Page 11 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 11

‫صفحه ‪ 11‬ـ ‪ Page 11‬ـ شماره ‪1۷9۷‬‬
‫جمعه ‪ 1‬تا پنجشنبه ‪ ۷‬اکتبر ‪۲۰۲1‬‬

 ‫کشف مزرعه استخراج رمزارز در زیرزمین‬                                       ‫نتیجه «دیپلماسی اقتصادی» رئیسی در دو ماه‪:‬‬
‫ساختمان بورس تهران؛ مدیرعامل استعفا داد!‬                                         ‫دلار ‪ ۲8‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تومان شد!‬

                                       ‫= این ماینرها که تعداد آنها‬                                           ‫= دولت رئیسی در حالی با‬
                                       ‫تا ‪ 1۰‬عدد برآورد میشود‪،‬‬                                             ‫شعار «دیپلماسی اقتصادی»‬
                                       ‫از سال ‪ 99‬تا کنون مشغول‬                                             ‫روی کار آمد که قیمت دلار‬
                                       ‫استخراج رمزارز در زیرزمین‬                                            ‫از آخرین روز دولت روحانی‬
                                       ‫ساختمان بورس و اوراق‬                                               ‫تا امروز‪ ،‬یعنی طی ‪ 8‬هفته‪،‬‬

                                             ‫بهادار بودهاند!‬                                             ‫‪ ٪16‬گرانتر شده است‪.‬‬
                                       ‫=مدیرعامل پیشین بورس‬                                               ‫= افزایش قیمت دلار‬
                                       ‫مدعی شده که «استفاده از‬                                             ‫نشانهای از آغاز موج تازهای‬
                                       ‫ماینرها به صورت محدود در‬                                             ‫از افزایش قیمت کالا و‬
                                       ‫بورس با مصوبه هیأت مدیره‬                                             ‫خدمات در ایران است که‬
                                                                                               ‫متأثر از دلار گران خواهند‬
                                              ‫بوده است‪».‬‬
                                                                                                          ‫شد‪.‬‬
‫«یک مقام آگاه و مسئول در سازمان‬    ‫روز گذشته خبری درباره کشف‬       ‫علی صحرایی مدیرعامل بورس‬       ‫فروش کم و شرایط اقتصادی بین‬      ‫تلفن گالکسی ‪۵G FE S۲۰‬‬
‫بورس» به خبرگزاری فارس گفته که‬     ‫ماینر رمزارز در زیرزمین شرکت بورس‬   ‫تهران به دلیل آنچه «تحقیقات بیشتر‬  ‫‪ 1۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد سوپرمارکت ها‬       ‫امروز بین مدلهای پرفروش خانواده‬   ‫قیمت دلار در بازار ایران با افزایش‬
‫«عدهای میخواهند در شرایط تغییر‬     ‫تهران حاشیههایی را برای مدیرعامل‬   ‫در رابطه با رمزارز» و «قوام بازار‬  ‫تغییر شغل داده یا مغازههای خود را‬   ‫سامسونگ رشد قیمت بیشتری داشته‬    ‫‪ ۶۵۰‬تومانی از ابتدای هفته‪ ،‬به بیش‬
