ترجمه کنید!‬       ‫هاجر دباغی (دقیقه‪ -۸۷‬زهرا قنبری)‪،‬‬   ‫ایران هم امکانات بسیار پایینی دارد‬        ‫آسیای ‪ ۲۰۲۲‬صعود کرد‪.‬‬
‫بود که «خشک شدن رودخانهای‬        ‫اسلامی تجمع کردند اما نمایندگان‬    ‫= کشاورزان معترض در‬          ‫سمانه چهکندی (دقیقه‪ -۶۷‬مرضیه‬     ‫و هم با حواشی متعدد از جمله در‬     ‫مسابقات انتخابی جام ملتهای‬
‫که از منابع درآمدی کشاورزان به‬                         ‫زمستان سال‪ 1396‬با حضور‬         ‫نیکخواه (دقیقه‪ – ۸۷‬فاطمه عادلی)‬    ‫زمینه پوشش که توان آنها را در برابر‬  ‫آسیا ‪ ۲۰۲۲‬هند شنبه ‪ ۲۵‬سپتامبر‬
‫حساب میآید‪ ،‬زنگ خطر را به‬              ‫آنها را نادیده گرفتند‪.‬‬  ‫در مصلای نماز جمعه شهر‬         ‫به جای نیکخواه) و نگین زندی به‬    ‫تیم حریف کاهش میدهد دست به‬       ‫(چهار مهرماه) به پایان رسید و تیم‬
‫صدا درمیآورد‪ .‬امروز دیگر شرایط‬     ‫یکی از کشاورزان در تجمع روز‬      ‫اصفهان پشت به منبر امام‬                           ‫گریبان است‪ .‬این تیم در حالی راهی‬    ‫ملی فوتبال زنان ایران در استادیوم‬
‫کشاورزان به هیچ وجه مساعد نیست؛‬     ‫پنجشنبه مقابل دفتر نمایندگان گفته‬   ‫جمعه ایستادند و شعار‬                    ‫میدان رفتند‪.‬‬   ‫مسابقات جام ملتهای آسیا شد که‬     ‫بنیادکار تاشکند با شکست چهار‬
‫آنها در تامین معیشت خود بسیار‬      ‫بود که «اگر این نمایندگان جواب به‬   ‫معروف و پرمحتوای «پشت‬         ‫زهره کودایی دروازهبان این تیم دو‬   ‫لباس رسمی آنها مورد انتقاد مقامات‬   ‫بر دو اردن در ضربات پنالتی موفق‬
                    ‫ما ندادند و کمک به ما نکردند‪ ،‬باید به‬ ‫به دشمن‪ ،‬رو به میهن» را‬                                               ‫شد به مرحله مقدماتی جام ملتهای‬
          ‫مشکل دارند‪».‬‬     ‫کلیسای ارمنیها برویم و بگوییم شما‬                            ‫ضربه پنالتی را مهار کرد‪.‬‬     ‫جمهوری اسلامی قرار گرفت‪.‬‬     ‫آسیای ‪ ۲۰۲۲‬که به میزبانی هند‬
‫او گفته که «کشاورزی و دامپروری‬                                 ‫سر دادند‪.‬‬       ‫تیم ملی فوتبال زنان ایران در گروه‬   ‫برای تیم ایران در این دیدار زهره‬
‫برای مردم روستای جوهرستان یک‬        ‫قرآن ما را برایمان ترجمه کنید!»‬                      ‫(‪ )G‬رقابتها با شش امتیاز ایران به‬   ‫کودایی‪ ،‬غزاله بنیطالبی‪ ،‬گلنوش‬          ‫برگزار میشود صعود کند‪.‬‬
‫شغل آبا و اجدادی به حساب میآید و‬    ‫سابقه برگزاری تجمعات اعتراضی‬      ‫صدها تن از کشاورزان اصفهان‬       ‫دور بعد صعود کرد و ادامه رقابتها‬   ‫خسروی‪ ،‬بهناز طاهرخانی (کاپیتان)‪،‬‬    ‫این برای نخستین بار است که تیم‬
