Page 13 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 13

‫صفحه ‪13‬ـ ‪ Page 13‬ـ شماره ‪1۷9۷‬‬
‫جمعه ‪ 1‬تا پنجشنبه ‪ ۷‬اکتبر ‪۲۰۲1‬‬

  ‫قلعهای در احاطه مارها‬                             ‫«باغ فردوس مولوی» و چلوکبابی عباس شمرونی‬

‫خود قطعات سفالهای کتیبهدار را پیدا‬   ‫در هشترود‪ ،‬قلعه صعبالعبوری واقع‬     ‫جمع میشد و هر دو سه روز یک بار‬      ‫باغ فردوس تهران‬                                ‫یکسال پس از افتتاح اولین پارک‬
‫کردند که نشان میداد قوم پارت در‬     ‫شده که به قلعه ضحاک معروف است‪.‬‬      ‫گزسازهای خیابان مولوی با مراجعه‬                                            ‫تهران یعنی باغ فردوس در خیابان‬
‫شمال غرب ایران و در قلعه ضحاک‬      ‫مردم اعتقاد دارند این قلعه بسیار‬     ‫به مسئول چلوکبابی‪ ،‬سفیدهها را‬      ‫یعنی غذاهای بیرون را در سطح یک‬     ‫خانه با قابلمه غذا میگرفت و به خانه‬  ‫مولوی (اوایل سلطنت پهلوی اول) به‬
‫مستقر بودند؛ یعنی اشکانیها‪ .‬در‬     ‫خوفناک و غیرقابل نفوذ است؛ قلعهای‬    ‫میخریدند‪ .‬در کنار غذای مشتریان‬      ‫سینی قرار میداد و در بعضی مواقع که‬   ‫میبرد‪ .‬بعدها این سنت شکسته شد‪.‬‬     ‫تدریج در اطراف پارک‪ ،‬مراکزی برای‬
‫قلعه ضحاک یک تالار مربع شکل به‬     ‫تاریخی که عمر آن به زمان اشکانیان‬    ‫حتماً سبزی خوردن وجود داشت؛ آن‬      ‫دو نشانی هم مسیر بود‪ ،‬دو سینی را به‬  ‫عباس شمرونی در کنار سالن بزرگ‬     ‫پذیرایی و استراحت مردم به وجود آمد‪.‬‬
‫ابعاد ‪ 11‬متر در ‪ 11‬متر وجود دارد‬    ‫باز میگردد‪ .‬دژ مستحکمی که به قلعه‬    ‫هم به اندازه کافی‪ ،‬سماق و فلفل و‬     ‫صورت دو طبقه روی سر میگذاشت و‬     ‫چلوکبابی در فضایی که به صورت «ال»‬   ‫در غرب باغ فردوس قهوهخانه «رجب‬
‫که مصالح آن از آجر و گچ بوده است‪.‬‬    ‫ضحاک معروف بوده و بومیها به آن‬      ‫نمک هم جزو تزیینات میز بود (در حال‬    ‫با پای پیاده به در خانه یا مغازه مورد‬ ‫‪ L‬بود با قراردادن دیوارهای موقت با‬   ‫تنبل» که بعدها به دلیل گستردگی‬
‫همچنین یک معماری کلیپایی با‬       ‫« َزهنک» هم میگویند‪ .‬قلعه ضحاک در‬    ‫حاضر فلفل از غذای چلوکباب حذف‬                          ‫چوب و پارچه که به آن «پاراوان»‬     ‫برنامههای سرگرم کننده معروف شد‪.‬‬
‫همین مصالح در کاوشها کشف شد‪ .‬آن‬     ‫‪ 1۷‬کیلومتری هشترود واقع شده است؛‬     ‫شده)‪ .‬قبل از «ناهار بازار» و شبها قبل‬             ‫نظر میبرد‪.‬‬    ‫میگفتند محل دنج و محفوظی را‬      ‫در شرق آن کلهپزی حاج حسینعلی‬
‫زمان آجرهایی که در این قلعه و در این‬  ‫«درسال‪ 1۹۷4‬باستانشناسانمعروفی‬      ‫از برداشتن در دیگ رسم بود اسفند‬     ‫آن زمان نوشابههای جورواجور‬       ‫برای خانوادهها‪ ،‬در نظر گرفت‪ .‬این‬    ‫کلهپز نرسیده به دهنه بازار حضرتی‬
‫بخشها مورد استفاده قرار گرفته‪ 3۲،‬در‬   ‫از جمله مصطفوی‪ ،‬یک باستانشناس‬      ‫دود میکردند و عقیده داشتند که‬      ‫مانند امروز وجود نداشت‪ ،‬فقط یک‬     ‫اقدام مورد اقبال خانوادهها قرار گرفت‪.‬‬ ‫(بازار دروازه) و چلوکبابی عباس‬