‫و تحول مدیریتی در بورس و سازمان‬    ‫و هیئتمدیره این شرکت ایجاد‬      ‫سرمایه» خوانده استعفا داد‪ .‬روز‬                       ‫و با افزایش ‪ 3۰۰‬هزار تومانی‪ ،‬حول و‬  ‫از ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تومان رسید‪ .‬پیشتر‬
‫بورس این مسأله را َعلَم کنند تا به‬   ‫کرده بود‪ .‬تا کنون مشخص شده که‬     ‫گذشته خبرهایی درباره کشف مزرعه‬                ‫بستهاند‪.‬‬   ‫حوش ‪ 14‬میلیون و ‪ ۲۹۰‬هزار تومان‬    ‫پیشبینی شده بود اقتصاد ایران با‬
‫اهداف خود برسند و این دستگاههای‬    ‫فعالیت این مزرعه استخراج رمزارز در‬  ‫استخراج بیتکوین در زیرزمین‬      ‫منصور پوریان رئیس شورای تامین‬                        ‫موج سوم تورم طی نیم دهه گذشته‬
‫کشف شده اختصاص به ماینیگ یا‬      ‫گزارشها و حسابهای شرکت بورس‬      ‫ساختمان بورس و اوراق بهادار تهران‬  ‫دام ایران گفت‪« :‬برخی از دامداران‬         ‫قیمتگذاری شده است‪.‬‬
‫استخراج رمزارز ندارد‪ .‬از طرفی این‬   ‫و اوراق بهادار بطور کامل ثبت و شفاف‬                    ‫ورشکسته شدهاند و بسیاری از آنها‬    ‫تلفن پوکو ‪ Pro X3‬شیائومی نیز‬             ‫روبرو خواهد شد‪.‬‬
‫دستگاهها طبق مصوبه هیات مدیره‬                                 ‫منتشر شده بود‪.‬‬   ‫در مرز ورشکستگی هستند‪ .‬این‬       ‫فعلا لقب پرفروشترین موبایل بازار در‬ ‫قیمت دلار روز چهارشنبه ‪ ۷‬مهر‬
‫شرکت بورس برای مطالعات بوده‬                 ‫نشده است‪.‬‬    ‫علی صحرایی مدیرعامل شرکت‬       ‫موضوع دو دلیل عمده دارد که دلیل‬    ‫ایران را به خودش اختصاص داده ‪۲۰۰‬‬   ‫‪ 14۰۰‬به بالاترین قیمت در ‪ 11‬ماه‬
                    ‫نخستین با ر هفته گذ شته‬        ‫بورس اوراق بهادار روز چهارشنبه ‪۷‬‬   ‫اول هزینههای بالای تولید و نگهداری‬                     ‫اخیر رسید‪ .‬روز چهارشنبه قیمت دلار‬
             ‫است‪».‬‬    ‫خبری غیررسمی منتشر شد که‬       ‫مهر ‪ 14۰۰‬گفته برای ایجاد فرصت‬    ‫است‪ .‬گران بودن نهاده و نبود بازار‬      ‫هزار تومان گرانتر شده است‪.‬‬   ‫حدود ‪ 4۰۰‬تومان افزایش یافت و به‬
‫این مقام آگاه مدعی شده که «بر‬     ‫چندین ماینر در زیرزمین بورس‬      ‫جهت تحقیقات بیشتر در مورد بحث‬    ‫مناسب از مهمترین عواملی هستند که‬    ‫قیمت مواد خوراکی نیز در بازار ایران‬ ‫بیش از ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تومان رسید‪.‬‬
‫فرض از این دستگاههای هشریت‬       ‫کشف شده‪ .‬با انتشار این خبر در‬     ‫استخراج رمز ارز در بورس تهران و‬   ‫گریبانگیر تولیدکننده ما است‪ .‬باید‬   ‫همچنان رو به افزایش است‪ .‬قیمت هر‬   ‫این رقم رکورد تازهای در قیمت دلار‬
‫برای استخراج رمزارز استفاده شده‬    ‫شبکههای اجتماعی شرکت بورس‬       ‫در راستای قوام بازار سرمایه استعفای‬ ‫برای مقدار دامی که روی دست دامدار‬   ‫شانه ‪ 3۰‬عددی تخممرغ در خرده‬     ‫طی شش ماهه اول امسال است‪ .‬قیمت‬
‫باشد‪ ،‬به منظور تحقیقات و پژوهش‬     ‫تهران کشف چند ماینر در زیرزمین‬    ‫خود را به هیئت مدیره شرکت بورس‬    ‫است‪ ،‬بازار ایجاد شود‪ .‬بازار داخلی نیز‬ ‫فروشیهای تهران ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۲‬هزار‬     ‫ارز در سال ‪ 14۰۰‬تنها یکبار در تاریخ‬
‫بوده و قرار است اعضای هیات مدیره‬    ‫ساختمان این شرکت را رد کرد‪.‬‬      ‫اوراق بهادار تهران تقدیم کرده است‪.‬‬                     ‫تومان شده است‪ .‬دو هفته پیش قیمت‬   ‫ششم شهریورماه توانسته بود بالای‬