‫از دیرباز از زایندهرود حقابه داشتهایم‪.‬‬ ‫کشاورزان استان اصفهان به سال‬      ‫در اعتراض به عدم دریافت حقابه‬     ‫دیماه در هندوستان برگزار خواهد‬    ‫ملیکا محمدی‪ ،‬یاسمن فرمانی (دقیقه‬    ‫ملی بانوان ایران به مسابقات جام ملت‬
‫اما در حال حاضر‪ ،‬از حق مسلم خود‬     ‫‪ 13۹۶‬باز میگردد‪ .‬این کشاورزان‬     ‫کشاورزی از زایندهرود روز جمعه ‪۹‬‬
‫محروم هستیم و از کشت بازماندهایم‪.‬‬    ‫در زمستان سال ‪ 13۹۶‬با حضور‬       ‫مهر ‪ 14۰۰‬تجمع اعتراضی برگزار‬                    ‫شد‪.‬‬                            ‫های آسیا صعود میکند‪.‬‬
‫پیش از خشک شدن زایندهرود‪ ،‬این‬      ‫در مصلای نماز جمعه شهر اصفهان‬     ‫کردند‪ .‬این کشاورزان روز پنجشنبه‬                                           ‫سرمربی تیم ملی زنان ایران مریم‬
‫فصل زمان برداشت محصول بود‪ ،‬برنج‬     ‫پشت به منبر امام جمعه ایستادند و‬    ‫در مقابل دفتر نمایندگان اصفهان در‬                                          ‫ایراندوست است که پدرش نصرت نیز‬
‫از زمینهایمان برداشت میکردیم اما‬    ‫شعار معروف و پرمحتوای «پشت به‬     ‫مجلس شورای اسلامی تجمع کردند‬                                            ‫از پیشکسوتان فوتبالیست ایران به‬
‫این روزها هیچ برنجی برای برداشت‬     ‫دشمن‪ ،‬رو به میهن» را سر دادند‪.‬‬
‫نداریم‪ .‬کشاورزان و دامداران مجبور‬    ‫مشکلات آنها با گذشت بیش از چهار‬       ‫اما با درهای بسته روبرو شدند‪.‬‬                                                   ‫شمار میرود‪.‬‬
‫هستند تا برنج هندی یا پاکستانی‬     ‫سال اما همچنان پابرجاست و حادتر‬    ‫صدها تن از کشاورزان اصفهان‬
‫تهیه کنند و هزینه زیادی بپردازند‪».‬‬                       ‫در اعتراض به تداوم قطع جریان‬      ‫درخواست مارگارت اتوود‪ ،‬پُل استر و مریل‬
‫به گفته علیرضا خرمی «تصمیم بر‬           ‫از گذشته نیز شده است‪.‬‬    ‫زایندهرود و محرومیت از حقابه خود‬    ‫استریپ از «قاضی مرگ» برای آزادی سه‬
‫این بود تا آب زایندهرود در سال جاری‬   ‫کشاورزان ماه گذشته نیز در مقابل‬    ‫روز جمعه ‪ ۹‬مهر ‪ 14۰۰‬تجمع کردند‪.‬‬
‫سه مرتبه باز شود اما این تصمیم‬     ‫دفتر نمایندگان استان در مجلس‬      ‫یکی از کشاورزان در این تجمع‬            ‫نویسنده زندانی‬
‫تنها یکبار و آن هم در اواخر تیرماه‬   ‫شورای اسلامی تجمع کردند‪ .‬در این‬    ‫گفت‪« :‬امروز نتیجه گرفتیم اینطور‬
‫اجرا شد‪ .‬ما کشاورزان شرق و غرب‬     ‫تجمع یکی از کشاورزان گفته بود‪:‬‬     ‫که مشخص است برنامه روشنی برای‬     ‫از راست به چپ‪ :‬رضا خندان مهابادی‪ ،‬کیوان باژن‪ ،‬بکتاش آبتین‬
‫اصفهان از مسئولان درخواست کردیم‬     ‫«همه شماها حقوق دارید اما من هیچ‬    ‫ما در نظر گرفته نشده است‪ .‬امروز‬