‫‪ 1۰‬سانتیمتر بوده‪.‬تاکنون در حفاریها‬   ‫آمریکایی به نام شیپمن و باستانشناس‬    ‫این عمل‪ ،‬چشم حسود و بخیل را کور‬     ‫نوشیدنی به رنگهای آلبالویی و‬      ‫بعضی از مردهای محلات اطراف که به‬    ‫شمرونی نبش بازار امین السلطان‬
‫هیچ اشارهای به نام قلعه ضحاک نشده‬    ‫معروف آلمانی به نام ولفرام کلایف از این‬ ‫میکند و دخل آن روز با این عمل‪ ،‬پر‬    ‫سبز به نام «لیموناد» و نوشیدنی‬     ‫زن و فرزندان قول غذای بیرون از خانه‬  ‫فعالیت داشت‪ .‬البته در طول سالها‬
‫است اما با توجه به متون قدیمی که‬    ‫قلعه بازدید کردند‪ .‬آنها در بررسیهای‬   ‫و پیمانتر خواهد بود‪ .‬در آن ایام رسم‬   ‫رایج دیگر دوغ بود که برای تهیه آن‬   ‫را داده بودند‪ ،‬معمولاً شبهای جمعه‬   ‫پزندگیهای دیگری هم در این محله‬
‫قلعه ضحاک در آن نام برده شده‪،‬‬      ‫خود معتقد بودند که این قلعه به دوران‬   ‫نبود کباب را مثل حالا در بشقاب‪ ،‬جدا‬   ‫ابتدا ماستهای تغاری را داخل خمره‬    ‫خانواده را برای شام‪ ،‬به چلوکبابی‬
‫احتمال میرود قلعه ضحاک در قدیم‬     ‫ساسانی و اشکانی باز میگردد»‪ .‬طبق‬     ‫از برنج بگذارند؛ ابتدا بشقاب برنج و کره‬ ‫بزرگی ریخته و به وسیله چوبی که‬                            ‫به تدریج به وجود آمده است‪.‬‬
‫آژدهاک نام داشته است و به مرور زمان‬   ‫کارشناسیهایی که روی این قلعه‬       ‫را روی میز میگذاشتند و سپس کارگر‬     ‫بر سرش دو چوب به صورت ضربدر‬           ‫عباس شمرونی میآوردند‪.‬‬     ‫در طول روز تمامی قهوهخانهها‪،‬‬
‫و شاید به خاطر تلفظ سخت این کلمه‬    ‫صورت گرفته‪ ،‬عدهای معتقدند مربوط‬     ‫مسئول توزیع کباب به سر میز میآمد و‬    ‫نصب بود‪ ،‬خوب میزدند و به آن آب‬     ‫این روش در حقیقت به یک رسم‬       ‫کبابیها‪ ،‬کلهپزیها صبحانه‪ ،‬ناهار و‬
‫به ضحاک تغییر پیدا کرده‪ .‬البته اهالی‬  ‫میشود به دوران ساسانی و عدهای‬      ‫مستقیماً کباب داغ داغ را از سیخ روی‬   ‫و نمک افزوده و جهت خوشمزه شدن‬     ‫ملی تبدیل شده بود‪ .‬آن موقع در‬     ‫عصرانه به مشتریان میدادند‪ .‬در این‬
‫به آن «زهنک» هم میگویند؛ قلعهای‬     ‫دیگر آن را به عنوان یک دژ اشکانی‬     ‫بشقاب برنج میکشید‪ .‬البته این روش‬     ‫آن با گیاهی خوشبو به نام «کاکوتی»‬   ‫ظروف چلوکبابی اثری از استیل و‬     ‫میان فقط یک چلوکبابی به تازگی‬
‫صعبالعبور که تنها از راه غربی آن‬    ‫میشناسند؛ «حتی برخی میگویند‬       ‫کمکم منسوخ شد و بعداًسرو غذا حالت‬    ‫مخلوط میکردند‪ .‬البته رسم نبود دوغ‬   ‫ملامین نبود‪ ،‬بشقابها همه مارک‬     ‫تأسیس شده بود و سه برادر‪ ،‬که‬
‫میشود وارد قلعه شد؛ شاید سازندگان‬    ‫این یک قلعه اسماعیلیه است اما با‬                         ‫را داخل شیشه بریزند بلکه لیوانهای‬   ‫چینی مسعود داشت که به «گل‬       ‫یکی دو سالی بود از شمیران به تهران‬
‫قلعه برای جلوگیری از هجوم دشمنان‬    ‫بررسیها و مرمتهای صورت گرفته‬            ‫تشریفاتی به خود گرفت‪.‬‬     ‫بلند و دهان گشادی مخصوص دوغ بود‬                        ‫آمده بودند‪ ،‬آن را اداره میکردند‪.‬‬
‫دیوارهای قلعه را مرتفع ساختهاند تا راه‬ ‫مشخص شد که قلعه ضحاک از هزاره‬      ‫از هم دورهایهای مرحوم عباس‬        ‫که به آن «دوغ لیوانی» میگفتند‪ .‬اغلب‬         ‫سرخی» معروف بود‪.‬‬     ‫اسم این رستوران «چلوکبابی عباس‬