‫شرکت بورس روز شنبه ‪ 1۰‬مهرماه‬      ‫ساعاتی بعد سازمان بورس و اوراق‬    ‫هئیت مدیره شرکت بورس اوراق‬          ‫بیرمق و بیکشش است‪».‬‬      ‫هر شانه تخممرغ ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۵‬هزار تومان‬  ‫مرز ‪ ۲۸‬هزار تومان و در محدوده ‪۲۸‬‬
‫ادله خود و مصوبات مربوط به این‬     ‫بهادار در اطلاعیهای «شبانه» اعلام‬   ‫بهادار با این استعفا موافقت کرده‪.‬‬  ‫پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد در‬     ‫و بیش از یک ماه پیش نیز قیمت آن‬   ‫هزار و ‪ 1۰۰‬تومان افزایش پیدا کند‪.‬‬
‫دستگاهها را به هیات مدیره سازمان‬    ‫کرد که تعدادی ماینر در ساختمان این‬  ‫محمود گودرزی معاون بازار شرکت‬    ‫گزارشی از فرا رسیدن پیک سوم‬      ‫در بازار حدود ‪ 4۵‬هزار تومان بود‪.‬‬   ‫قیمت دلار یکبار دیگر در ‪ ۶‬آبان‬
‫بورس ارائه کنند‪ .‬البته در این مسأله‬  ‫شرکت کشف شده و رسیدگی به این‬     ‫بورس تهران به سرپرستی موقت این‬    ‫تورمی در نیم دهه گذشته خبر داده‬    ‫بطور کلی طی ‪ 1۰‬سال قیمت یک‬      ‫‪ 13۹۹‬بالاتر از نرخ ‪ ۲۸‬هزار و ‪۲۵۰‬‬
‫برخی شیطنتها از جانب برخی‬       ‫موضوع در دستور کار کمیته رسیدگی‬                      ‫و نوشته بود اقتصاد ایران پیش از این‬  ‫شانه تخممرغ از ‪ 14۰۰‬تومان به ‪۷۲‬‬
‫رسانههای مجازی و برخی از افراد‬                            ‫شرکت منصوب شده است‪.‬‬     ‫در سالهای ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۹‬دو پیک تورمی‬                                ‫تومان رسیده بود‪.‬‬
‫نیز صورت گرفته است که باید منتظر‬           ‫به تخلفات قرار دارد‪.‬‬  ‫خبرگزاری ایرنا اما از عبارت‬     ‫را پشت سر گذاشت‪ .‬حال «رکورد ‪1۰‬‬          ‫هزار تومان رسیده است‪.‬‬   ‫جدا از کاهش درآمدهای ارزی کشور‬
‫باشیم تا اطلاعیه رسمی در این زمینه‬   ‫در این اطلاعیه آمده که این‬      ‫«برکناری» برای علی صحرایی استفاده‬  ‫ماهه تورم ماهانه»‪« ،‬رکورد ‪ 1۰‬ساله‬   ‫روزنامه صمت نیز گزارش داده است‬    ‫و مشکلات بنیادی اقتصاد ایران که‬
                    ‫دستگاههای استخراج رمزارز جنبه‬     ‫کرده و نوشته که با برکناری علی‬    ‫تورم پیشنگر» و «رکورد ‪ 1۰‬ساله‬     ‫که قیمت کالاهای مصرفی و کاهش‬     ‫سبب افزایش ارزش دلار در برابر ریال‬
           ‫صادر شود‪».‬‬    ‫تحقیقاتی داشته‪ .‬اما سپس مشخص‬     ‫صحرایی از مدیریت عامل شرکت‬      ‫پایه پولی» از شروع پیک سوم خبر‬     ‫قدرت خرید مردم موجب شده تا‬      ‫شده‪ ،‬برخی دلایل دیگر برای صعودی‬
‫سمیه سادات آقامیری مدیر‬        ‫شد که این ماینرها که تعداد آنها تا‬  ‫بورس تهران‪ ،‬محمود گودرزی به‬                         ‫میزان فروش در سوپرمارکت ها به‬
‫پیگیری تخلفات سازمان بورس اما‬     ‫‪ 1۰‬عدد برآورد میشود‪ ،‬از سال ‪۹۹‬‬    ‫عنوان سرپرست این شرکت منصوب‬                  ‫میدهد‪.‬‬    ‫حداقل برسد و با توجه به اجارهبها‪،‬‬   ‫شدن قیمت دلار مطرح شده است‪.‬‬
‫روز چهارشنبه ‪ ۷‬مهر ‪ 14۰۰‬در رابطه‬    ‫تا کنون مشغول استخراج رمز ارز در‬                                                            ‫اختلاف جدید میان ایران و آژانس‬