‫تا در رسیدن به حق قانونی خود‬      ‫حقوقی ندارم‪ ،‬اگر فردا من دزدی‬     ‫دفتر نمایندهها رفتیم ولی جواب‬     ‫جاناتان فرانزن‪ ،‬آدام گوپنیک‪ ،‬رضا‬   ‫آمریکا» در نامهای به ابراهیم رئیسی‬   ‫=انجمن قلم آمریکا ( ِپن)‬
‫یعنی حقابه یاریمان کنند‪ .‬مسئولان‬    ‫کردم نیروی انتظامی مرا بازداشت‬     ‫قانعکننده و روشنی به ما نمیدهند‪.‬‬    ‫اصلان‪ ،‬و شعله ولپی از برندگان جایزه‬  ‫رئیس جمهوری اسلامی و معروف‬       ‫در پی اهدای جایزه «آزادی‬
‫به مطالبه کشاورزان بیتوجهی کردند‬                        ‫گوشه و کنار‪ ،‬یک نماینده میگوید‬     ‫نوبل ادبیات‪ ،‬پولیتزر و تونی و جوایز‬  ‫به «قاضی مرگ» خواستار آزادی‬      ‫برای نوشتن» به بکتاش‬
‫و هیچ پاسخی ارائه ندادند‪ .‬کشاورزان‪،‬‬                ‫نکند!»‬    ‫حقابه کشاورزان را بفروشید‪ .‬هر‬     ‫آکادمی اسکار در بین امضاکنندگان‬    ‫سه نویسنده در بند در ایران شدند‪.‬‬    ‫آبتین‪ ،‬کیوان باژن و رضا‬
‫دامداران و باغداران جمعیت کثیری‬     ‫زایندهرود از کوههای زاگرس در‬      ‫کدام از نمایندهها طفره میروند‪.‬‬                        ‫امضاکنندگان میگویند اکنون وقت‬     ‫خندان سه نویسنده زندانی‬
‫از استان اصفهان را تشکیل میدهند‬     ‫زردکوه بختیاری سرچشمه میگیرد‬      ‫خیلی ساده باید بگویم خودتان امروز‬                ‫هستند‪.‬‬    ‫به رسمیت شناختن حق آزادی بیان‬     ‫در ایران‪ ،‬کارزاری برای‬
                    ‫و پس از عبور از استان چهارمحال و‬    ‫تصمیم بگیرید و اجرایی کنید‪ .‬به‬     ‫نویسندگان‪ ،‬روزنامهنگاران و‬      ‫توسط جمهوری اسلامی فرا رسیده‬      ‫آزادی آنان به راه انداخته‬
 ‫و در وضعیت نامساعدی قراردارند‪».‬‬    ‫بختیاری و اصفهان‪ ،‬به تالاب گاوخونی‬   ‫این مسئولین اعلام کنید‪ ،‬به این‬     ‫هنرمندان و حامیان انجمن قلم آمریکا‬
‫به گفته این کشاورز‪ ،‬مشکلات‬       ‫در شرق اصفهان میریزد‪ .‬این رودخانه‬   ‫نمایندهها اعلام کنید‪ ،‬کجا باید برویم؟‬ ‫«مصرانه» از حکومت خواستهاند‬                   ‫است!‬               ‫است‪.‬‬
‫زایندهرود تنها برای کشاورزان و‬     ‫بر اثر سیاستهای نادرست آبی در‬     ‫چه جای نرفتهای داریم؟ چرا پرونده‬    ‫تا «حق آزادی بیان» را به رسمیت‬    ‫انجمن قلم آمریکا (پِن) در پی‬      ‫= ا نجمن قلم آ مر یکا‬
‫دامداران نیست بلکه تمام استان را‬    ‫دولتهای گذشته جمهوری اسلامی‬      ‫قضایی برای ما درست میشود؟ هر‬      ‫بشناسد و «به مجازات دولتی تمام‬    ‫اهدای جایزه «آزادی برای نوشتن»‬     ‫فراخوان خود را با امضای‬
‫درگیر کرده است‪ .‬به دلیل جاری‬      ‫از جمله سدسازی غیراصولی و طرح‬     ‫کجا میرویم بعنوان شاکی میرویم‬     ‫نویسندگانی که میخواهند دیدگاهها‬    ‫به بکتاش آبتین‪ ،‬کیوان باژن و رضا‬    ‫‪ 6۰‬نویسنده‪ ،‬روزنامهنگار و‬