‫عبور و مرور بیگانگان سخت بشود‪ .‬به‬    ‫دوم قبل از میلاد تا دوره تیموریان‬    ‫شمرونی در صنف چلوکبابی میتوان از‬     ‫چلوکبابخورهای حرفهای در گذشته‬     ‫غذا برای مشتریان خارج از چلوکبابی‬   ‫شمرونی» بود‪ .‬چلوکبابی عباس‬
‫همین خاطر دیوارههای قلعه ضحاک از‬    ‫مورد استفاده قرار گرفته است و از آثار‬  ‫حاج حسن شمشیری در سبزه میدان‪،‬‬      ‫روی برنج زرده تخم مرغ میریختند‬     ‫نیز به وسیله سرپوشهای مسی مهار‬     ‫شمرونی فقط چهار نوع غذا داشت‪:‬‬
‫‪ 1۰‬متر شروع میشود تا ‪ 3۰‬و ‪ 4۰‬متر‬    ‫به دست آمده از آن و معماریهایی‬      ‫حاج مرشد چلویی در بازار مسجد‬       ‫و با برنج مخلوط میکردند‪ .‬در طول‬    ‫میشد که از دهان نیفتد و سرد نشود‬    ‫معمولی (کوبیده)‪ ،‬برگ کوچک‪،‬‬
‫اگر نقشه هوایی این منطقه را تماشا‬    ‫که در کاوشها صورت گرفته‪ ،‬معلوم‬      ‫جامع یاد کرد که همگی دستشان از‬      ‫روز سفیدههای تخم مرغ در ظرف‬      ‫که این کار را معمولاً یک نفر که به او‬ ‫سلطانی (برگ بزرگ) و چلو کره‬
‫کنید‪ ،‬متوجه میشوید دو رودخانهای‬     ‫شد این قلعه متعلق به دوران اشکانی‬    ‫دنیا کوتاه شده است‪ .‬مرحوم عباس‬                         ‫«بیرون بر» میگفتند‪ ،‬انجام میداد؛‬    ‫(بدون کباب)‪ .‬در این چلوکبابی‬
‫که قلعه را احاطه کردهاند‪ ،‬شبیه دو‬    ‫است»‪ .‬گروه باستانشناسی آذربایجان‬     ‫شمرونی (ناطقیان) در شهریور ماه‬                                             ‫به جای سکو و نیمکت و قالیچه‪،‬‬
‫مار هستند که نیم تنه انسانی را در‬    ‫شرقی هر ساله روی این قلعه مرمت و‬     ‫سال ‪ 13۵۷‬بعد از یک دوره بیماری‬                                             ‫صندلیهای لهستانی که به تازگی‬
‫برگرفتهاند و براساس همین موضوعات‬    ‫کاوشهایی انجام میدهند؛ تا جایی که‬    ‫طولانی درگذشت‪ .‬برادر دوم او مرحوم‬                                           ‫مد شده بود جایگزین سکو شده؛‬
‫مردم چنین اعتقادی را پیدا کردهاند»‪.‬‬   ‫آنها در فصل پنجم و شش کاوشهای‬      ‫کل شعبون (ناطقیان) در سال ‪13۵۰‬‬                                             ‫با میزهای مستطیل و مربع چوبی‪.‬‬
                                         ‫و برادر سوم آنها مرحوم کاکاحسین در‬                                           ‫دیوارهای سالن با نقاشیهای رنگ‬
                                         ‫سال ‪ 13۶۹‬بدرود حیات گفت‪ .‬فرزندان‬                                            ‫روغن‪ ،‬سبک کمالالملک و نقاشیهای‬
                                         ‫این سه برادر به دلیل عدم علاقه به این‬                                         ‫قهوهخانهای قوللر آغاسی و مهربدی‬
                                         ‫کار و اشتغال به کار دولتی‪ ،‬حرفه پدران‬                                         ‫تزیین شده و در کنار این تابلوها با‬
                                         ‫را دنبال نکردند‪ ،‬لذا به طور کلی این‬                                          ‫فاصله یک متر از کف سالن‪ ،‬آینههای‬
                                         ‫چلوکبابی که بعدها با نام «چلوکبابی‬                                           ‫بزرگ در قابهای طلایی به دیوارها‬