‫با کشف ماینر در شرکت بورس تهران‬    ‫زیرزمین ساختمان بورس و اوراق‬                   ‫شد‪.‬‬                                         ‫بینالمللی انرژی اتمی و البته گزارش‬
‫به وبسایت نود اقتصادی گفته که‬                                                                                 ‫رویترز درباره رایزنی آمریکا با پکن و‬
‫«در نشست امروز کمیته رسیدگی به‬               ‫بهادار بودهاند!‬  ‫یک خودسوزی دیگر به دلیل فقر‪ :‬زن ‪ ۵۵‬ساله‬                                     ‫فشار برای کاهش واردات نفت چین‬
‫تخلفات سازمان بورس با حضور اعضای‬    ‫در بیانیه صادر شده از سوی سازمان‬    ‫شاغل در بیمارستان تأمین اجتماعی قزوین‬                                      ‫از ایران از دلایل تشدیدکننده روند‬
‫هیات مدیره شرکت بورس‪ ،‬برخی از‬     ‫بورس و اوراق بهادار به «ورود مدیران‬                                                          ‫افزایشی نرخ ارز بوده است‪ .‬همچنین‬
‫اعضای هیات مدیره گفتهاند که در‬     ‫سازمان به بحث حیاتی ارزهای‬      ‫استان قزوین‪ ،‬دو کارگر ساختمانی‬    ‫بازنشسته شود اما سازمان تأمین‬     ‫= فر د ی که خو د کشی‬         ‫دستور ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ)‬
‫جریان حضور ماینرها نبوده و برخی نیز‬  ‫دیجیتال» اشاره شده بود که بر‬     ‫در ایلام نیز به دلیل عدم دریافت‬   ‫اجتماعی در روند بازنشستگی او‬      ‫کرده یک زن ‪ ۵۵‬ساله و‬         ‫به بانک مرکزی درباره ممنوعیت‬
‫گفتهاند که در جریان ماینرها بودهاند!»‬ ‫اساس ادعای مطرح شده در این بیانیه‬   ‫مطالبات مزدی خود‪ ،‬قصد خودکشی‬                        ‫شاغل در بیمارستان تأمین‬       ‫واردات کالاهای مشابه نیز از دیگر‬
‫وبسایت نود اقتصادی همچنین به‬      ‫«به قصد قربت و برای صیانت از حقوق‬   ‫و پریدن از بلندی ساختمان را داشتند‬        ‫سنگاندازی کرده بود‪.‬‬    ‫اجتماعی قزوین بوده که‬        ‫عوامل محرک افزایش قیمت در بازار‬
‫نقل از یکی از اعضای هیئت مدیره‬     ‫سهامداران بازار و جلوگیری کوچ‬     ‫که با وعده مساعدت در پرداخت‬     ‫برابر قانون کارکنان درمان تامین‬    ‫سازمان تأمین اجتماعی‬         ‫ارز است؛ برخی معاملهگران معتقدند‬
‫سازمان بورس و بدون ذکر نام این‬     ‫سرمایه از بورس به بازار دیجیتال»‬   ‫حقوقشان‪ ،‬از اقدام خود صرف نظر‬    ‫اجتماعی‪ ،‬میتوانند با شرط ‪۲۵‬‬      ‫در روند بازنشستگی او‬         ‫این دستور به معنی اینست که خزانه‬
‫فرد‪ ،‬نوشته بود که برخی از اعضای‬                                          ‫سال بیمهپردازی و پرداخت حدود‬      ‫سنگاندازی کرده بود‪.‬‬         ‫ارزی دولت به اندازهای نیست که‬
‫هیئت مدیره این شرکت به کمیته‬                 ‫بوده است!‬                ‫کردند‪.‬‬   ‫‪ ۵۰‬میلیون تومان به سازمان تامین‬    ‫= طی ما ه ها ی گذ شته‬        ‫بتواند تأمین ارز کند و با این دستورها‬
‫رسیدگی به تخلفات سازمان بورس‬      ‫چند ساعت بعد اما سازمان بورس‬     ‫هفته گذشته نیز زن دیگری که‬      ‫اجتماعی بازنشسته شوند اما موارد‬    ‫آمار خودسوزی به دلیل‬
                    ‫و اوراق بهادار در بیانیه دیگری اعلام‬ ‫همسر یکی از کارگران شهرداری در‬    ‫بسیاری هستند که با وجود بیشتر‬     ‫فقر افزایش پیدا کرده‬          ‫به دنبال مدیریت تقاضای ارز است‪.‬‬