‫نبودن آب در زایندهرود‪ ،‬بحرانهای‬     ‫انتقال آب به استان یزد به دستور‬    ‫اما در جایگاه متهم قرار میگیریم‪.‬‬    ‫و عقاید خود را آزادانه بیان کنند»‬   ‫خندان سه نویسنده زندانی در ایران‪،‬‬   ‫هنرمند مشهور دنیا خطاب‬
‫زیستمحیطی گریبانگیر استان شده‬      ‫دولت محمد خاتمی‪ ،‬و برداشتهای‬      ‫توهین میشنویم‪ ،‬تحقیر میشویم‪.‬‬                         ‫کارزاری برای آزادی آنان به راه‬     ‫به ابراهیم رئیسی رئیس‬
‫است‪ .‬مسئولان تصمیم دارند از خلیج‬    ‫غیرقانونی و بیرویه در اکثر مقاطع‬    ‫ما چکار ما باید بکنیم؟ چه تصمیمی‬               ‫پایان دهد‪.‬‬                      ‫سیزدهمین دولت جمهوری‬
‫فارس تا اصفهان را لولهکشی کنند‬     ‫سال خشک شده است‪ .‬سالهاست‬        ‫برای ما میگیرید؟ این کشاورزان‬     ‫آنان نوشتهاند‪« :‬وقت آن است‬                ‫انداخته است‪.‬‬    ‫اسلامی و معروف به «قاضی‬
‫و هزینه هنگفت تصفیه آب دریا‬       ‫حقابه کشاورزان استان اصفهان به‬     ‫دیگر جانشان به لب آمده است‪.‬‬      ‫که دولت ایران به حق آزادی بیان‬    ‫انجمن قلم آمریکا فراخوان خود را‬    ‫مرگ» انتشار داده و خواستار‬
‫به آب شیرین را بپردازند اما درباره‬   ‫ویژه برای زمینهای زراعی شرق‬      ‫گوشه و کنار میگویند ما هیچ کاری‬    ‫نویسندگان‪ ،‬شاعران‪ ،‬و متفکران احترام‬  ‫با امضای ‪ ۶۰‬نویسنده‪ ،‬روزنامهنگار و‬   ‫آزادی نویسندگان از زندان‬
‫حل بحران زاینده با استفاده از نظر‬    ‫استان داده نمیشود؛ همین موضوع‬     ‫نمیتوانیم بکنیم‪ .‬اگر کشته هم‬      ‫نهد و سنتهای پربار جامعهی ادب ِی‬   ‫هنرمند مشهور دنیا خطاب به ابراهیم‬
‫کارشناسان و امکانات موجود‪ ،‬تصمیم‬    ‫کشاورزی استان را با تهدید روبرو‬    ‫بشویم دست از هدفمان بر نمیداریم‬    ‫متکثر ایران را به رسمیت شناسد»‪.‬‬    ‫رئیسی رئیس سیزدهمین دولت‬                ‫شده است‪.‬‬
                    ‫کرده و معیشت هزاران خانوار کشاورز‬   ‫و برای احیای حقابهمان‪ ،‬حق زن و‬     ‫امضاکنندگان همچنین خواستار‬      ‫جمهوری اسلامی و معروف به «قاضی‬     ‫=مارگارت اتوود‪ ،‬پُل استر‪،‬‬
          ‫عملی نگیرند‪.‬‬    ‫را وارد شرایطی بحرانی کرده است‪.‬‬    ‫بچههایمان‪ ،‬و حق معیشتمان‪ ،‬دست‬     ‫پایان دادن «به مجازا ِت دولتی» تمام‬  ‫مرگ» انتشار داده و خواستار آزادی‬    ‫جان َمکسول‪،‬آریندورفمن‪،‬‬
                    ‫علیرضا خرمی یکی از کشاورزان‬                          ‫نویسندگانی شدند که «میخواهند‬                         ‫الک بالدوین‪ ،‬مریل استریپ‪،‬‬
                                          ‫نمیکشیم و از پا نمینشینیم‪».‬‬    ‫دیدگاهها و عقاید خود را آزادانه بیان‬    ‫نویسندگان از زندان شده است‪.‬‬    ‫ما یکل شیبن ‪ ،‬جفر ی‬