                                         ‫فرد شیرانی» تابلو خورد به دلیل فوت‬                                           ‫نصب شده بود‪ .‬کف سالن با آجرهای‬
                                         ‫سه برادر برای همیشه تعطیل شد‪.‬‬                                             ‫قرمز رنگ ‪ ۵۰‬سانت در ‪ ۵۰‬سانت که‬
                                         ‫فقط خاطرات شیرین آن در اذهان‬                                              ‫به آن «نظامی» میگفتند مفروش بود‪.‬‬
                                         ‫و مزه لذیذ غذا زیر دندان ساکنان‬                                            ‫آن زمان رسم نبود خانمها به‬
                                         ‫قدیمی خیابان مولوی و باغ فردوس‬                                             ‫چلوکبابی بیایند و در صورتی که‬
                                                                                                    ‫خانواده میل به چلوکباب داشت مرد‬
                                                   ‫جاودانه ماند‪.‬‬

‫‪6۵4‬‬

‫‪۷ ۲9‬‬                    ‫‪86‬‬

    ‫‪۷1‬‬                             ‫(سودوکو)‬                        ‫‪ 1۵ 14 13 1۲ 11 1۰ 9 8 ۷ 6 ۵ 4 3 ۲ 1‬عمودی‪:‬‬

‫‪4 6۷‬‬                                 ‫‪3‬‬                          ‫‪ 1‬ـ ستارۀ درخشان آسمان شعر‬                          ‫‪1‬‬
                                      ‫‪۲1‬‬                               ‫حماسی ایران‬                         ‫‪۲‬‬
‫‪۵‬‬   ‫‪۲1‬‬                ‫‪93‬‬                                                                               ‫‪3‬‬
                           ‫‪۵‬‬                                  ‫‪ ۲‬ـ هم د ّراک است و هم زودرنج و‬                        ‫‪4‬‬
  ‫‪9۵‬‬                  ‫‪4۲‬‬                                        ‫ظریف ـ از خوانندگان خوشصدای‬                          ‫‪۵‬‬
                                 ‫‪64‬‬
  ‫‪9۷‬‬                    ‫‪1‬‬                                                   ‫کشورما‬
                        ‫‪13‬‬                                    ‫‪ 3‬ـ از بیماریهای خطرناک ـ نه پیر و‬
                            ‫‪۲4‬‬                                                                        ‫‪6‬‬
                                                                         ‫نه جوان‬                        ‫‪۷‬‬
                                                              ‫‪ 4‬ـ گردنده ـ بازگشت دادن ـ رایزنی‬                      ‫‪8‬‬
  ‫‪4 6 83‬‬                                                         ‫‪ ۵‬ـ من و تو ـ بذر ـ از خوانندگان‬

  ‫‪6 39‬‬                                                             ‫فراموشناشدنی و فقید ایران‬
                                                             ‫‪ ۶‬ـ حیوانی است ـ دور کردن ـ کودک‬
                                                             ‫‪ ۷‬ـ تکرار یک حرف ـ آشکار ـ شادی‬                                 ‫‪9‬‬