          ‫احضار شدهاند‪.‬‬    ‫کرد که «جهت تنویر افکار عمومی‬     ‫استان کهگلویه و بویر احمد بود به‬   ‫از ‪ ۲۵‬سال بیمهپردازی‪ ،‬امکان‬      ‫است‪ .‬اقشار مختلفی از‬         ‫دولت رئیسی در حالی با شعار‬
‫محمد خدادادی مجری تأمین برق‬      ‫به اطلاع میرساند در رسیدگیهای‬     ‫دلیل فقر و نداشتن پول برای خرید‬   ‫بازنشستگی ندارند و سازمان تامین‬    ‫کارگر تا آموزگار و کارمند‬      ‫«دیپلماسی اقتصادی» روی کار آمد که‬
‫مراکز استخراج رمز ارز شرکت تولید‪،‬‬   ‫نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار‪،‬‬  ‫لوازم تحریر برای فرزندانش دست به‬   ‫اجتماعی با بازنشستگی زودتر از ‪3۰‬‬    ‫به دلیل مشکلات مالی‬         ‫قیمت دلار از آخرین روز دولت روحانی‬
‫انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت‪:‬‬  ‫تعدادی ماینر که از سوی شرکت بورس‬                                         ‫دست به خودکشی میزنند‪.‬‬        ‫تا امروز‪ ،‬یعنی طی ‪ ۸‬هفته‪٪1۶ ،‬‬
‫«در صورتی که خبر کشف دستگاه‬      ‫اوراق بهادار تهران مورد بهرهبرداری‬     ‫خودسوزی کرد و جان باخت‪.‬‬       ‫سال کار آنها موافقت نمیکند‪.‬‬                      ‫گرانتر شده؛ یعنی هفتهای ‪ ٪۲‬بیشتر!‬
‫استخراج غیر مجاز رمزارز در بورس‬    ‫قرار گرفته است در ساختمان شرکت‬    ‫ماه گذشته نیز دستکم سه آموزگار‬    ‫بر اساس گزارشها کارکنان درمان‬     ‫کمتر از یک هفته از خودسوزی‬      ‫مسعود دانشمند کارشناس و‬
‫تأیید شود‪ ،‬با متخلف به طور جدی‬     ‫مزبور کشف گردید و در ادامه بررسی‬   ‫به دلیل فقر و مشکل در تأمین هزینه‬  ‫تأمین اجتماعی با آرای قضات دیوان‬    ‫همسر یک کارگر شهرداری به‬       ‫تحلیلگر اقتصادی درباره افزایش‬
                    ‫نیز مشخص شد که فعالیت مزبور در‬    ‫زندگی خودکشی کرده و جان باختند‪.‬‬   ‫عدالت اداری و تعریف ماهیت شغل‬     ‫دلیل فقر‪ ،‬یک زن ‪ ۵۵‬ساله شاغل‬     ‫قیمت دلار گفته که «به دلیل کمبود‬
         ‫برخورد میشود‪».‬‬    ‫گزارشها و حسابهای شرکت بطور‬      ‫غلامعباس یحییپور معلم ریاضی‬     ‫خود ذیل قانون مدیریت خدمات‬       ‫در بیمارستان تأمین اجتماعی‬      ‫عرضه دلار در بازار‪ ،‬تقاضا فزونی یافته‬
‫محمد خدادادی تأکید کرده بود‬      ‫کامل ثبت و افشا نشده است و با توجه‬  ‫در استان فارس‪ ،‬حسن چنارانی معلم‬   ‫کشوری و قانون تامین اجتماعی‪،‬‬      ‫قزوین به دلیل مشکلاتی که بر‬     ‫و همین عامل موجبات افزایش قیمت‬
‫که «چنین کشفی از سوی صنعت‬       ‫به اینکه چنین امری با اساسنامه و‬   ‫مقطع متوسطه در استان خراسان و‬    ‫امکان بازنشستگی با ‪ ۲۰‬سال‬       ‫سر راه بازنشستگی او وجود داشت‬    ‫را در بازار فراهم آورده‪ ،‬از سویی به‬
‫برق انجام نشده است‪ ،‬بنابراین تا این‬  ‫رسالت شرکت بورس نیز همخوانی‬      ‫امین کیانپور معلم ریاضی در استان‬   ‫بیمهپردازی را مطابق قانون مشاغل‬                       ‫دلیل اینکه ورودی ارز به کشور بسیار‬
‫لحظه صنعت برق نمیواند در باره‬     ‫نداشته است‪ ،‬موضوع به معاونت‬      ‫اصفهان خودکشی کردند و جان خود‬                                 ‫خودسوزی کرد‪.‬‬    ‫کم بوده‪ ،‬این موضوع کمبود اسکناس‬