                                                                              ‫مشارکتکنندگان در این کارزار‬      ‫اجنیدیس‪ ،‬جاناتان فرانزن‪،‬‬
   ‫دیپلماسی به روش جمهوری اسلامی‬                                                       ‫کنند»‪.‬‬   ‫محکومیت آبتین‪ ،‬باژن‪ ،‬و خندان را به‬   ‫آدام گوپنیک‪ ،‬رضا اصلان‪ ،‬و‬
                                                           ‫رضا خندان مهابادی‪ ،‬کیوان باژن‬     ‫مجموع ‪ 1۵‬سال و شش ماه زندان به‬     ‫شعله ولپی از برندگان جایزه‬
‫در حالی که جمهوری اسلامی با احساس خطر در مرزهای شمالغربی کشور دست به یک رزمایش و نمایش‬                ‫و بکتاش آبتین نویسنده و از اعضای‬   ‫اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه‬ ‫نوبل ادبیات‪ ،‬پولیتزر و تونی‬
 ‫قدرت در این منطقه زده‪ ،‬مقاماتش لاف «دیپلماسی» درباره حل اختلافات از جمله با همسایگان میزنند‪.‬‬             ‫کانون نویسندگان به اتهام انتشار‬    ‫امنیت ملی» را «ناعادلانه» توصیف‬    ‫و جوایز آکادمی اسکار در‬
                                                           ‫نشریه داخلی کانون نویسندگان‪،‬‬     ‫کرده و تأکید کردهاند که فعالیت این‬   ‫بین امضاکنندگان هستند‪.‬‬
                                                           ‫مشارکت در تدوین تاریخچه کانون‬     ‫سه نویسنده در راستای پاسداشت‬
                                                           ‫نویسندگان‪ ،‬و شرکت در بزرگداشت‬     ‫«میراث شاعران‪ ،‬روشنفکران‪ ،‬و‬      ‫شصت نویسنده و هنرمند سرشناس‬
                                                           ‫محمد مختاری و جعفر پوینده از‬     ‫مخالفان سیاس ِی درگذشتهی ایرانی»‬    ‫دنیا با پیوستن به کارزار «انجمن قلم‬
                                                           ‫جانباختگان قتلهای زنجیرهای‬
                                                           ‫در دهه هفتاد خورشیدی و دوران‬                 ‫بوده است‪.‬‬
                                                           ‫ریاست جمهوری حجتالاسلام‬        ‫مارگارت اتوود‪ ،‬پُل استر‪ ،‬جان‬
                                                           ‫محمد خاتمی به سه و نیم تا شش‬     ‫َمکسول‪ ،‬آرین دورفمن‪ ،‬اورهان‬
                                                                              ‫پاموک‪ ،‬الک بالدوین‪ ،‬مریل استریپ‪،‬‬
                                                               ‫سال زندان محکوم شدهاند‪.‬‬    ‫مایکل شیبن‪ ،‬جفری اجنیدیس‪،‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15