‫‪ ۸‬ـ از شهرهای مرکزی‬       ‫عمودی‪:‬‬   ‫‪11 1۰ 9 8 ۷ 6 ۵ 4 3 ۲ 1‬‬                                      ‫ـ تشخیص‬                                   ‫‪1۰‬‬
  ‫ایران ـ رطوبت‬   ‫‪ 1‬ـ از هنرمندان و‬                                                                                          ‫‪11‬‬
           ‫مجسمه سا ز ا ن‬                                ‫‪1‬‬                   ‫‪ ۸‬ـ جدید ـ رایزنی‬                                ‫‪1۲‬‬
‫‪ ۹‬ـ کشوری است ـ‬                                                      ‫‪ ۹‬ـ میوهای است ـ از شهرهای شمال ایران‬                              ‫‪13‬‬
      ‫فرمانده‬    ‫معروف کشور ما‬                      ‫‪۲‬‬                    ‫‪ 1۰‬ـ پرندهای است ـ خیانت و مکر‬                                  ‫‪14‬‬
           ‫‪ ۲‬ـ شهری در ایران ـ‬                                                                                         ‫‪1۵‬‬
    ‫‪ 1۰‬ـ از دامها‬                               ‫‪3‬‬                                ‫و فریب‬
‫‪ 11‬ـ گلی است ـ‬     ‫جنگ و درگیری‬                                           ‫‪ 11‬ـ از سبزیجات ـ از آنطرف قسمتی‬                               ‫افقی‪:‬‬
             ‫‪ 3‬ـ منهدم ـ دزد‬                    ‫‪4‬‬                    ‫از هواپیماست ـ از نخست وزیران‬                         ‫‪ 1‬ـ از رجال سیاسی دوران‬
     ‫شیطانی‬                                                                                            ‫قاجار و صدر اعظم پیشین‬
           ‫‪ 4‬ـ دست ـ از ادویهها‬                    ‫‪۵‬‬                         ‫پیشین و فقید پاکستان‬
           ‫‪ ۵‬ـ شهری در کشور ما‬                    ‫‪6‬‬                    ‫‪ 1۲‬ـ از اقلیتهای قومی در ایران ـ بر‬                              ‫ایران‬
                                                                                                    ‫‪ ۲‬ـ حسی است ـ پایتخت‬
                ‫ـ از آفات‬                     ‫‪۷‬‬                           ‫سر نهند ـ تندرست‬               ‫متداول‬
                  ‫نباتی‬                                              ‫‪ 13‬ـ دراز ـ کشوری است‬       ‫‪ 1۰‬ـازخوانندگانخوشصدا‬           ‫کشوری است‬
                                         ‫‪8‬‬                    ‫‪ 14‬ـ پیامبری ـ از وسایل موسیقی ـ‬      ‫و فقید ایران ـ یک ششم‬       ‫‪ 3‬ـ برین و بالا ـ انتشاردهنده‬
           ‫‪ ۶‬ـ جانداری است ـ‬                     ‫‪9‬‬                         ‫ایفا ـ سردرگم و مبهوت‬       ‫‪ 11‬ـ بلند ـ نمایش فرنگی ـ‬
                 ‫معمور‬                                          ‫‪ 1۵‬ـ سلسله کوهی است ـ نامناسب و‬                                ‫ـ روز‬
                                         ‫‪1۰‬‬                                              ‫کشوری است‬        ‫‪ 4‬ـ بردگی ـ تاریخدان ـ‬
           ‫‪ ۷‬ـ لقب خواجه حافظ‬                                                   ‫حساب نشده‬        ‫‪ 1۲‬ـ علم و آگاهی ـ از‬