‫صحت و کذب بودن خبر اظهار نظر‬                                                 ‫سخت و زیان آور ندارند‪.‬‬   ‫به گفته کارکنان درمان تأمین‬     ‫فیزیکی در بازا را تشدید کرده است‪».‬‬
‫کند» و گفته بود «همکاران شرکت‬      ‫حقوقی سازمان ارسال شده است‪».‬‬             ‫را از دست دادند‪.‬‬  ‫در پی خودسوزی این زن میانسال‪،‬‬     ‫اجتماعی یکی از همکارانشان در‬     ‫مسعود دانشمند در پاسخ به این‬
‫توزیع برق تهران بزرگ در حال بررسی‬   ‫در ادامه این بیانیه آمده بود که‬    ‫طی ماههای گذشته آمار خودسوزی‬     ‫فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون‬      ‫بخش خدمات بیمارستان تأمین‬      ‫پرسش که آیا دستور ابراهیم رئیسی‬
                    ‫«رسیدگی به این موضوع به طور‬      ‫به دلیل فقر افزایش پیدا کرده است‪.‬‬  ‫زنان مجلس شورای اسلامی مدعی‬      ‫اجتماعی قزوین که پیگیر امور‬     ‫به بانک مرکزی برای پیگیری بازگشت‬
         ‫موضوع هستند‪».‬‬     ‫فوق العاده در دستور کار کمیته‬     ‫اقشار مختلفی از کارگر تا آموزگار و‬  ‫شده که سرپرست سازمان تأمین‬       ‫بازنشستگی خود بود‪ ،‬دست به‬      ‫ارزهای بلوکه شده ایران از دیگر‬
‫علی صحرایی مدیرعامل مستعفی‪،‬‬      ‫رسیدگی به تخلفات سازمان قرار‬     ‫کارمند به دلیل مشکلات مالی دست‬    ‫اجتماعی در جریان اقدامات این زن‬    ‫خودسوزی زده است‪ .‬وی هم اکنون‬     ‫کشورها‪ ،‬در بازار ارز ایران اثرگذار‬
‫یا برکنار شده سازمان بورس و اوراق‬   ‫گرفته و برای بررسی کم و کیف و‬                       ‫برای بازنشستگی نبوده اما قول داد که‬                     ‫است گفته‪« :‬اینکه در خفا و محرمانه‬
‫بهادار به خبرگزاری فارس گفته که «با‬  ‫ابعاد تخلفات این موضوع‪ ،‬مدیران‬           ‫به خودکشی میزنند‪.‬‬                           ‫در بیمارستان بستری است‪.‬‬   ‫توافقاتی صورت گرفته باشد‪ ،‬ما از آن‬
‫توجه به رویدادهایی که اخیراً اتفاق‬   ‫بورس تهران فراخوانده شدهاند‪».‬‬     ‫افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش‬            ‫آن را پیگیری میکند‪.‬‬    ‫منابع کارگری نیز گزارش دادهاند‬    ‫اطلاعی نداریم‪ ،‬اما اگر قرار بود که‬
‫افتاده بنده استعفای خود را تقدیم‬    ‫مصطفی بهشتی سرشت معاون‬        ‫پول ملی باعث افزایش قیمتها و‬     ‫همزمان با خودسوزی این زن در‬      ‫که تعدادی از کارکنان بخش درمان‬    ‫اتفاقی در این زمینه رخ دهد باید‬
‫هیأت مدیره کردم و هیأت مدیره آقای‬   ‫اجرایی سازمان بورس نیز خواهان‬     ‫کاهش قدرت خرید شده‪ ۸۰ ،‬درصد‬                         ‫تأمین اجتماعی برای بازنشستگی‬     ‫اخبار آن منتشر میشد‪ ،‬بنابراین به‬
‫گودرزی را به عنوان سرپرست برگزید‬    ‫پاسخگویی سازمان درباره ماینرها‬    ‫مردم ایران زیر خط فقر و ‪۲۷‬میلیون‬                      ‫مشکل دارند که در نهایت یکی از آنها‬  ‫اعتقاد بنده تحولی در آزادسازی منابع‬
‫و بنده از جامعه سهامداران عذرخواهی‬   ‫شده و گفته است‪« :‬در مورد اینکه‬                                          ‫که در بخش خدمات مشغول به کار‬     ‫ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای‬
‫میکنم و اتفاقات افتاده به هیچ وجه‬   ‫گفته میشود این دستگاهها متعلق به‬       ‫نفر در فقر مطلق قرار دارند‪.‬‬                     ‫بوده به دلیل ناامیدی و مشکلات مالی‬  ‫دیگر صورت نگرفته و کماکان به این‬