                 ‫شیراز‬                                                                ‫پر ستید نی ها ـ ا ز‬
                                                                          ‫حل جدول شماره قبل‬
           ‫حل جدول شماره قبل‬                                 ‫‪11‬‬                                  ‫شهرهای عراق‬

                          ‫اندازهگیری سطح‬                ‫افقی‪:‬‬                                ‫قطعهای از خاک که در ‪ 13‬ـ داستان عشقی منظوم‬
                      ‫‪ ۸‬ـ پاپوشی است ـ سستی‬        ‫‪1‬ـ از هنرپیشگان برجسته و‬                               ‫مصب رودخانه بهصورت ا ثر فخر ا لد ین ا سعد‬
                                                                                   ‫گرگانی ـ اهلی و مربوط‬        ‫جزیره تشکیل میشود‬
                              ‫و فتور‬          ‫قدیمی تئاتر ایران‬                                       ‫به خانه‬      ‫‪ ۵‬ـ نقطۀ سیاه روی پوست‬
                      ‫‪ ۹‬ـ در حال وزیدن ـ مایۀ‬       ‫‪۲‬ـ پژوهشگر‪ ،‬نویسنده‪ ،‬شاعر‬
                                         ‫و استاد فقید دانشگاه‬                                 ‫‪ 14‬ـ گردان ـ او ـ اقیانوسی‬          ‫ـ سرپرست‬
                        ‫حیات ـ واجد اهمیت‬                                                    ‫است ـ از مواد شیمیایی‬      ‫‪ ۶‬ـ از رجال دانشمند دوران‬
                      ‫‪ 1۰‬ـ از شهرهای فارس ـ مانع‬              ‫تهران‬                                ‫‪ 1۵‬ـ از خیابانهای قدیمی‬      ‫قاجار و صدر اعظم پیشین‬
                       ‫ـ وسیلهای برای نواختن‬        ‫‪3‬ـ داخل دایره است ـ‬
                      ‫‪ 11‬ـ از امراض ـ زبانی است‬                                                  ‫تهران ـ دستاورد و اثر‬              ‫ایران‬
                                          ‫فتنهانگیزی و بدکاری‬                                                 ‫‪ ۷‬ـ ورم ـ بدی ـ بیآلایش‬
                                            ‫‪ 4‬ـ ایفاء ـ از آبزیان‬                                                     ‫و افتاده‬
                                                                                                    ‫‪ ۸‬ـ عددی است ـ دیدنی ـ‬
                                           ‫‪ ۵‬ـ بیمورد ـ صدا و ندا‬                                                  ‫تکرار یک حرف‬
                                         ‫‪ ۶‬ـ تنها ـ صورت ـ حسی‬
                                                                                                    ‫‪ ۹‬ـ دریایی است ـ از وسایل‬
                                                 ‫است‬                                                  ‫موسیقی ـ خوراکی است‬
                                         ‫‪ ۷‬ـ تو ا ن ـ و سیله ا ی‬
                                         ‫روشناییبخش ـ واحد‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18