                    ‫شخص خاصی بوده است باید بگویم‬     ‫یکی از ابعاد نگرانکنندهی افزایش‬
       ‫عمدی نبوده است‪».‬‬     ‫با اطلاعاتی که تاکنون بدست آوردهام‬  ‫آمار خودکشی در ایران‪ ،‬کاهش سن‬                          ‫دست به خودکشی کرده است‪.‬‬          ‫منابع دسترسی نداریم‪».‬‬
‫علی صحرایی همچنین مدعی شده‬       ‫این دستگاهها شخصی نبودهاند اما‬    ‫اقدام به خودکشی است‪ .‬در یک‬                         ‫به گفته این منابع‪ ،‬فردی که‬      ‫افزایش قیمت دلار نشانهای از آغاز‬
‫که «استفاده از ماینرها به صورت‬     ‫بطور کلی چنین فعالیتی خارج از‬     ‫سال و نیم گذشته و با شیوع کرونا‬                       ‫خودکشی کرده یک زن ‪ ۵۵‬ساله‬      ‫موج تازهای از افزایش قیمت کالا و‬
‫محدود در بورس با مصوبه هیأت مدیره‬   ‫فعالیتهای شرکت بورس محسوب‬       ‫در کشور آمار خودکشی کودکان و‬                        ‫است که در بخش خدمات بیمارستان‬    ‫خدمات در ایران است که متأثر از دلار‬
                    ‫میشود و این مجموعه باید پاسخگو‬    ‫نوجوانان افزایش پیدا کرده؛ آنها به‬                     ‫و تحت استخدام سازمان تأمین‬
           ‫بوده است‪».‬‬    ‫باشد‪ .‬شخصاً دستگاهها را رؤیت‬     ‫دلیل فقر‪ ،‬تلفن هوشمند‪ ،‬تبلت یا‬                       ‫اجتماعی بوده است‪ .‬این زن در تلاش‬           ‫گران خواهند شد‪.‬‬
‫تناقضات درباره ماینرهای کشف‬      ‫نکردهام اما چند روزی است که بحث‬    ‫لپ تاپ در اختیار نداشته و از آموزش‬                     ‫بوده پیش از موعد و با استناد به بند‬ ‫یکی از کالاهایی که همزمان با‬
‫شده در زیرزمین ساختمان بورس و‬     ‫آن مطرح است باز هم تأکید میکنم‬    ‫اینترنتی در روزهای کرونا جا ماندند‪.‬‬                     ‫مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور‬     ‫افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته‬
‫اوراق بهادار در حالیست که تا کنون‬   ‫که این شرکت باید پاسخگو باشد چرا‬   ‫در روزهای گذشته دختر بچه ‪1۰‬‬                                           ‫افزایش یافته‪ ،‬قیمت موبایل است‪.‬‬
‫مشخص شده ماینرها به استخراج‬      ‫که سهامدار دارد و سهامداران هم باید‬  ‫سالهای به نام «محدثه» به دلیل‬                                          ‫قیمت موبایل باز هم گران شد‪ .‬امروز‬
‫رمزارز مشغول بوده و دستکم عدهای‬                       ‫ناتوانی پدرش در خرید گوشی در‬                                           ‫آیفون ‪ 1۲‬با حافظه ذخیرهسازی ‪1۲۸‬‬
‫از اعضای هیئت مدیره بورس از وجود‬        ‫خواهان پاسخگویی باشند‪».‬‬    ‫روستای سولان نزدیک همدان خود‬                                           ‫گیگابایت‪ ،‬بیشتر از نیم میلیون تومان‬
                                                                                               ‫افزایش قیمت دارد و ‪ ۲4‬میلیون و‬
       ‫آنها اطلاع داشتهاند!‬                         ‫را حلق آویز کرد و جان سپرد‪.‬‬
                                                                                                 ‫‪ ۶۰۰‬هزار تومان فروخته میشود‪.‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16